ORGANIZUOJAMI RENGINIAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus renginius.  Sutrumpintą renginių grafiką galite rasti skyriuje "renginių planas". Informacija apie organizuojamus tarptautinius konkursus talpinama skyriuje "tarptautiniai konkursai".RENGINIŲ AFIŠOS


XI-ASIS LIETUVOS MUZIKOS MOKYKLŲ JAUNŲJŲ STYGININKŲ KONKURSAS „AKIMIRKOS“


Renginys skirtas sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokytojams ir mokiniams.

*Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti laureato diplomais, konkurso diplomantai bus apdovanojami diplomais.

Organizatoriai:

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
 • Kauno 1-oji muzikos mokykla

Kontaktai:

El.paštas: loretakrivaitiene@yahoo.com
+370 610 61880 Loreta Krivaitienė
+370 640 27000 Diana Galdikienė
+370 605 01080 Violeta Polianskienė
Repeticijų ir grojimo konkurse laikas bus paskelbtas po 2019 m. lapkričio 1 d.

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai atlieka po dvi laisvai pasirinktas, skirtingo charakterio pjeses (lyrinę ir techninę). Kūriniai atliekami mintinai, pakartojimai kūriniuose nebūtini. Fonogramų nenaudoti.
Konkurso programos trukmė:
Pirmosios natos iki 5 minučių
A  grupė iki 10 minučių
B  ir C grupės iki 12 minučių
D grupė iki 15 minučių
E grupė iki 20 minučių
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.

Paraiškų priėmimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 20 dienos.
Konkurso stojamasis mokestis 6 €
Įmonės kodas 190144649
Mokestį pervesti į LT 104010042501858637 Luminor Lietuva
Banko kodas 40100
Kartu su paraiška reikia atsiųsti:
Asmens dokumento kopiją;
Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentus prašome siųsti šiuo adresu:
Konkursas „Akimirkos“
Raštinė: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

Vieta ir laikas:

Kauno 1-oji muzikos mokykla (J.Gruodžio g. 25), 2019 m. lapkričio mėn. 16 d.

Konkurso tvarka:

Konkurso dalyviai skirstomi į šešias amžiaus grupes:
 Pirmosios natos – dalyviai iki 7 metų amžiaus
A. grupė – 7 – 8 metų amžiaus dalyviai
B. grupė – 9 – 10 metų amžiaus dalyviai
C. grupė – 11 – 12 metų amžiaus dalyviai
D. grupė – 13 – 15 metų amžiaus dalyviai
E. grupė – 16 – 19 metų amžiaus dalyviai

Bendros sąlygos:

 1. Konkursas vyks 2019 metų lapkričio mėn. 16 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje / J.Gruodžio g. 25, Kaunas.
 2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokiniai.
 3. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Tėvų sutikimas
Tėvų sutikimas

XI-SIS LIETUVOS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ STYGINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS


Renginys skirtas sudaryti bendradarbiavimo, ansamblinio griežimo, patirties pasidalijimo galimybę Lietuvos muzikos mokyklų mokiniams ir mokytojams.

*Visi festivalio dalyviai, jų mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanojami padėkos raštais.

Dalyvauja:

Lietuvos neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų styginių instrumentų (smuikų arba violončelių) ansambliai, kuriuos sudaro ne mažiau 5-6 mokiniai (mokytojai nedalyvauja) ir koncertmeisteris (gali būti mokytojas arba mokinys).

Organizatoriai:

 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius
 • Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis.

Kontaktai:

Lietuvos styginių ansamblių festivalis
El. paštas: audrone_ravkiene@yahoo.com
+370 600 40958 - A. Ravkienė
+370 605 01080 - V. Polianskienė

Repertuaras:

Festivalio dalyviai atlieka po du skirtingo charakterio laisvai pasirinktus kūrinius. Festivalio pabaigoje visi dalyviai griežia jungtiniame smuikininkų ansamblyje 3 kūrinius:

 1. Šernas – Močiutės valsas (aranž. A. Ravkienė)
 2. Dvarionas – Andante cantabile (aranž. A. Ravkienė)
 3. Mocartas – Dūdmaišis (aranž. T Šernas)

Paraiškų priėmimo tvarka:

Dalyvių paraiškas pateikti iki 2019 m. kovo l d. Paraiškas pildyti didžiosiomis raidėmis, paraiškoje nurodyti kūrinių autorius, pavadinimus, mokinių, mokytojų ir koncertmeisterių vardus bei pavardes.

Vieta ir laikas:

2019 m. kovo 20d. 12val. Garliavos meno mokyklos didžiojoji salė. (Vytauto g.54, Garliava, Kauno raj.). Bendra jungtinio smuikininkų ansamblio repeticija – 11 val.

Projekto partneriai:

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Natos

IX-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS “GARSŲ VAIVORYKŠTĖ“


Renginys skirtas skatinti klasikinės muzikos atlikimą. Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

*Visi konkurso dalyviai gaus dalyvių diplomus. Laureatai  apdovanojami laureatų  diplomais, specialiais prizais (už geriausią sonatinos, pjesės atlikimą; jauniausio konkurso dalyvio)

Dalyvauja:

Neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai.

Organizatoriai:

 • Koordinatorė - S. Mikušauskienė . Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (tel. 8-37 42 28 47).
 • Meno vadovė - J. Žemaitytė, mokytoja ekspertė,  Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono jaunesnių klasių vadovė.
 • Narės - R. Rimkienė (mokytoja metodininkė); J. Lapienytė (mokytoja metodininkė)

Amžiaus grupes:

A grupė – 1 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–3 min.)
B grupė – 2 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–4 min.)
C grupė – 3 kl. mokiniai (Programos trukmė 3–5 min.)
D grupė – 4 kl. mokiniai (Programos trukmė 4-6 min.)
E grupė – 5 kl. mokiniai (Programos trukmė 4–8 min.)

Repertuaras:

 1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos forma arba rondo).
 2. Lyrinė pjesė.

*Visi kūriniai atliekami mintinai.

Dalyvio mokestis 5,79€ , rekvizitai apmokėjimui:

Kauno 1-oji muzikos mokykla,
Įm. kodas 190144649
Banko kodas 40100
Sąskaita LT104010042501858637
Luminor bankas

Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu ,,Garsų vaivorykštė“

Vieta ir laikas:

2019 m. kovo 23 d. Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvis iki 2019 m. kovo 1 d. turi pateikti:

 1. Paraišką.
 2. Gimimo liudijimo arba paso kopiją.
 3. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 Konkurso dalyvio paraiškas siųsti el. adresu: k1mm.mikusauskiene@gmail.com

Bendrosios sąlygos:

 • Konkurso žiuri komisiją kviečia organizacinis komitetas.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.

Parsisiųsti:


Konkurso laureatai

IX-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  FESTIVALIS – KONKURSAS „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“


Konkursas skirtas lietuvių kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginiu siekiama ugdyti meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius duetus, trio, kvartetus  ir ansamblius.

Dalyviai:

Pirmoji kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų mokiniai (viename balse ne daugiau dviejų atlikėjų).
Antroji kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų mokiniai (vieną balsą dainuoja tik vienas atlikėjas).

Organizatoriai:

 • Koordinatorius -  Gintaras BALČIŪNAS, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas
 • Projekto vadovė - Loreta MAČIENĖ (tel. 8 37 422943)
 • Projekto vadovas - Arūnas VAŽINSKIS (mob. tel. Tel. 868622729)

Amžiaus grupes:

A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalses dainas (Lygių balsų ansambliai).
B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalses dainas (Lygių balsų ansambliai).
C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka  keturbalses dainas (Lygių balsų arba mišrių balsų ansambliai).

Repertuaras:

Privaloma dalis:
A grupė - J. Naujalis „Garnys“ aranžuota V. Bartulio
B grupė - J. Naujalis „Ko liūdi, putinėli“ (lygių balsųchorui)
C grupė - J.  Naujalis „Močiute mano“ aranžuota V. Bartulio; Naujalis „Oi, žiba žiburėlis“ (mišrus).

Pasirinktinai:
Harmonizuotą lietuvių liaudies dainą (dainoms galimas tik perkusinis pritarimas). Kiekvienos dainos  dainuoti tris posmelius (posmelius galima dainuoti pasirinktinai).

*Dainavimo trukmė 5 – 7 min. Visų dalyvių prašome mokėti  Juozo Naujalio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos „Oi žiba žiburėlis“ nors vieną balsą.

Vieta ir laikas:

2019 m. kovo 30 d. Kauno 1-oji muzikos mokykla (J.Gruodžio g. 25) 10.00 val.
Dalyvių registracija 9.00 val.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 22 d.

 • Adresu: Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio 25, LT – 44289
 • El. Paštu: k1mm.info@gmail.com

*Prašome atsiųsti 1 egz. natų.

Dalyvio mokestis:

A, B kategorijas - 5,79€,
C kategorija - 7,24€

Sąskaita LT104010042501858637

Bendros sąlygos:

 • Festivalio – konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją.
 • Žiuri komisijos vertinimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
 • Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai-  dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Konkurso natos
Dalyvio anketa

XX-ASIS RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS


Konkursas skirtas populiarinti džiazo muziką, ugdyti jos suvokimą, vystyti jos atlikėjiškus įgūdžius, skatinti mokinių saviraišką ir tarpmokyklinį bendradarbiavimą.

Dalyviai:

Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo bei ansambliuose ir vokalistai.

Organizatoriai:

Pirmininkas - M. Labanauskas (Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius).

Koordinatorė - S. Mikušauskicnė (Kauno l-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai - Z. Sivakova (Kauno l-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja), J. Snudaitienė (Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė).

Repertuaras:

Festivalio dalyviai atlieka tik džiazo stiliaus kūrinį arba džiazinę improvizaciją.

Kontaktai:

 • Z. Sivakova (tel. 8 615 80286)
 •  J. Snudaitienė (tel. 8 682 32132)

Vieta ir laikas:

2019 m. balandžio mėn. 06 d. 11.00 vai. Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Anketas pateikti iki 2019 m. kovo 25 d.

 • Adresu: Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio 25, LT – 44289
 • El. Paštu: jurglape@yahoo com

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Laureatų sąrašas

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS SOLFEDŽIO KONKURSAS „ SOLFEDŽIO VALANDA 2019”


Konkursas skirtas skatinti moksleivių susidomėjimą ir motyvaciją mokantis solfedžio bei muzikos teorijos dalykų, ugdyti mokinių muzikinę klausą, mąstymą, kūrybiškumą, sudaryti galimybę solfedžio mokytojams pasidalinti patirtimi.

*Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai – diplomais.

Dalyviai:

Muzikos ir meno mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 5-8 klasių mokiniai.

Projekto vadovai:

 • Ilona Eitmantienė, mokytoja metodininkė
 • Arūnas Važinskis, mokytojas metodininkas

Organizatoriai:

Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai:

 • Vidmantas Bartulis, mokytojas metodininkas;
 • Ilona Eitmantienė, mokytoja metodininkė;
 • Rimutė Brilienė, mokytoja metodininkė;
 • Aldona Degutienė, mokytoja metodininkė;
 • Loreta Šileikytė, mokytoja metodininkė;
 • Regina Kriščiūnė, mokytoja metodininkė ;
 • Eglė Gučaitė, vyresnioji mokytoja;
 • Rita Girdauskienė, vyresnioji mokytoja;
 • Arūnas Važinskis, mokytojas metodininkas.

Vieta ir laikas:

2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienį) Kauno 1-oje muzikos mokykloje. Numatoma pradžia – 17.00 val.

Sąlygos:

 • Konkurse mokiniai dalyvauja individualiai septyniose rungtyse: rašybos, ritmo, dermės, intervalų, akordų, klausymo, nežinomo teksto skaitymo rungtyse.
 • Rungčių užduočių turinys – pagal Kauno 1-osios muzikos mokyklos pagrindinio muzikinio ugdymo solfedžio programos reikalavimus.
 • Solfedžio konkurso dalyvių užduočių atlikimą vertina komisija, kurios sudėtį inicijuoja konkurso organizatoriai.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Konkurso nuostatai

KAUNO 1-OSIOS MOKYKLOS PJESĖS KONKURSAS ,,GARSŲ MOZAIKA‘‘


Konkursas skirtas ugdyti muzikos mokyklose muzikuojančių vaikų meninį skonį, kūrybinę saviraišką, solinio grojimo meistriškumą, puoselėti vaikų solinio grojimo tradicijas ir kultūrą bei plėsti Kauno ir Kauno rajono muzikos mokyklų moksleivių ir mokytojų betarpišką bendradarbiavimą.

*Visi konkurso dalyviai apdovanojami 1, 2, 3 vietų diplomais, jų mokytojai ir koncertmeisteriai padėkos raštais.

Dalyviai:

Konkurse kviečiami dalyvauti Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos mokiniai besimokantys Kauno miesto ir Kauno rajono muzikos mokyklose groti fortepijonu arba pučiamuoju instrumentu.

Organizatoriai:

 • Pjesės konkursą ,,Garsų mozaika‘‘ organizuoja ir rengia Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Bendrosios sąlygos:

Konkurso dalyviai skirstomi į grupes:

 • A gr.: 6-7 metų dalyviai
 • B gr.: 8-9 metų dalyviai
 • C gr.: 10-11 metų dalyviai

Konkurso dalyviai atlieka pasirinktą pjesę. Pučiamuoju instrumentu besimokinantys groti dalyviai atlieka pjesę su fortepijono pritarimu. Konkurso programa atliekama mintinai. Galimos įvairios aranžuotės ir transkripcijos.

Vertinimas:

 • Konkurso dalyvius vertins vertinimo komisija.
 • Jei konkurse dalyvauja vertinimo komisijos nario mokinys, vertinimo komisijos narys (jo mokytojas), vertinime nedalyvauja.

Vieta ir laikas:

2019 m. birželio 1 d. 11 val. Kauno P. Mašioto pradinė mokykla, kuri yra Kauno 1-osios muzikos mokyklos socialinis partneris.

Paraiškų pateikimas:

 • Dalyvių paraiškos priimamos iki gegužės 18 dienos. Paraiškas siųsti elektroniniu paštu garsumozaika@gmail.com;
 • Informacija teikiama tel.: +37061498048, mokytoja Rūta Gervienė;
 • Konkurso programa bus išsiųsta dalyviams elektroniniu paštu iki gegužės 25 dienos;
 • Konkurso organizavimo darbo  grupė: Rūta Gervienė, Audrius Gervė, Inga Baršauskienė.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas