RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus renginius.  Sutrumpintą renginių grafiką galite rasti skyriuje „Renginių planas„. Informacija apie organizuojamus tarptautinius konkursus talpinama skyriuje „Tarptautiniai konkursai„.

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ STYGININKŲ KONKURSAS „RUDENS RONDO“


Konkursas skirtas skatinti jaunųjų stygininkų solinį muzikavimą, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

Laikas ir vieta:

 • 2022 m. gruodžio 3 d.10 val. Kaunas 1-oji muzikos mokykla (J. Gruodžio g. 25, Kaunas)

Organizatoriai:

 • Kauno 1-osios muzikos mokyklos styginių instrumentų klasė.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso kuratorė – Rasa Derbutienė
 • Organizacinio komiteto pirmininkė – Violeta Polianskienė
 • Konkurso meno vadovė – Diana Galdikienė
 • Koordinatorė – Audronė Ravkienė

Dalyviai:

 • Konkurse gali dalyvauti Lietuvos meno (muzikos) mokyklų jaunieji solistai, grojantys styginiais instrumentais (smuiku, violončele). Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką. Dalyviai skirstomi į grupes pagal klases.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas vieno turo. 
 • Konkursas vykdomas: 
  • Įprastiniu būdu – gyvai muzikuojant scenoje. 
  • Nuotoliniu būdu – vertinant atsiųstą video įrašą.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;  Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;  
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.  
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“).  Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“).  Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę.  
 • Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje įrašyti atliekamo kūrinio kompozitorių  (originale) bei tikslų kūrinio pavadinimą.  
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio elektroninėje paraiškoje.  

Konkurso dalyviai skirstomi :

 • 1-2 klasė (Iki 5 min)
 • 3-4 klasė (Iki 6 min)
 • 5-6 klasė (Iki 7 min)
 • 7-8 klasė (Iki 8 min)

Repertuaras:

Dalyvis atlieka vieną kūrinį pasirinktoje kategorijoje.  Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. Konkurso dalyviai kūrinius atlieka mintinai. 

 • A KATEGORIJA – techninė pjesė 
 • B KATEGORIJA – lyrinė pjesė

Vertinimo komisija :

Konkurso dalyvių pasirodymą vertina vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. Vertinimo komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.

Apdovanojimai:

Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti 1, 2 ir 3 vietos laureatų diplomais. Visi dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais.

Konkurso žiuri:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Ji bus paskelbta konkurso dieną. Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

Dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 15 eurų Jei konkurso dalyvis dalyvauja 2 kategorijose, dalyvio mokestis 25 eurai.

Stojamąjį mokestį pervesti (banko rekvizitai):
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127 gavėjo sąskaitos numeris: lt13 4010 0510 0387 8416
Gavėjo bankas: AB Luminor bankas
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Paraiškų pateikimas:

 • Konkurso dalyvių paraiškos priimamos el. paštu: dianagaldi@gmail.com. iki 2022  m.lapkričio 10 d. 

Parsisiųsti:


Rezultatai

XI-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  FESTIVALIS – KONKURSAS „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“


„Oi žiba žiburėlis“ – tai dainų a’cappella konkursas, kuriuo siekiama ugdyti meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius duetus, trio, kvartetus ir ansamblius.

Dalyviai:

I kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų. Šios kategorijos mokinių dainose viename balse gali būti ne daugiau dviejų atlikėjų. Taigi, dvibalsę dainą atliks 4 mokiniai, tribalsę 6, keturbalsę 8 mokinių.
II kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų. Šios kategorijos dainose vieną balsą dainuoja tik vienas atlikėjas. Taigi dainuosime duetais, trio, kvartetais.
A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka  keturbalsę  dainą. Lygių balsų arba mišrių balsų ansambliai.

Organizatoriai:

 • Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.
 • Konkurso koordinatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas dr. Gintaras BALČIŪNAS.
 • Projekto vadovė Loreta MAČIENĖ – mob. tel. 8676 21314
 • Projekto vadovas Arūnas VAŽINSKIS – mob. tel. 8686 22729

Komiteto pirmininkas – Mindaugas LABANAUSKAS, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius. Nariai: 

 • Loreta MAČIENĖ projekto vadovė, mokytoja metodininkė.
 • Arūnas VAŽINSKIS projekto vadovas, mokytojas metodininkas.
 • Giedrė BEINARIENĖ vyresnioji mokytoja.
 • Aistė ANDZIULEVIČIENĖ mokytoja metodininkė.
 • Miglė CHMIELIAUSKAITĖ mokytoja metodininkė. 

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai paruošia po vieną lietuvių kompozitorių harmonizuotą liaudies dainą. (Dainoms galimas tik perkusinis pritarimas). Prašome atsiųsti 1 egz. natų. Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 15 d. el. paštu: arunas.vazinskis@gmail.com

Vieta ir laikas:

Konkurso laureatų atranka vyks 2023 m. balandžio 29 d.
Kauno 1–ojoje muzikos mokykloje G. Kuprevičiaus koncertų salėje 11.00 val. (J. Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas)

Dalyvio mokestis:

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2023 m. balandžio 15 d. Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Oi žiba žiburėlis“- 2023. Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir atsiųsti kartu su dalyvio paraiška. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

 • Gavėjas: Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Adresas: J. Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas
 • Gavėjo kodas: 190144649
 • Gavėjo sąskaitos numeris: LT 10 4010 0425 0185 8637
 • Gavėjo bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 • Telefonas/Faksas (8 37) 422 834; el. paštas: info@pirmamuzikos.lt

Vertinimas ir paskatinimai :

 • Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius duomenis, repertuaro atlikimą.
 • Konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją.
 • Žiuri komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai – dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais.

Renginio nuostatai
Dalyvio paraiška

X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS “GARSŲ VAIVORYKŠTĖ“


Renginys skirtas skatinti klasikinės muzikos atlikimą. Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

*Visi konkurso dalyviai gaus dalyvių diplomus. Laureatai  apdovanojami laureatų  diplomais, specialiais prizais (už geriausią sonatinos, pjesės atlikimą; jauniausio konkurso dalyvio)

Bendrosios sąlygos:

 • Konkursas vyks 2023 m. kovo 25 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.
 • Konkurso organizatorius – Kauno 1-oji muzikos mokykla.
 • Konkurse gali dalyvauti neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai.
 • Konkurso žiuri komisiją kviečia organizacinis komitetas.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.

Organizatoriai:

 • Organizacinio komiteto pirmininkas M. Labanauskas – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius
 • Kuratorė R.Derbutienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja ekspertė
  Koordinatoriai:
 • J. Žemaitytė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono jaunesnių klasių vadovė, mokytoja ekspertė (telef. 8686 96438)
 • R. Rimkienė – mokytoja metodininkė
 • S.Mikušauskienė – mokytoja metodininkė (telef. 8651 55898)

Amžiaus grupes:

A grupė – 1 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–3 min.)
B grupė – 2 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–4 min.)
C grupė – 3 kl. mokiniai (Programos trukmė 3–5 min.)
D grupė – 4 kl. mokiniai (Programos trukmė 4-6 min.)
E grupė – 5 kl. mokiniai (Programos trukmė 4–8 min.)

Programa:

 1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos forma arba rondo).
 2. Pjesė.

*Visi kūriniai atliekami mintinai.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Dalyvis konkursui iki 2023 m. kovo 1 d. pateikia:
1. Paraišką
2. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dalyvio mokestį 15 € pervesti į sąskaitą:
Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija,
Sąskaitos Nr. LT134010051003878416
LUMINOR bankas
Konkursui „Garsų vaivorykštė“, dalyvio vardas ir pavardė.

Dokumentus prašome siųsti: garsuvaivorykste@gmail.com

*Esant ekstremaliai situacijai šalyje, konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos konkurso nuostatuose.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio paraiška

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas