Mėnuo: 2020 lapkričio

Liudvigui Van Beethovenui – 250 “Genijus, nepabūgęs likimo“

Genialus vokiečių (flamandų kilmės) kompozitorius Liudvigas van Beethovenas gimė 1770 m. Bonoje. Liudvigas van Beethovenas, paskutinis Vienos klasicistinės mokyklos atstovas, dažnai laikomas žymiausiu 18 – 19 a. kompozitoriumi. Jo kūrybai turėjo įtakos J. S. Bacho, J. Haydno, W.A. Mozarto ir Manheimo mokyklos kompozitorių muzika. Savo kūryba L. van Beethovenas padėjo pagrindus romantizmo ir iš dalies 20 a. muzikai. Visą savo kūrybą L. van Beethovenas grindė simfonizmo metodu. Vienas esminių L. van Beethoveno muzikos estetinių filosofijos bruožų – dramatinio konflikto, arba priešybių kovos ir vienybės, dialektika.

Skaityti toliau

Frederikas Šopenas: pasaulį pakerėjęs klavišų burtininkas

Skaityti toliau

Mokytojos S. Mažeikienės autorinis seminaras

2020 metų lapkričio 16 dieną Kauno 1-osios ir Punsko (Lenkija) muzikos mokyklų fortepijono mokytoja metodininkė, akompaniatorė Svetlana Mažeikienė vedė autorinį seminarą online “MOKYMOSI MOTYVACIJOS SKATINIMO GALIMYBĖS”, kurio dalyviais buvo Raseinių ir Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklų mokytojai.

Seminaro metu lektorė aptarė pagrindines mokinių motyvacijos skatinimo kryptis, būdus ir metodus, siekiant kūrybingai organizuoti ir pravesti užsiėmimus, analizavo saviugdos ir savianalizės principus. Pateiktoje vaizdo medžiagoje buvo demonstruojamas mokinių kūrybiškumo ugdymas fortepijono pamokose. Mokytojai – seminaro dalyviai, buvo gavę namų užduotis, kurios seminaro metu buvo aptartos ir išanalizuotos.

Džiugu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu mokytojų bendravimas nenutrūksta ir persikelia į virtualią erdvę.

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Robertas Šumanas: fantastinė muzika, gimusi Iš beprotiškos meilės

Skaityti toliau

Mokytojo D. Miliaus metodinis pranešimas

2020 metų lapkričio 9 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyresnysis fortepijono mokytojas, mokytojų atestacinės komisijos narys – sekretorius, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Humanitarinių mokslų III kurso doktorantas Kauno muzikos mokyklų mokytojams vedė autorinį ONLINE seminarą “Visapusiškas pasirengimas siekiant įgyti aukštesnę mokytojo kvalifikacinę kategoriją: praktinė veikla ir ją pagrindžiančių veiklos dokumentų grupavimas pagal atestacijos rodiklius“.Seminaro metu lektorius aptarė kaip reikėtų grupuoti savo pedagoginę veiklą pagal tris pagrindines MOKYTOJŲ ATESTACIJOS VEIKLOS sritis. Kokie rodikliai prie kokių kriterijų turėtų būti kategorizuojami. Aptarė kiekvieno iš 44 rodiklių specifiką. Akcentavo mokytojo, atestacinės komisijos bei pedagoginės veiklos stebėtojų pareigas ir atsakomybes.

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Mokytojo D. Miliaus autorinis seminaras

2020 metų lapkričio 9 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyresnysis fortepijono mokytojas, mokytojų atestacinės komisijos narys – sekretorius, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Humanitarinių mokslų III kurso doktorantas Kauno muzikos mokyklų mokytojams vedė autorinį ONLINE seminarą “Visapusiškas pasirengimas siekiant įgyti aukštesnę mokytojo kvalifikacinę kategoriją: praktinė veikla ir ją pagrindžiančių veiklos dokumentų grupavimas pagal atestacijos rodiklius“.

Seminaro metu lektorius aptarė kaip reikėtų grupuoti savo pedagoginę veiklą pagal tris pagrindines MOKYTOJŲ ATESTACIJOS VEIKLOS sritis. Kokie rodikliai prie kokių kriterijų turėtų būti kategorizuojami. Aptarė kiekvieno iš 44 rodiklių specifiką. Akcentavo mokytojo, atestacinės komisijos bei pedagoginės veiklos stebėtojų pareigas ir atsakomybes.

Parengė: Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija

Jaunieji talentai ir VDU kamerinis orkestras

Skaityti toliau

Ugdymo organizavimas nuo 2020 m. Lapkričio 9 dienos

Metodinė diena “Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“

Skaityti toliau

  • 1
  • 2

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas