NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

Nuotolinio ugdymo medžiaga


Elektroninis dienynas


Nuotolinio ugdymo procesas


Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Remiantis 2018 metų duomenimis (Lietuvos statistikos departamentas: Informacinės technologijos Lietuvoje, 2018), Lietuvos didžiuosiuose miestuose informacinėmis technologijomis ir internetu naudojosi 79-81% gyventojų.  Esant aukštam informacinių technologijų paplitimui kokybiško ir kūrybingo ugdymo proceso užtikrinimas priklauso tik nuo jį organizuojančio mokytojo kompetencijos bei teigiamo mokinių ir jų tėvelių požiūrio.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu, kuris bus vykdomas nuo kovo 30 dienos – pirmadienio.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su SPECIALYBĖS ir KITŲ disciplinų mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

Organizuojant individualių dalykų (SPECIALYBĖS ir PAPILDOMO FORTEPIJONO) bei bendrųjų dalykų (SOLFEŽIO ir MUZIKOS ISTORIJOS) nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

  • Interneto ryšį.
  • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
  • Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – www.pirmamuzikos.lt, Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą, ZOOM bus organizuojamas NUOTOLIS NETIESIOGINIS, NUOTOLINIS TIESIOGINIS bei NUOTOLINIS MIŠRUS ugdymo procesas.

Mokytojas išklausęs mokinio grojimą, rašo jam pastabas. Arba siunčia tiesiog balsiniu pranešimu pastabas. Tad visos komunikavimo galimybės yra įmanomos: pavyzdžiui naudojantis WHATSAPP programėle, galima bendrauti susirašinėjant, daryti garso įrašus iš karto, daryti video įrašus, daryti nuotraukas ir keistis informacija realiu laiku.

Kadangi Kauno 1-oji muzikos mokykla  pirmoji visoje Lietuvos Respublikoje viešai skelbia savo darbuotojų – mokytojų ir koncertmeisterių metodinę ir praktinę medžiagą įstaigos internetiniame puslapyje, kuri tiesiogiai susijusi su naujai formuojama Kauno 1-osios muzikos mokyklos nuotolinio ugdymo sistema, tai bet koks informacijos pasisavinimas ar naudojimas nenurodžius informacijos AUTORIAUS IR ŠALTINIO užtraukia TEISINĘ ATSAKOMYBĘ, kurią apibrėžia LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Ištvermės ir sveikatos Jums visiems!
Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius
M i n d a u g a s    L a b a n a u s k a s


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas