BIBLIOTEKA


Diplomas

Kauno 1-osios muzikos mokyklos bibliotekoje sukauptas gausus muzikos leidinių rinkinys, kurį sudaro muzikos teorijos, istorijos, filosofijos, kritikos ir muzikos mokymo metodikos leidiniai, monografijos apie kompozitorius bei atlikėjus, muzikos pradžiamoksliai, natų rinkiniai įvairiems instrumentams, dainynai, tautosakos rinkiniai, bendrosios muzikos enciklopedijos, žinynai. Muzikos mokykla kiekvienais metais atnaujina užsakomų periodinių leidinių sąrašą.

Biblioteka 3.jpg
Biblioteka 2.jpg
Biblioteka 1

Bibliotekos paslaugos


 • Knygų išdavimas abonemente
 • Reikalingos literatūros ugdymo procesui paieška
 • Metodinės literatūros mokytojams paieška
 • Metodinės medžiagos, reikalingos įvairiems renginiams, paieška
 • Knygų trumpalaikis išdavimas
 • Kopijavimas
 • Vadovėlių išdavimas
 • Integruotų pamokų vykdymas
 • Pagalba ieškant reikalingos informacijos
 • Skaitymo skatinimui skirtų renginių organizavimas

Bibliotekos darbo laikas


 • I-V Nuo 13:30 iki 17:30 val.

Bibliotekos kontaktai


Veiklos dokumentai


Bibliotekos nuostatai
Bibliotekos taisyklės

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas