CHORINIO DAINAVIMO


Choras Class Head

Klausydamasis mišių vienoje nedidelėje provincijos bažnytėlėje, Anglijos karalius Henrikas Navarietis buvo taip sužavėtas kunigo giedojimo, kad net riktelėjo „bis“. Nudžiugintas kiurė pakartojo savo kupletą su dar didesniu užsidegimu. Atsidėkodamas karalius paaukojo 10 auksinių. Įteikiant auksą, kunigas, vylingai žvilgtelėjęs į karalių, riktelėjo: – Bis, Jūsų didenybė! Karalius nusijuokė ir aukojamą auksą padvigubino.

MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas