BUVĘ MOKYTOJAI


Diplomas

Šis skyrius skirtas pagerbti buvusius Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus. Čia galite rasti informacija apie žmones, kurie buvo Jūsų patarėjai ir įkvėpėjai, draugai ir pagalbininkai, o gal būt - tiesiog žmones, kurie padėjo Jums tapti tokiu žmogumi, kokiu esate šiandien. 

Danutė Juzė Lapienienė – FORTEPIJONO MOKYTOJA


Gimiau 1944 m. Kaune.

Į septynmetę muzikos mokyklą nusprendžiau stoti pati. Visos trys vyresnės seserys jau grojo, tad ir aš labai to norėjau. Pati savarankiškai išmokau natas, paruošiau egzaminui J.S.Bacho menuetą ir nežinant mamai nuėjau į muzikos mokyklą. Mama to nenorėjo, nes namuose jau pakako muzikų...

Elena Kupstienė – FORTEPIJONO MOKYTOJA


Kauno 1-oje muzikos mokykloje dirbau 58 metus, joje prabėgo didesnė gyvenimo dalis.

Mylėjau muziką ir vaikus, stebėjau kartų kaitą, teko mokyti mokinių vaikus...

Visi jie buvo įdomūs, skirtingi, gabūs ir nelabai, bet visi norėjo groti, o tai mūsų profesijoje svarbiausia. Išmokyti vaiką pamilti muziką ir norėti groti yra fortepijono mokytojo pašaukimo esmė.

Laima Danutė Lekaitė – FORTEPIJONO MOKYTOJA


Miela Mokytoja, papasakokite, koks buvo Jūsų kelias į muziką?

Tėveliai man pasakodavo, kad būdama maža, aš visada grodavau pirštukais: ant stalo, ant knygelių, kur bebūčiau - visada grodavau. Tėtis labai mėgo muziką, mama labai gražiai dainuodavo, tėvai muzikavo mėgėjiškai. Namuose stovėjo rojalis, turėjome ir smuikų ir violončelę. Tad nuo vaikystės mane tiesiog traukė muzikuoti.

Virginija Milaševičienė – MUZIKOS ISTORIJOS MOKYTOJA


Šioje mokykloje praleidau beveik visą savo gyvenimą, o pedagoginis stažas siekia 50 metų. Pamenu savo pirmus žingsnius į muziką... Kai namie atsirado pianinas, man buvo penkeri ir Tėtis nuvedė privačiai mokytis groti. Iš pradžių ant žalio kilimėlio mokytoja Silvija „statė“ rankas ir tik vėliau ėmėme skambinti tikru fortepijonu. Tad muzikos mokyklos nelankiau. Besimokydama 4 vidurinėje mokykloje lankiau muzikos būrelį. Ją baigus įstojau į vakarinės muzikos mokyklos fortepijono skyrių. Mano mokytoja tapo Elena Kupstienė, kuri sudariusi programą parengė mane stojimui į Vilniaus pedagoginį institutą muzikos specialybę.

Eugenija Mistiuk  -  SOLFEDŽIO MOKYTOJA


Kaip prasidėjo Jūsų kelias į muziką?

Gimiau 1938 netoli Smolensko, mama Barbora kilusi iš Lietuvos, tėtis Mironas iš Rusijos. Abu mokytojavo, o tėtis dar buvo ir kaimo mokyklos direktoriumi. Po karo šeima atsikraustė į Lietuvą, apsigyvenome Panemunėje. Pamenu, kad mano vyresnieji broliai grojo: vyriausias Michailas akordeonu, jauniausias  Vladimiras pianinu, tad pirmais mokytojais jie ir tapo.

 

Halina Ona Valentienė – FORTEPIJONO MOKYTOJA


Kokia buvo pradžia?

Nuo pat vaikystės mane žavėjo muzika. Ir kai tėvelių paprašiau, kad vestų mokytis groti pianinu- jie buvo nustebę, šeimoje muzikantų nebuvo. Ir nors pokario metais, nelabai buvo ir galimybių, tačiau tėveliai man samdė privačią muzikos mokytoją, kuri padėjo man pasiruošti ir įstoti į dabartinę J.Gruodžio konservatoriją. Labai šiltai prisimenu savo mylimą mokytoją Radzevičienę. Būtent mokytojos paskatinta įstojau į Vilniaus pedagoginį institutą.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas