FORTEPIJONO


Piano Class Head

Fortepijonas – klavišinis muzikos instrumentas, dažniausiai naudojamas koncertams. Fortepijonas išsiskiria dideliu diapazonu, turtingu tembru ir judria skambesio dinamika. Mažėjant stygų storiui, silpnėja garso stiprumas, todėl 8-12 bosinių garsų stygos būna pavienės, tolesnių 12-16 garsų stygos dvigubos, likusios trigubos. Norint, kad rezonuotų visos stygos, ar siekiant sulieti pasažus ir harmonijas, dešiniuoju pedalu galima visus dempferius pakelti nuo stygų. Tik patys aukštieji garsai (apie pusantros oktavos), kurie tyla labai greitai, būna be dempferių. Todėl šios stygos gali rezonuoti žemesnių garsų obertonus, tuo praturtindamos skambesį. Kairiuoju pedalu pianistas gali pastumti visą klaviatūrą 2-3 mm į dešinę. Tada plaktukai užgauna tik vieną ar dvi choro stygas, todėl garsas susilpnėja, kartu suminkštėja tembras, nes neužgautos stygos virpa tik rezonuodamos.

Kauno 1-oje muzikos mokyklos Fortepijono klasėje dirba daugiau kaip  šešiasdešimt mokytojų, kurie mokina 360 fortepijono specialybę pasirinkusius mokinius. Fortepijono klasėje be  tradicinių mokslo metų atidarymo, Kalėdinio laikotarpio, “Muzikuokime šeimoje”, koncertų, taip pat yra organizuojamas tarpmokyklinis festivalis “Muzikinė mozaika”, vaikų džiazo muzikos festivalis. Kiekvienais metais Fortepijono klasėje organizuojamas Karlo Černi etiudų konkursas, taip pat respublikiniai jaunųjų pianistų konkursai “Garsų vaivorykštė”, “Jaunieji fortepijono lyderiai“. Klasės veikloje jau tradicija tapo kiekvienais metais vykstanti edukacinė pažintinė kelionė-koncertas Lietuvoje, skirta Muzikos dienai bei edukacinė kelionė-koncertas „Pažinkime savąjį kraštą: Lietuvos kultūros paveldo integravimas muzikinio ugdymo procese“.

1998 metais Kauno 1-oje muzikos mokykloje įkurta Ansamblinio grojimo klasė. Ji jungia fortepijono specialybės vyresniųjų klasių moksleivius, besimokančius pagal fortepijoninio ansamblio ir akompanimento programas. Šiuo metu ansamblinio grojimo klasėje mokosi 122 moksleiviai. Tai bene vienintelis tokio pobūdžio skyrius tarp visų Lietuvos muzikos mokyklų. Jame vaikai turi galimybę ugdyti ansamblinio muzikavimo įgūdžius, ugdyti meninę saviraišką. Tiek grodami fortepijoniniuose ansambliuose, tiek akompanuodami geriausiems Kauno profesionaliems solistams mokiniai dalyvauja įvairioje koncertinėje veikloje, tampa daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais, garsindami Lietuvos vardą pasaulyje. Ansamblinis grojimas yra vaikų mėgiamas ir skatina jų motyvaciją savarankiškai dirbti. Baigus muzikos mokyklą, tolimesnėje muzikinėje veikloje moksleiviai daugiausiai ir groja įvairių ansamblių sudėtyje.

2002 metais   Ansamblinio grojimo klasė organizavo  Kauno miesto muzikos mokyklų ,,Jaunojo koncertmeisterio” konkursą, kuris išaugo į tarptautinį renginį ir iki 2016 metų buvo vienintelis koncertmeisterių konkursas Lietuvos muzikos mokyklose. 2016 metais konkursas išplėstas ir perorganizuotas į naują fortepijoninių ir kamerinių ansamblių konkursą ,,Akcentai”.

Taip pat klasėje rengiami tradiciniai koncertai miesto visuomenei A. ir P. Galaunių namuose -muziejuje, Įvairių Tautų kultūrų centre, Kauno Viešojoje Bibliotekoje, KTU III rūmuose ir kitose Kauno miesto koncertų salėse.

Kasmet Ansamblinio grojimo klasės mokiniai groja klasės rengiamuose Kalėdiniuose koncertuose, kitų skyrių renginiuose: džiazinės muzikos koncertuose, “Šeimų Koncerte”, ataskaitiniuose mokyklos koncertuose, Respublikiniame Pianistu Maratone, įvairiose edukacinėse išvykose.

MOKYTOJAI
MOKYTOJAI
MOKYTOJAI
MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas