MOKYKLOS DIREKTORIUS


MOKYKLOS DIREKTORIUS

Mindaugas Labanauskas

El. paštas: mindaugas@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 834

Išsilavinimas:

2009 – 2011 Viešojo administravimo magistro laipsnis – Kauno technologijos universitetas, socialinių mokslų fakultetas.
1997 – 2002 Akordeono atlikimo meno bakalauro laipsnis – Klaipėdos Universitetas, Menų fakultetas.
1991 – 1996 Muzikos mokyklos mokytojas, orkestro – ansamblio vadovas ir atlikėjas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI


PAVADUOTOJA MIKUSAUSKIENE

Sandra Mikušauskienė

El. paštas: sandra@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 847

Išsilavinimas:

2006 Mokytojo kvalifikacija – Vilniaus pedagoginis universitetas.
2003 Fortepijono atlikimo meno magistro laipsnis – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Fortepijono mokytoja metodininkė / koncertmeisterė metodininkė.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI


PAVADUOTOJA MACIENE

Loreta Mačienė

El. paštas: loreta@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 943

Išsilavinimas:

2003 Edukologijos magistro laipsnis – Kauno technologijos universitetas
1998 Choro dirigavimo menas ir dėstytojo kvalifikacija – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
II vadybinė kategorija
Chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas