ETIKOS KOMISIJA


Kauno 1-osios muzikos mokyklos bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja Etikos komisija, kurios sudėtį tvirtina Direktorius. Etikos komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas ir Etikos komisijos veiklos nuostatai. Norintieji kreiptis į Etikos komisiją turi užpildyti nustatytos formos pranešimą.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos Etikos komisijos nariai (2019. 09 – 2024. 09)


  • Dainorina Pušinaitienė  (akordeono mokytoja metodininkė);
  • Irena Bartkuvienė (fortepijono mokytoja metodininkė);
  • Laimonas Salijus (akordeono mokytojas metodininkas). 

Pranešimo forma


| Atnaujinta 2023.02.16

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas