PLANAVIMO DOKUMENTAI


Šiame puslapyje pateikiami Kauno 1-osios muzikos mokyklos veiklos planai.  Strateginiame plane numatomi mokyklos veiklos prioritetiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos rezultatai, atsižvelgiama į vietinius demografinius ir socialinius ypatumus, vietos bendruomenės poreikius, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus. Veiklos plane struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įstaigos dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus. Ugdymo planas  reglamentuoja ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio muzikinio ugdymo ir profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų įgyvendinimą einamaisiais mokslo metais.

Strateginis planas


Veiklos planas


Ugdymo planas


Parsisiųsti


Strateginis planas
Veiklos planas
Ugdymo planas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas