ETIKOS KOMISIJA


Diplomas

Kauno 1-osios muzikos mokyklos bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja Etikos komisija, kurios sudėtį tvirtina Direktorius. Etikos komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas ir Etikos komisijos veiklos nuostatai. Norintieji kreiptis į Etikos komisiją turi užpildyti nustatytos formos pranešimą.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos Etikos komisijos nariai (2019. 09 – 2024. 09)


  • Aušra Klovaitė – Berezinienė (fortepijono mokytoja metodininkė);
  • Dainorina Pušinaitienė  (akordeono mokytoja metodininkė);
  • Irena Bartkuvienė (fortepijono mokytoja metodininkė).

Pranešimo forma


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas