STOJANČIŲJŲ Į KAUNO 1-ĄJĄ MUZIKOS MOKYKLĄ DĖMESIUI!

Papildomas priėmimas Kauno 1-ojoje muzikos mokyklą vyks rugpjūčio 29 dieną, 16 val.

Papildomas mokinių priėmimas į fortepijoną, klasikinę gitarą, mušamuosius instrumentus – nebus vykdomas.

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS FILIALUOSE TURITE GALIMYBĘ MOKYTIS GROTI ŠIAIS INSTRUMENTAIS:


Kauno 1-oji muzikos mokykla (J. Gruodžio g. 25) laukia visų, norinčių išmokti groti bei dainuoti ir kviečia mokytis vaikus nuo 7 metų: fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, violončelė), akordeono, chorinio dainavimo, etnomuzikos, liaudies instrumentų (kanklės, lumzdelis, birbynė), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba) klasėse.

Nuo 8 metų kviečiame mokytis klasikinės gitaros ir mušamųjų instrumentų klasėse.

5-6 metų vaikučių laukiame ankstyvojo muzikinio ugdymo klasėje.

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos patalpose (V. Čepinskio g. 7): chorinio dainavimo, smuiko, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, akordeono, kanklių, birbynės, fortepijono*, gitaros* ir ankstyvojo muzikinio ugdymo klasėse.

Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos patalpose (Rasytės g. 1): fleitos, saksofono, fortepijono* klasėse.

Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos patalpose (Demokratų g. 36): gitaros, kanklių, birbynės, etninės muzikos, fortepijono* klasėse.

Kauno P. Daunio ugdymo centro patalpose (Taikos pr. 6a): klarneto, etninės muzikos klasėse.

Kauno Palemono gimnazijos patalpose (Marių g. 37): smuiko, etninės muzikos, fortepijono* klasėse.

* šiose klasėse vietų skaičius labai ribotas

Norintiems mokytis bet kuriame Kauno 1-osios muzikos mokyklos filiale, muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Išsamesnė informacija tel. +370 37 422834, +370 37 422847.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI


  • Tėvų prašymas
  • Gimimo liudijimo kopija

Dokumentai priimami el. paštu info@pirmamuzikos.lt  iki birželio 15 dienos.

ŠABLONAI


Tėvų prašymas
Tėvų prašymas
Išplėstinio muzikinio ugdymo prašymas

MUZIKINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAI IR POKALBIAI VYKS


Informacija bus skelbiama 2023 m. gegužės mėnesio pradžioje.

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS


Mieli tėveliai ir būsimi Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai,

Nusprendę savo muzikinę ateitį susieti su Kauno 1-ją muzikos mokykla kviečiame išsamiau susipažinti su informacija apie pamokų organizavimą, ugdymo turinį, mokestį už mokslą, stojamuosius į muzikos mokyklą bei kitą aktualią informaciją, kurią Jums pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė RASA DERBUTIENĖ

MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje jūs turite galimybę išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais:

ETNOKULTŪRA: LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-oje muzikos mokykloje yra ir ETNINĖS MUZIKOS programa, kurios tikslas – ne tik atrasti lietuvių tradicinės muzikinės kultūros reiškinius, bet juos įžvelgti bendrakultūriniame kontekste, vertinti, saugoti bei skleisti. Remiantis šia programa, mokiniai supažindinami su dainuojamąja tautosaka, instrumentiniu muzikavimu, etnochoreografija, kalendorinių švenčių apeigomis bei papročiais, mokomi tradicinio kankliavimo, skudučiavimo, grojimo armonikos tipo instrumentais. Taip pat yra  galimybė susipažinti ir muzikuoti retesniais autentiškais bei atneštiniais muzikos instrumentais: cimbolais, basetle, dūdmaišiu, ragais ir kitais instrumentais.

MUZIKINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO PAVYZDYS


 
Atliekamą dainelę galima pasirinkti ir atlikti savo nuožiūra.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas