MOKYKLOS DIREKTORIUS


MOKYKLOS DIREKTORIUS

Mindaugas Labanauskas

El. paštas: mindaugas@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 834

Išsilavinimas:

2009 – 2011 Viešojo administravimo magistro laipsnis – Kauno technologijos universitetas, socialinių mokslų fakultetas.
1997 – 2002 Akordeono atlikimo meno bakalauro laipsnis – Klaipėdos Universitetas, Menų fakultetas.
1991 – 1996 Muzikos mokyklos mokytojas, orkestro – ansamblio vadovas ir atlikėjas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI (Fortepijonas / Styginiai instrumentai/ Teoriniai dalykai / Ankstyvasis muzikinis ugdymas)


Rasa Derbutienė

El. paštas: rasa@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 847

Išsilavinimas:

Fortepijono mokytoja ekspertė.
1989 Fortepijono atlikimo menas – Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija) – Doc. P. Stravinskas.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI (Liaudies ir etninė muzika / Akordeonas / Akompaniatoriai/Pučiamieji instrumentai / Chorinis ir solinis dainavimas / Gitara)


Sipaviciene 20.12.13 Frame

Agnė Sipavičienė

El. paštas: agne@pirmamuzikos.lt

Išsilavinimas:

Fleitos mokytoja metodininkė
Fleitos atlikimo meno magistras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (doc. L. Čiapas)
Muzikos pedagogikos magistras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Fleitos atlikimo meno bakalauras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (doc. L. Čiapas)

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI


Loreta Mačienė

El. paštas: loreta@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 943

Išsilavinimas:

Chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė
2003 Edukologijos magistro laipsnis – Kauno technologijos universitetas
1998 Choro dirigavimo menas ir dėstytojo kvalifikacija – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
II vadybinė kategorija

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS


SNUDAITIENE HQ

Jolanta Snudaitienė

El. paštas: ukis@pirmamuzikos.lt

Išsilavinimas:

Fortepijono mokytoja ekspertė.
1989 Fortepijono atlikimo menas – Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas