MOKYKLOS DIREKTORIUS


Mindaugas Labanauskas

El. paštas: mindaugas@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 834

Išsilavinimas:

2009 – 2011 Viešojo administravimo magistro laipsnis – Kauno technologijos universitetas, socialinių mokslų fakultetas.
1997 – 2002 Akordeono atlikimo meno bakalauro laipsnis – Klaipėdos Universitetas, Menų fakultetas.
1991 – 1996 Muzikos mokyklos mokytojas, orkestro – ansamblio vadovas ir atlikėjas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI (Fortepijonas / Styginiai instrumentai / Teoriniai dalykai / Ankstyvasis muzikinis ugdymas)


Rasa Derbutienė

El. paštas: rasa@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422 847
Mob.: 8 603 09 634

Išsilavinimas:

Fortepijono mokytoja ekspertė.
1989 Fortepijono atlikimo menas – Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija) – Doc. P. Stravinskas.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI (Etnokultūra: liaudies instrumentai / Akordeonas / Išplėstinis muzikinis ugdymas / Akompaniatoriai/Pučiamieji instrumentai / Chorinis ir solinis dainavimas / Gitara)


Agnė Sipavičienė

El. paštas: agne@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422943
Mob.: 8 604 33 490

Išsilavinimas:

Fleitos mokytoja metodininkė
Fleitos atlikimo meno magistras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (doc. L. Čiapas)
Muzikos pedagogikos magistras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Fleitos atlikimo meno bakalauras – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (doc. L. Čiapas)

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS


Jolanta Snudaitienė

El. paštas: ukis@pirmamuzikos.lt
Tel.: +370 37 422839
Mob.: 8 602 73 063

Išsilavinimas:

Fortepijono mokytoja ekspertė.
1989 Fortepijono atlikimo menas – Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija (dabartinė Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

| Atnaujinta 2022.08.22

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas