RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


XI RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSAS


Konkursas skirtas skatinti muzikos mokyklų, gimnazijų mokinius per chorinio dirigavimo mokomąjį dalyką, pažinti bei plėsti žinias apie chorinį meną Lietuvoje.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji  muzikos mokykla,
 • Konkurso pirmininkas – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso koordinatorė –  Kauno 1 -osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Loreta Mačienė
 • Chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Miglė Chmieliauskaitė
 • Chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Aistė Bagočienė
  Tęstinumas –  konkursas vyksta kas dveji metai.

Konkurso eiga:

Konkurso data: 2022 m. balandžio 2 d., 10 val. , registracijos pradžia 9 val. Konkurso vieta: Kauno 1 – oji muzikos mokykla (J. Gruodžio g. 25, Kaunas)

Vertinimas ir apdovanojimai:

 • Konkurso dalyvių pasirodymus vertina vertinimo komisija.
 • Konkurso nugalėtojai (laureatai ir diplomantai) apdovanojami laureatų diplomais visose kategorijose,  kiekvienoje grupėje.
 • Mokytojai, koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais.
 • Komisijos sprendimu gali būti įsteigtas papildomas apdovanojimas – Padėkos raštas už geriausią A, B, C, D kategorijų privalomojo kūrinio atlikimą.

Dalyviai:

Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose. Konkurso dalyviai skirstomi kategorijomis:

A kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo mokosi 1 – erius metus
B kategorija – mokiniai, besimokantys 2 – ejus metus
C kategorija – mokiniai, besimokantys 3 – ejus metus
D kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo mokosi 4-erius ir daugiau metų.

Reikalavimai:

Konkurso dalyviai diriguoja 2 kūrinius prie fortepijono:

Privalomas kūrinys – pasirinktinai iš nurodytų kiekvienoje kategorijoje. Privalomajame kūrinyje – diriguojami du posmeliai (jeigu jų yra daugiau).

Laisvai pasirinktas kūrinys – a‘cappella arba su akompanimentu.

Programos pasirodymo  trukmė:

 • A ir B kategorijose 5 – 7 minutės;
 • C kategorijoje 7 – 10 minučių;
 • D kategorijoje 10 – 12 minučių.

Į pasirodymo trukmę įeina: išėjimas ir įėjimas, dirigavimo atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių.

Privalomi diriguoti kūriniai:

 • A kategorija – P. Beinaris ,,Baltoji lelija“, M. K. Čiurlionis ,,Kelk, dukrele“
 • B kategorija – Vl. Švedas ,,Lietuviškas berželis“, J. Naujalis ,,Miškas ūžia“
 • C kategorija – N. Sinkevičiūtė ,,Pjovė lankoj šieną‘‘ (mišraus choro variantas), Z. Bružaitė ,,Neužrašyta daina“
 • D kategorija – J. Naujalis Motetas ,,In monte Oliveti“, B. Kutavičius ,,Kaimo kapinaitės“, J. Naujalis Motetas ,,In monte Oliveti”, Kutavičius ,,Kaimo kapinaitės“

Dalyvavimo sąlygos:

Paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 13 d. El. paštu: konkursasmuzikosmokykla@gmail.com Konkurso dalyvio mokestis – 5 Eur. Dalyvio mokestį sumokėti bankiniu pavedimu, kartu su dalyvio paraiška atsiunčiant mokėjimo pavedimo kopiją.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT40 4010 0425 0198 0220 (Luminor Bank, AB)

Informacija teikiama el.paštu: konkursasmuzikosmokykla@gmail.com

Konkurso koordinatoriai:  Loreta Mačienė +370 67621314, Miglė Chmieliauskaitė +370 67676902

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Natos A kategorija
Natos B kategorija
Natos C kategorija
Natos D kategorija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas