NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

Muzikos kūrinių analizė


Mieli mokiniai – busimieji muzikantai, tęsiame pažintį su harmonijos muzikos kūrinių analize. Toliau yra pateikiamos pamokos, su mokymo medžiaga, nuorodomis ir užduotimis.

Po kiekvienos savaitinės pamokos, kurios data (mėnuo.diena) nurodyta pamokos pavadinime, lauksime Jūsų atsakymų (ar jūsų klausimų) kuriuos mums siųskite savo grupinių pamokų metu.

Mums rašykite:

Rimutei Brilienei – ribri@baifoteka.com  

1 PAMOKA (03.30 – 04.03) – D ir II nonakordai

Pamokos tikslas: dainuoti D9 ir II9 keturbalsiame išdėstyme pusinėse ir baigiamosiose kadencijose; lavinti intonaciją dainuojant pratimus įvairių rūšių minore.

2  PAMOKA (04.06 – 04.10) – Septakordų ir nonakordų kartojimas

Pamokos tikslas: 1) kartoti D7, VII7, II9 su apvertimais, II9 ir D9. Dainuoti harmoninius keturbalsius junginius, įsiklausyti į jų skambesį; 2) ugdyti koordinaciją:

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas