CHORINIO DAINAVIMO


Choras Class Head

Choras – didelis dainininkų kolektyvas. Dažniausiai chorai susideda iš keturių balsų, taip pat populiarūs trijų, penkių, šešių ir aštuonių balsų. Teoriškai balsų skaičius yra neribotas. Thomas Tallis yra parašęs motetą aštuoniems chorams, iš kurių kiekvieną sudaro penki balsai. Krzystofo Pendereckio „Stabat Mater“ yra skirtas trims chorams, kurių kiekvieną sudaro šešiolika balsų. Chorinis dainavimas be akompanimento yra vadinamas a capella. Akompanuoti chorui teoriškai gali bet kokio tipo instrumentas. Jų gali būti bet koks kiekis: nuo solo iki simfoninio orkestro. Repetuojant dažniausiai naudojamas fortepijonas. Katalikiškose bei protestantiškose pamaldose chorams dažniausiai pritaria vargonai

Chorinio dainavimo klasė įkurta 1979/1980 m. Pirmaisiais įkūrimo metais chorinio dainavimo skyrius dirbo kartu su teorijos skyriumi, kuriam vadovavo mokytoja Jūratė Jaudegytė. Nuo 1980-1981m. skyrius susiformavo kaip savarankiška chorinio dainavimo klasė. Kauno 1-oji muzikos mokykla turėjo filialą,  tuometinėje 27 –oje vidurinėje  mokykloje - dabartinė „Vyturio“ mokykla.

1982 metais vasario 1-ją dieną prijungus filialo chorinio dainavimo pradines klases, choras išaugo iki 113 dainininkų chorinio dainavimo klasę. Su šiais mokiniais iš filialo atėjo dirbti mokytoja Albina Jakubonienė, o vėliau 1983 metais ir mokytoja Roma Kazlauskienė.

1997 metais chorinio dainavimo klasėje pradėjo darbą  mokytoja Aistė Bagočienė, 2000 metais mokytoja Loreta Mačienė. 1994 metais prie chorinio dainavimo klasės prijungiamas sakralinio giedojimo skyrius, susikuria choras „Sacrum“,  kuriam vadovauja mokytoja Janė Kraujalienė, kuris gyvuoja iki 2016 metų. Koncertmeisteris Dainius Kepežinskas. Ilgą laiką chorinio dainavimo klasėje dirbo ArūnasVažinskis ir mokytojas Juozas Dubickas, mokydami chorinio dirigavimo technikos paruošdami didžiulį būrį dirigentų. 2014 metais su jaunučių choru pradėjo dirbti mokytoja Dovilė Petraškienė.

Šiuo metu chorinio dainavimo klasėje chorinio meno veiklą garsina jaunučių choras vadovaujamas Aistės Bagočienės ir Dovilės Petraškienės, koncertmeisterės Silvija Jermakovaitė ir Natalija Tereschenko ir  Jaunių choras vadovaujamas Loretos Mačienė ir Jūratės Jaudegytės, koncertmeisteris Dalius Mintaučkis. Iki 2018 metų jaunių chorui akompanavo  Aušra Klovaitė – Berezinienė, Gediminas Gintaras, Rasa Rasimavičienė.

Chorinio dainavimo klasė organizuoja respublikinius Lietuvių liaudies dainų a‘cappella jaunųjų atlikėjų konkursus „Oi žiba žiburėlis“ ir tradiciniu tapusį Jaunųjų dirigentų konkursą.

Jaunučių ir jaunių chorai dalyvauja Kauno miesto, respublikinėse Dainų šventėse, vaikų ir jaunimo chorų festivaliuose „Mes Lietuvos vaikai“, Adventinės muzikos festivaliuose „Iš širdies į širdį“ Kauno miesto bažnyčiose, Kauno miesto organizuojamose koncertuose, šventėse ir festivaliuose.

MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas