NUOTOLINIS UGDYMAS


Individualios pamokos


Pateikiame Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyresniojo fortepijono mokytojo, Kauno technologijos universiteto humanitarinių mokslų doktoranto bei Kauno technologijos universiteto akademinio choro “Jaunystė” koncertmeisterio DOMANTO MILIAUS nuotolinio sinchroninio darbo rekomendacijas. Vyresniojo mokytojo DOMANTO MILIAUS rekomendacijos yra grįstos asmenine darbo patirtimi, tad bet koks informacijos pasisavinimas ar naudojimas nenurodžius informacijos AUTORIAUS IR ŠALTINIO užtraukia TEISINĘ ATSAKOMYBĘ, kurią apibrėžia LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Pamoka nuotoliniu sinchroniniu būdu


Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė EDITA MATULIONIENĖ puikiai pateikė pavyzdžius, kaip galima organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu asinchroniniu būdų (netiesiogiai). Jos rekomendacijas galime rasti skyriuje PRAKTINIAI PATARIMAI.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu visas ugdymas tapo nuotolinis. Jis gali būti trijų rūšių (kaip jau žinome iš pateiktos informacijos skyriuje METODINIAI PATARIMAI): sinchroninis (tiesioginis), asinchroninis (netiesioginis) ir mišrus (kuomet taikomas ir tiesioginis, ir netiesioginis pamokos vedimo metodas). Tikriausiai pats patogiausias visiems bus nuotolinis sinchroninis darbo modelis, kuomet su mokiniais bendraujame tiesiogiai video skambučiu. Toks būdas yra pats patogiausias ir reikalaujantis mažiausių laiko sąnaudų. Tačiau, su laiku, kuo ilgiau tęsiantis nuotolinio ugdymo procesui, visi mes būsi priversti pereiti prie mišraus ugdymo proceso. Pradėsime mokiniams rašyti komentarus raštu, siųsti video nuorodas ir kūrinių atlikimo pavyzdžius. Su laiku priprasime prie tokios sistemos ir daugeliui iš mūsų ji turėtų tapti gan paranki. Savaime suprantama, atlikimo mene, nuotolinio ugdymo forma 100 procentų nesugebės pakeisti gyvos pamokos, tačiau tai yra dešimtis kartų geriau ir naudingiau  nei, kad nevyktų pamoka jokia galima forma.

Organizuojant nuotolinio sinchroninio ugdymo pamoką galima visą pasirengimo ir pamokos vedimo procesą suskirstyti į šiuos etapus:

Elektroniniu paštu susisiekti su mokinių tėvais (ar pačiais mokiniais) ir pateikti informaciją, kaip reikėtų pasiruošti ugdymo procesui. Aš savo mokinių tėvams išsiuntinėjau tokią informaciją:

Peržiūrėkite mūsų mokytojos ekspertės Editos Matulionienės VISUS 5 VIDEO. Turėsite bendresnį supratimą kas ir kaip bus.

Pasirengimas mano specialybės pamokoms:

Turėkite išmanųjį mobilų telefoną (visi vyresni mano mokiniai, kiek žinau, tokį turi);

Aktyvuokite WiFi (kad visada būtų įjungtas internetas);

Įsiveskite į telefoną mano numerį – 8 646 33 ***

Kas neturite, įsidiekite WHATSAPP programėlę (kas nemokės, nors tuo labai abejoju tam padės tėvai);

Kai tai padarysite, tada parašykite per programėlę man “Sveiki, čia Kajus”, “Sveiki, čia Miglė” ir taip toliau (nes ne visų jūsų telefono numerius turiu);

Nustatymuose nusistatykite, kad telefono ekranas užgestų mažiausiai po 5 minučių. Taip bus patogiau valdyti telefoną.

Per šią savaitę susiskambinsiu su visų mokinių tėvais ir aptarsime konkretų pamokų laiką, kuriuo jau kitą savaitę bendrausim. Kad nebūtų chaoso ir jaustumėm pamokų ritmą – konkretus pamokos laikas yra neišvengiamas.

Tad pirmasis etapas – aiškus tėvų ir mokinių informavimas ką reikėtų daryti. Antruoju etapu – tiesiogiai skambiname mokiniui sutartu laiku ir vedame pamoką. Reikėtų tinkamai pasiruošti darbo vietą savo namuose. Prieš pradedant visas pamokas, paprašiau savo mokinių, kad man atsiųstų nufotografuotas kūrinių natas (į jas, pamokos metu, žiūriu planšetėje). Taip pat, prieš pradedant pamoką nuotolinio vaizdo skambučiu per WHATSAPP programėlę, kelis sykius ją išbandžiau su kolegomis, kad susipažinčiau su visomis programėlės valdymo galimybėmis ir niuansais. Tad išankstinis pasiruošimas ir įgūdžiai valdant įrenginį ir programėlę – būtini. Taip pat, kaip matote iš video pavyzdžių, kai kurių pamokų metu naudoju ausines. Jos sukoncentruoja garsą ir padeda išgirsti atliekamo kūrinio niuansus.

Trečiasis etapas – tai mišrus nuotolinis ugdymas. Jei jaučiu poreikį ar kilo kokių minčių, tai siunčiu balso komentarus mokiniui, ar tiesiog parašau pastabas, patarimus raštu. Tad nuotolinis ugdymas jau ne tik yra tiesioginės pamokos metu. Jis išsitęsia į ilgą, nenutrūkstamą procesą. Mokinys gauna žinias ir tiesiogiai ir netiesiogiai. Netiesiogiai gautą informaciją jis gali įsisavinti jam patogiu laiku. Tad nemažai blogųjų nuotolinio ugdymo proceso elementų atsveria nuolatinio mokymosi ir žinių pateikimo forma. Mums mokinys lengviau pasiekiamas, visa atsakomybė tenka tėvams ir mokiniams, tačiau ir mokytojai gali pasiekti geresnio rezultato, nes pamokos (tiesioginės ar ne) jau nebūtinai gali vykti tik po 45 minutes du kartus per savaitę.

Tad belieka dirbti ir darbo metu nevaizduoti visažinių. Visiems mums ši situacija yra daugiau ar mažiau stresinė. Vieniems mokytojams tiesioginis bendravimas video skambučiu kelia stresą (kaip pavyzdžiui man), kitiems, gal tai labai natūralu. Reikia atsiminti, kad turime elgtis natūraliai, nepamiršti, kad mokiniams tai irgi nėra pats maloniausias patyrimas, ir tiesiog vesti pamoką natūraliai, vadovaujantis visomis geriausiomis pedagogo savybėmis:

  • suprasti savo veiklos pedagoginę prasmę – padėti skleistis asmenybei mokslinant, lavinant ir auklėjant;
  • pažinti ugdytinį ir suvokti mokyklos vaidmenį tarp kitų ugdymo institucijų;
  • suprasti ugdymo reiškinį ir jį sąlygojančius veiksnius;
  • žinoti ugdymo tikslą, sudėtines dalis ir tuo grįsti pedagoginę veiklą;
  • žinoti mokomosios ir auklėjamosios veiklos mechanizmus ir metodiką.

Nors esminė informacija dėl nuotolinio ugdymo proceso yra išsamiai pateikta visame Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto puslapyje, skyriuje NUOTOLINIS, tačiau norisi priminti sau ir mums visiems – mokytojams, kad ypač dabar – pasaulinės pandemijos akivaizdoje, nuotolinio ugdymo proceso formoje, kaip niekada turime būti jautrūs savo mokiniams. Sugebėti empatiškai jausti mokinių nuotaikas ir išgauti kuo geresnį mokinių pažangos rezultatą tokioje netipinėje situacijoje.

Bet manau, kad visi sugebėsime pasiekti puikių rezultatų, nes individualiosios mokinių psichologijos kūrėjas A. Adleris (2003) teigė „kad žmogus yra vientisa, nedaloma visuma. Kiekvienu savo poelgiu, veiksmu jis atskleidžia sau įprastą tikslų siekimo, sąveikos su kitais žmonėmis, darbo užduotimis būdą arba gyvenimo stilių. Be to, žmogus gimsta su paveldėtu nevisavertiškumo jausmu, kuris yra pagrindinė motyvuojanti jo veiklą jėga. Šis subjektyviai išgyvenamas jausmas yra universalus, natūralus, perteikia žmogaus prigimtį, skatina jį siekti pranašumo. Palyginti su kitomis gyvomis būtybėmis, žmogaus palikuonis ilgiausiai reikalauja globos ir rūpinimosi. Tad nevisavertiškumas jį lydi visą gyvenimą, nes visą gyvenimą tenka susidurti su tokiomis aplinkybėmis, kurios atskleidžia, kad jis kažko nesupranta, nemoka, neturi įgūdžių, kitais žodžiais tariant, žmogaus savivertė susvyruoja“.

Šiuo momentu, mūsų, kaip mokytojų vaidmuo yra nepamainomas. Tokioje terpėje galime pasiekti puikių rezultatų. O sugebėję juos pasiekti informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, manau, kad žengsime milžinišką žingsnį ateities pedagogikoje. Ne teoriniuose traktatuose, bet realioje praktikoje.

Šiuo laikotarpiu mes – Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai, esame naujo – nuotolinio MENINIO UGDYMO kūrėjai. Nebijokime eksperimentuoti. Nebijokime dalintis informacija ir siūlyti naujų žinių pateikimo formų. Mes visi puikiai suprantame, kad nuotolinis ugdymas reikalauja tris kartus daugiau jėgų ir pasirengimo tačiau įveikę sunkumus, įgausime naujų įgūdžių kaip pedagogai, žmonės.

Imkimės iniciatyvos nelaukę jokių įsakymų ar paliepimų. Mažiau klausykimės visažinių -kritikų ir darykime ką jaučiame, kad turime daryti.

Sėkmės MUMS visiems.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas