FINANSINĖS ATASKAITOS


Šiame puslapyje yra skelbiamos Kauno 1-osios muzikos mokyklos veiklos finansinės ataskaitos.

2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS


Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų Forma Nr. 1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Forma Nr. 2
Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr. 4

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas