KITI DOKUMENTAI


Šiame puslapyje yra talpinami Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojams ir mokiniams, bei jų tėveliams, svarbūs dokumentai.

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA IR ĮKAINIAI

Mokesčio už mokslą tvarka
Mokesčio už mokslą įkainiai
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS NUOTOLINIO MOKYMO METU

BAIGIANČIOJO MOKINIO ATSISKAITYMO LAPELIO FORMA

TĖVŲ PRAŠYMO FORMA

Bendrinė prašymo forma mokyklos direktoriui.

TĖVŲ PRAŠYMO, PRIIMTI MOKYTIS Į MUZIKOS MOKYKLĄ, FORMA

Pildo vaikų, norinčių įstoti į Kauno 1-ają muzikos mokyklą, tėveliai.

TĖVŲ SUTIKIMO, VYKTI JŲ VAIKAMS Į RENGINIUS, FORMA

Gerbiami Tėveliai, 

Jūsų vaikui išvykstant į koncertą, festivalį, konkursą, edukacinę išvyką ir t. t., užpildytą ir pasirašytą sutikimo formą reikia pateikti savo specialybės mokytojui.

NUOTOLINIO MOKYMO APRAŠAS

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas, reglamentuojantis Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių ugdymo procesą pagal pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir tikslinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos, pasiekimų vertinimą.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas