RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus renginius.  Sutrumpintą renginių grafiką galite rasti skyriuje „Renginių planas„. Informacija apie organizuojamus tarptautinius konkursus talpinama skyriuje „Tarptautiniai konkursai„.I RESPUBLIKINIS PAPILDOMO INSTRUMENTO (FORTEPIJONAS) KONKURSAS – ATTACCA


Konkurso tikslas – nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų, besimokančių groti papildomu instrumentu – fortepijonu individualumą ir adaptyvumą skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso organizacinio komiteto pirmininkė – mokytoja Silvija Jermakovaitė
 • Konkurso meno vadovas – Domantas Milius

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visi mokiniai, kuriems fortepijonas yra papildomas instrumentas.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
 • Konkurse reikia atlikti vieną kūrinį (pjesė, polifonija, etiudas).
 • Kūrinys atliekamas
 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti iki kovo 15 dienos imtinai.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas kovo 22 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje pirmamuzikos.lt
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų diplomais.
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliuose pogrupiuose. Už dalyvavimą daugiau nei viename pogrupyje – mokėti papildomai nereikia.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą (keliant video į youtube kanalą, trečiame video kėlimo etape reikia pasirinkit nustatymą „neįtrauktas į sąrašą“.
 • Video pasirodymo nuorodą ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą reikia atsiųsti elektroniniu paštu konkursasattacca@gmail.com iki kovo 15.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas (taip pat ir kojos);
 • Atlikėjo aprangos kodas – laisvas.
 • Kūrinys atliekamas mintinai.

Kontaktai:

 • Rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu: konkursasattacca@gmail.com
 • Arba galite skambinti konkurso organizacinio komiteto pirmininkei, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai, vyr. akompaniatorei SILVIJA JERMAKOVAITEI – 8 646 21 412

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 4 eurai.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „ATTACCA“..
Pvz: Jonas Jonaitis „ATTACCA“.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai

Konkurso kategorijos:

12 grupių pagal grojimo papildomu instrumentu (fortepijonu) metus.

 • I-XII GRUPĖ – 1-12 GROJIMO METAI

Ir 3 pogrupius pagal kūrinio žanrą:

 • Pjesė, Etiudas, Polifonija

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – konkursasattacca@gmail.com . Pačiame elektroniniame laiške pateikti (tokia tvarka kaip matote pavyzdyje):
1. Dalyvio vardą, pavardę;
2. Klasę;
3. Fortepijono mokytojo vardą ir pavardę;
4. Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą;
5. Miestą;
6. Kūrinio pavadinimą ir autorių;
7. Nuorodą į pasirodymo video youtube.
8. MOKINIO PILNĄ NAMŲ ADRESĄ – namo/buto numeris, gatvė, miestas, rajonas. (Visi konkurso dalyviai konkurso dovaną gaus nurodytu namų adresu. Nurodyti konkurso dalyvio namų adresą – privaloma. Jei mokinio tėvai atsisako nurodyti savo adresą, tuomet turi būti pateikiamas mokinio mokytojo tikslus namų adresas.)

X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS “GARSŲ VAIVORYKŠTĖ“


Renginys skirtas skatinti klasikinės muzikos atlikimą. Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

*Visi konkurso dalyviai gaus dalyvių diplomus. Laureatai  apdovanojami laureatų  diplomais, specialiais prizais (už geriausią sonatinos, pjesės atlikimą; jauniausio konkurso dalyvio)

Bendrosios sąlygos:

 • Konkurse gali dalyvauti neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai.
 • Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizacinis komitetas.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Vertinimo komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.
 • Atsižvelgiant į situaciją dėl Covid 19 konkursas gali vykti virtualioje erdvėje.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas, Kauno l-osios muzikos mokyklos direktorius;
 • Organizacinio komiteto pirmininkė – Jūratė Žemaityte, Kauno I-osios muzikos mokyklos fortepijono jaunesnių klasių vadove, mokytoja eksperte;
 • Meno vadovė – Rita Rimkienė, Kauno l-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė; Koordinatore – Jurgita Lapienytė, Kauno l-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.

Amžiaus grupes:

A grupė – 1 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–3 min.)
B grupė – 2 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–4 min.)
C grupė – 3 kl. mokiniai (Programos trukmė 3–5 min.)
D grupė – 4 kl. mokiniai (Programos trukmė 4-6 min.)
E grupė – 5 kl. mokiniai (Programos trukmė 4–8 min.)

Programa:

 1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos forma arba rondo).
 2. Pjesė.

*Visi kūriniai atliekami mintinai.

Vieta ir laikas:

2021 m. balandžio 17 d. ONLINE

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvis iki 2021 balandžio 9 d. turi pateikti:

 1. Paraišką.
 2. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 Konkurso dalyvio paraiškas siųsti el. adresu: draugija@pianistas.lt

Dalyvio mokestis 7€ , rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)

Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu ,,Garsų vaivorykštė“. Informacija apie registraciją, repeticijas bus paskelbta po 2021m. kovo 10d.

*Esant ekstremaliai situacijai šalyje, konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos konkurso nuostatuose.

Parsisiųsti:


Rezultatai

XXI-ASIS RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS


Konkursas skirtas populiarinti džiazo muziką, ugdyti jos suvokimą, vystyti jos atlikėjiškus įgūdžius, skatinti mokinių saviraišką ir tarpmokyklinį bendradarbiavimą.

Dalyviai:

Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo bei ansambliuose ir vokalistai.

Organizatoriai:

Pirmininkas – M. Labanauskas (Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius).

Koordinatorė – J. Snudaitienė, l.e.p. Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Nariai – S. Mažeikienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; Z. Sivakova, Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja; U. Stasiukynaitė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja.

Repertuaras:

Festivalio dalyviai atlieka džiazo stiliaus kūrinį arba džiazinę, improvizaciją pasirinkta tema.

Kontaktai:

 • Z. Sivakova (tel. 8 615 80286)
 •  J. Snudaitienė (tel. 8 682 32132)
 • U. Stasiukynaitė (tel. 8 689 32389)

Vieta ir laikas:

Festivalio dalyvių pasirodymo video montažo nuoroda ir padėkos raštai bus išsiųsti 2021 m. balandžio 22 d. į anketoje nurodytą el. paštą.

Organizavimo tvarka:

 • Festivalio dalyvių pasirodymai filmuojami horizontalia, stabiliai laikoma kamera.
 • Vaizdo išraše turi matytis visas atlikėjas.
 • Vaizdo įrašas įkeliamas į YOUTUBE kanalą.
 • YOUTUBE kanale prie vaizdo įrašo informacija nurodoma šia tvarka:
 • Įrašo PAVADINIMAS: (Kūrinio autorius ir pavadinimas originalo kalba).
 • Įrašo APRAŠAS: Dalyvio vardas, pavarde; Mokytojo vardas, pavarde; Akompaniatoriaus (jei yra) vardas, pavarde; Mokyklos pavadinimas; Festivalio Pavadinimas (Džiazo Fiesta 2021);
 • Būtina pažymėti: Įrašas – skirtas vaikams; Įrašo matomumas – viešas;

Dalyvio (ių) anketą siųsti el. paštu stasiukynaiteugne@gmail.com iki balandžio 15d.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  FESTIVALIS – KONKURSAS „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“


„Oi žiba žiburėlis“ – tai dainų a’cappella konkursas, kuriuo siekiama ugdyti meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius duetus, trio, kvartetus  ir ansamblius. Atsižvelgiant į viruso COVID-19 aplinkybes, X-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a‘cappella konkursas „Oi žiba žiburėlis“ – 2021, bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Dalyviai:

I kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų. Šios kategorijos mokinių dainose viename balse gali būti ne daugiau dviejų atlikėjų. Taigi, dvibalsę dainą atliks 4 mokiniai, tribalsę 6, keturbalsę 8 mokinių.
II kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų. Šios kategorijos dainose vieną balsą dainuoja tik vienas atlikėjas. Taigi dainuosime duetais, trio, kvartetais.
A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka  keturbalsę  dainą. Lygių balsų arba mišrių balsų ansambliai.

Organizatoriai:

 • Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.
 • Konkurso koordinatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Gintaras BALČIŪNAS.
 • Projekto vadovė Loreta MAČIENĖ – tel. 8 37 422943
 • Projekto vadovas Arūnas VAŽINSKIS – mob. tel. 8 686 22729

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai paruošia po vieną lietuvių kompozitorių harmonizuotą liaudies dainą. (Dainoms galimas tik perkusinis pritarimas).  Prašome atsiųsti 1 egz. natų.

Konkurso vaizdo įrašo pateikimas:

 1. Konkursui dalyviai pateikia atlikto kūrinio vaizdo įrašą.
 2. Savo vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeniniame arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, „Youtube“ kanale.
 3. Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“, “Neviešas“).
 4. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“, „Taip, skirtas vaikams“).
 5. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius bei tikslus kūrinio pavadinimas.
 6. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę.
 7.  Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
 8. Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 30 d. el. paštu arunas.vazinskis@gmail.com

Vieta ir laikas:

Konkurso laureatų  atranka  vyks  2021 m. gegužės 15 d. Zoom platformoje 11.00 val. (Prisijungimo kodas bus atsiųstas el. paštu).

Dalyvio mokestis:

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Oi žiba žiburėlis“- 2021. Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir atsiųsti kartu su dalyvio paraiška. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

 • Gavėjas: Kauno 1-oji muzikos mokykla,
 • Adresas: J.Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas,
 • Gavėjo kodas: 190144649
 • Gavėjo sąskaitos numeris: LT 10 4010 0425 0185 8637,
 • Gavėjo bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

Telefonas/Faksas (8 37) 422 834; el. paštas: info@pirmamuzikos.lt

 

Vertinimas ir paskatinimai :

 • Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius duomenis, repertuaro atlikimą.
 • Konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją.
 • Žiuri komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai – dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais.

II-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ KONKURSAS – M U Z I K A – @


Konkurso tikslas – Nuotolinio / mišraus / tiesioginio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, VDU Muzikos akademija;
 • Konkurso direktorius – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas;
 • Konkurso meno vadovė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė.

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visų specialybių jaunieji instrumentalistai – solistai.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
  Konkurse reikia mintinai atlikti vieną kūrinį.
 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti nuo balandžio 20 iki balandžio 30 dienos.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas gegužės 15 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų bei diplomantų diplomais (jie bus Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje elektronine forma).
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliuose pogrupiuose, tačiau už kiekvieną pogrupį mokant atskirai.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą.
 • Video pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą reikia atsiųsti elektroniniu paštu muzikaetakonkursas@gmail.com balandžio 20 – 30 dienomis.
 • Norint išvengti nesklandumų, pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir mokesčio patvirtinimo kopiją prašome SIŲSTI VIENAME LAIŠKE.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.

Kontaktai:

Rūpimais klausimais kreiptis elektroriniu paštu: muzikaetakonkursas@gmail.com

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „MUZIKA-ETA“.
Pvz: Jonas Jonaitis MUZIKA-ETA.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Konkurso kategorijos:

Konkurso dalyviai skirstomi į 12 grupių pagal klases ir 5 pogrupius pagal kūrinio žanrą.

*smulkiau žr. nuostatus.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – muzikaetakonkursas@gmail.com.
Elektroniniame laiške (NE PRIEDE PRISEGTUKE) pateikti:

 • Nuorodą į pasirodymo video youtube;
 • Kūrinio pavadinimą ir autorių (ORIGINALO KALBA);
 • Dalyvio vardą, pavardę;
 • Grupę ir pogrupį;
 • Specialybės mokytojo vardą ir pavardę;
 • Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą;
 • Miestą.

Prašome visą informaciją pateikti prieš tai nurodytu formatu ir būdu, kitu atveju dalyvio duomenys nebus priimami.


I – ASIS RESPUBLIKINIS TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ – SOLISTŲ KONKURSAS „TAUTINIAI GAIDŲ RAŠTAI“


Konkurso tikslai yra populiarinti tautinius instrumentus ir jų atliekamą muziką, atskleidžiant mokinių individualumą, bei instrumentų autentiškumą, plėtoti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, solinį muzikavimą, skatinti muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų ir neformalaus ugdymo įstaigų tautinių instrumentų mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

Organizatoriai:

 • Konkurso kuratorė – Kauno 1- osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja
  ugdymui, fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė.
 • Konkurso meno vadovė ir koordinatorė – kanklių mokytoja metodininkė, Kauno 1
  – osios muzikos mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Evelina Butienė.

Konkurso dalyviai ir programa:

 • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi KATEGORIJAS:
  Tradicinių instrumentų atlikėjai (tradicinės kanklės, armonika, cimbolai, bandonija, labanoro dūda) solistai.
 • Tautinių instrumentų atlikėjai (koncertinės kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai) solistai.
 • Dalyviai mintinai atlieka vieną lietuvių liaudies arba lietuvių kompozitoriaus kūrinį – iki 5 min.
 • Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.

Konkurso dalyviai skirstomi į 4 GRUPES: A GRUPĖ (IKI 9 METŲ), B GRUPĖ (10 – 12 METŲ), C GRUPĖ ( 13 – 15 METŲ), D GRUPĖ (16 – 17 METŲ), E GRUPĖ (18-19 METŲ).

Konkurso bendrosios nuostatos:

 • I respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų – solistų konkurso „Tautiniai
  gaidų raštai“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja tikslus ir uždavinius,
  dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, konkurso vykdymą;
 • Konkursą organizuoja Kauno 1 – oji muzikos mokykla;
 • Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu ir yra nemokamas;
 • Atsiųsta dalyvio anketa patvirtina, kad sutinkate su Konkurso nuostatomis ir sąlygomis.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera, horizontalioje
  padėtyje;
 • Pateiktas kūrinio vaizdo įrašas nufilmuotas nuo pradžių iki pabaigos – be montažo
  ir sustojimų;
 • Atlikėjas vaizdo įraše turi matytis visu ūgiu ir su instrumentu;
 • Pageidautina koncertinė (tautinė) dalyvio apranga.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • Vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeniniame arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, YOUTUBE platformoje;
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą (tai yra „Unlisted“, „Neviešas“);
 • Vaizdo įrašų auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it‘s made for kids“ arba „Taip, jis skirtas vaikams“).
 • Vaizdo įrašo informaciniame lange turi būti įrašomas atlikėjo vardas ir pavardė,
  koncertmeisterio vardas ir pavardė (jei įrašas atliekamas su koncertmeisterio
  pritarimu ar jo paruošta fonograma), mokytojo vardas ir pavardė bei atliekamo
  kūrinio autorius ir kūrinio pavadinimas.
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į dalyvio paraišką.
 • Paraiškos priimamos iki 2021 metų gegužės 16 dienos el. paštu tautiniaigaidurastai@gmail.com

Vertinimas ir paskatinimas:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga žiuri.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso rezultatai bus skelbiami Kauno 1- osios mokyklos internetinėje svetainėje www.pirmamuzikos.lt – 2021 m. gegužės 31 dieną.
 • Konkurso dalyviai bus apdovanoti laureato diplomais, diplomantų diplomais, o
  mokytojai ir koncertmeisteriai – padėkos raštais.

III RESPUBLIKINIS MUZIKANTŲ KONKURSAS „PIANO – AMBITUS“


Konkurso tikslas nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Edukologinės kultūros ir menų institutas.
 • Konkurso meno vadovas ir koordinatorius – mokytojas Domantas Milius.

Konkurso dalyviai skirstomi į:

2 KATEGORIJAS (AKADEMINĘ bei LICĖJAUS), 3 GRUPES (A – pianistai solistai; B– stygininkai solistai; C  – fortepijoniniai duetai.), 12 POGRUPIŲ PAGAL KLASES (smulkiau žr. nuostatus).

Konkurso tvarka:

 • Visi konkurso dalyviai gaus suvenyrines dovanas, kurios bus pristatytos į konkurso
  dalyvio ugdymo įstaigą;
 • Visi konkurso dalyvių mokytojai gaus suvenyrines dovanas, kurios bus pristatytos į konkurso dalyvio ugdymo įstaigą;
 • Visi konkurso dalyviai gaus savo pasirodymo vertinimą (raštu) iš konkurso vertinimo komisijos (grįžtamasis ryšys);
 • GRAND PRIX vietų laimėtojai gaus 2 nemokamas meistriškumo pamokas (po 40 minučių) pas du konkurso vertinimo komisijos narius;
 • Visi konkurso dalyviai pretenduoja į GRAND PRIX, I laureato, II laureato, III laureato vietas bei specialiuosius diplomus.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą (pasirodymus);
 • Video pasirodymo nuorodą (nuorodas) ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą (abu viename laiške) reikia atsiųsti iki gegužės 20 dienos, elektroniniu paštu pianoambituskonkursas@gmail.com

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis;
 • Kūrinys (kūriniai) atliekamas mintinai (išskyrus fortepijoninių duetų kategoriją).

Kontaktai:

Rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu pianoambituskonkursas@gmail.com arba drąsiai galite skambinti konkurso meno vadovui Domantui Miliui telefonu – 8 646 330 17.

Konkurso datos:

 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti iki gegužės 20 dienos.
 • Konkurso dalyvių nugalėtų sąrašas bus skelbiamas birželio 7 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt

Konkurso žiuri:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri.
 • Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 14 eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Edukologinės kultūros ir menų institutas
Gavėjo sąskaitos numeris: LT267180900008700478
Šiaulių bankas (Kodas 305728578)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „PIANO AMBITUS“.
Pvz: Jonas Jonaitis PIANO AMBITUS.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – pianoambituskonkursas@gmail.com. Pačiame elektroniniame laiške pateikti:

 • Nuorodą (nuorodas) į pasirodymo video youtube
 • Dalyvio vardą ir pavardę
 • Kūrinio (kūrinių) pavadinimą ir autorių
 • Klasę
 • Specialybės mokytojo vardą ir pavardę
 • Koncertmeistero vardą r pavardę (B GRUPĖS dalyviams)
 • Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą (nurodant miestą)

Parsisiųsti:

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas