ETIKOS KOMISIJA


Diplomas

Kauno 1-osios muzikos mokyklos bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja Etikos komisija, kurios sudėtį tvirtina Direktorius. Etikos komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas ir Etikos komisijos veiklos nuostatai. Norintieji kreiptis į Etikos komisiją turi užpildyti nustatytos formos pranešimą.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos Etikos komisijos nariai (2016.06 - 2019.06)


  • Justinas Rubinovas (gitaros mokytojas, komisijos pirmininkas);
  • Valerija Perednienė (fortepijono kl .vyr.  mokytoja);
  • Domantas Milius (fortepijono kl. vyr.  mokytojas).

Pranešimo forma


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas