Versija neįgaliesiems
Loading

ŽURNALAS “MUZIKOS MENAS”


Kultūrinė spauda išsiskiria iš kitų spaudos formų savo nekomerciškumu, mažesniu orientavimusi į rinkos poreikius, nes didžiausias jos ypatumas – švietėjiška, visuomenę ugdanti veikla. Kultūrinė spauda talpina savyje daugybę funkcijų ir pareigų, kaip auklėjimas, švietimas, estetinio suvokimo kūrimas, diskutavimas valstybei ir visuomenei svarbiais klausimais, kritinės visuomenės kūrimas. Suvokdama kultūrinės spaudos svarbą Kauno 1-oji muzikos mokykla atgaivina tarpukariu leistą muzikos žurnalą MUZIKOS MENAS.

MUZIKOS MENAS


…tai 1924 metais Kaune ir Klaipėdoje leistas mėnesinis Juozo Žilevičiaus redaguotas žurnalas, kuriame buvo plėtojamos muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos pedagogikos, liaudies ir bažnytinio giedojimo, choro plėtros temos, teoriniai bei praktiniai muzikos klausimai. Iš viso buvo išleista 12 žurnalo numerių.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojo ir Kauno technologijos universiteto humanitarinių mokslų doktoranto Domanto Miliaus iniciatyva atgaivintas MUZIKOS MENO žurnalas oficialiai bus leidžiamas kaip muzikos kultūros, meno ir mokslo žurnalas MUZIKOS MENAS.  Žurnalui suteiktas ISSN numeris – ISSN 2669-0055, o prie leidžiamo žurnalo gausios kūrybinės grupės prisidėjo ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytoja, Kauno Fotoklubo valdybos narė, fotografė Evelina Žigaitė, kuri tampa žurnalo meninės dalies redaktore.

Pirmojo žurnalo numerio laukiame 2019 metų gruodžio mėnesį!


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas