NUOTOLINIS UGDYMAS


Praktiniai patarimai


Mūsų muzikos mokyklos specialybių disciplinų mokytojams bei tėveliams pateikiame Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono metodinės grupės pirmininkės, mokytojos ekspertės EDITOS MATULIONIENĖS rekomendacijas, kaip būtų galima organizuoti nuotolinio ugdymo procesą  naudojantis internetiniu ryšiu bei socialinėmis internetinio komunikavimo programomis (Viber, Whatsapp, Messenger ir kt.).

Visų mokytojų nuoširdžiai prašome susipažinti su pirmųjų PENKIŲ VIDEO medžiaga:

Rekomendacijos mokytojams:

Susidariusioje situacijoje, mokytojas turi prisitaikyti prie naujovių ir iškilusių sunkumų. Natūralu, kad dauguma iš jūsų esate susirūpinę dėl gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis, taip pat jaučiate nuovargį dėl pokyčių tempo ir dydžio edukacinėje sistemoje. Tačiau tai puiki proga mums – mokytojams, įgyti naujų mokymo ir mokymosi įgūdžių, ypač susijusių su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei medžiagos pateikimu ir patirties dalijimusi. Mes, kaip mokytojai, privalome sugebėti naudotis visomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis , socialiniais tinklais, kurie užtikrintų aktyvesnį besimokančiųjų įtraukimą į mokymosi veiklą.

Technologijomis grįstas mokymas suteikia besimokančiajam teisę rinktis, ką, kaip, kada ir kur mokytis, bei įpareigoja besimokantįjį PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ MOKYMĄ, nes išmokimas keičiamas mokymusi mokytis ir pačiam reikia kontroliuoti mokymosi procesą. Tik turint stiprią vidinę motyvaciją ir tikslus galima pasiekti laukiamų rezultatų.

SPECIALYBĖS DALYKŲ MOKYTOJAI turi būti pasiruošę:

  • Derinti technologijas ir didaktikos principus, nes technologijos yra tik pagalbinė priemonė, skatinanti vidinę mokinio motyvaciją ir kūrybišką mokymą.
  • Bendradarbiaujančios mokymo aplinkos sukūrimas virtualioje aplinkoje parenkant ir pritaikant tam tinkamas technologines priemones.
  • Kurti ir pritaikyti mokymo turinį mobiliosioms technologijoms, atliepiant besimokančiojo poreikius ne tik individualizuojant mokymo turinį, bet ir naudojant įvairias technologijas (mobilieji telefonai, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, skirtingos operacinės sistemos ir panašiai).

Komunikacija su mokinių tėvais:

Aiškiai išsakykite lūkesčius tėvams: kaip su Jumis susisiekti? Kiek, jūsų nuomone, vidutiniškai užtruks atlikti kiekvieną užduotį? Kaip jie gali palaikyti savo vaikus ir jiems padėti?  Su tėvais komunikuokite įprastu būdu – jiems, kaip ir jums, visi pokyčiai yra yra neįprasti, todėl imkitės iniciatyvos, ir JŪS – KAIP MOKYTOJAS, detaliai apibrėžkite pamokos įgyvendinimo kriterijus. Mokiniams didžiausias iššūkis pradžioje yra savo dienotvarkės valdymas – skatinkite juos kalbėti apie tai ir su tėvais, ir su jumis. Šiuo metu tai yra visų SUAUGUSIŲJŲ atsakomybė.

Kai (Jeigu) darysite video įrašus, tai nenaudokite nereikalingų žodžių. Kuo trumpiau ir glausčiau, tuo geriau.  Tai, kas neveikia ir nepasiteisina pirmą savaitę, galbūt puikiai veiks ir pasiteisins antrą. Nebijokite prašyti pagalbos. Dauguma žmonių nori padėti ir padės – kolegos, tėvai, mokyklos administracija. Mokykimės būti lanksčiais ir būkime drąsūs imdamiesi iniciatyvos. Nėra blogo pavyzdžio. Pagrindas yra rezultato pasiekimas pačiomis ortodoksišiausiomis priemonėmis. Nuolat kalbame, kada XXI amžiuje svarbus prisitaikymas ir lankstumas – būkite pavyzdžiu. Gal mes, kaip mokytojai, atrasime naujas nuotolinio ugdymo formas, apie kurias net nebūtume pagalvoję. Neapsiribokite VIDEO KONFERENCIJA, individualus muzikinis ugdymas gali būti taikomas mišriai su kitomis priemonėmis (ne tik tiesioginio komunikavimo).

Antrasis fortepijono mokytojos ekspertės EDITOS MATULIONIENĖS pavyzdys, kaip pilnavertiškai ir kūrybingai galima dirbti nuotoliniu būdu:

Tikimės, kad pateikta informacija ir rekomendacijos Jums – gerbiami mokytojai ir tėveliai padės aiškiau susiorientuoti kaip būtų galima organizuoti darbą / mokymo procesą nuotoliniu būdu. Reikia įsidėmėti, kad be tėvų pagalbos – neapsieisime. Tad esminiai žingsniai būtų:

  • Mokytojams susisiekti su tėvais ir nuspręsti kokia pasirinkta socialine internetinio komunikavimo programa naudositės.
  • Susitarti kokiu laiku vyks pamokos.
  • Aptarti pamokų planą: trukmę, dažnumą, turinį, tikslus, uždavinius.

Apibendrinant mokytojos ekspertės EDITOS MATULIONIENĖS pamokos planą, pateikiame dar vieną trumpą pavyzdį: mokytoja paprašo telefonu mokinio nufotografuoti ir atsiųsti kūrinių natas (kadangi dažniausiai mokinių natose yra mokytojų pastabos. Taip lengviau mokytojams susivokti kokioje stadijoje yra mokinio pasirengimas).

Mokytojas klausosi garso ir vaizdo įrašo. Jei pasirinksite klausytis tik garso įrašo, tai jį gali pasidaryti ir pats mokinys. Tačiau jei bus daromas vaizdo įrašas, tai mažesnio mokinio atveju (pirmoko ar antroko) turėtų pagelbėti vienas iš jo tėvų, filmuojant mokinio grojimą (patartina iš kairės pusės, kad geriau matytųsi abiejų rankų padėtis. Tačiau tai priklauso nuo kiekvieno mokytojo-mokinio situacijos ir poreikių). Didesni mokiniai gali patys pasiruošti darbo vietą ir rasti patogiausią padėtį telefonui, kad padaryti video įrašą.

Mokytojas išklausęs mokinio grojimą, rašo jam pastabas. Arba siunčia tiesiog balsiniu pranešimu pastabas. Tad visos komunikavimo galimybės yra įmanomos: pavyzdžiui naudojantis WHATSAPP programėle, galima bendrauti susirašinėjant, daryti garso įrašus iš karto, daryti video įrašus, daryti nuotraukas ir keistis informacija realiu laiku.

Tad, kaip minėjo mokytoja ekspertė EDITA MATULIONIENĖ, nebelieka jokių pasiteisinimų pilnavertiškai nedirbti ar kažko nepadaryti. Informacinės technologijos suteikia visas galimybes dirbti, tobulėti ir būti lanksčiu. Kaip ir mokytoja ekspertė EDITA, būkime visi optimistiški, žvalūs ir teigiamai žiūrintys į bet kokią susidariusią situaciją. Neimituokim darbo, bet nuoširdžiai dirbkim mokinių labui prisitaikę prie esamos situacijos.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas