MOBINGO PREVENCIJA


Šiame skyriuje galite susipažinti su Kauno 1-osios muzikos mokyklos priemonėmis, užtikrinančiomis darbuotojų psichologinį saugumą.

PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Kauno 1-oji muzikos mokykla, siekdama užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį Mokykloje gali pranešti:

Raštu (užpildant el. anketą)

Telefonu:   +370 37 422 847

Elektroniniu paštu:  rasa@pirmamuzikos.lt

Jūsų pateikta informacija išlieka konfidenciali.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m.

Parsisiųsti

Kauno 1-osios muzikos mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika 2021 m

Parsisiųsti
SĄVOKOS

Mobingas arba grupinis engimas – tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis elgesys kolektyvuose, kurio dažniausias tikslas – pažeminti, apjuokti kurį nors narį, sumažinti jo vertę, atitolinti arba net atskirti narį nuo kolektyvo; patyčių atmaina, psichologinis teroras.

Mobingo taktika: žeminimas, gasdinimas, kompetencijos žeminimas, psichologinė izoliacija.

Mobingo kryptis: vertikalusis – kai mobingą vykdo aukštesniems hierarchiniams lygmenims priklausantys nariai (viršininkai, lyderiai), ir horizontalusis – mobingą vykdo to paties hierarchinio lygio nariai.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas