KITI DOKUMENTAI


Kiti Head

Šiame puslapyje yra talpinami Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojams ir mokiniams, bei jų tėveliams, svarbūs dokumentai.

BAIGIANČIOJO MOKINIO ATSISKAITYMO LAPELIO FORMA

TĖVŲ PRAŠYMO FORMA

Bendrinė prašymo forma mokyklos direktoriui.

TĖVŲ PRAŠYMO, PRIIMTI MOKYTIS Į MUZIKOS MOKYKLĄ, FORMA

Pildo vaikų, norinčių įstoti į Kauno 1-ają muzikos mokyklą, tėveliai.

TĖVŲ SUTIKIMO, VYKTI JŲ VAIKAMS Į RENGINIUS, FORMA

Gerbiami Tėveliai, 

Jūsų vaikui išvykstant į koncertą, festivalį, konkursą, edukacinę išvyką ir t. t., užpildytą ir pasirašytą sutikimo formą reikia pateikti savo specialybės mokytojui.

NUOTOLINIO MOKYMO APRAŠAS

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas, reglamentuojantis Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių ugdymo procesą pagal pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir tikslinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos, pasiekimų vertinimą.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas