STOJANČIŲJŲ Į KAUNO 1-ĄJĄ MUZIKOS MOKYKLĄ DĖMESIUI!

MUZIKINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAS IR POKALBIS VYKS:

BIRŽELIO mėnesį: 3, 10, 16, 22, 29 dienomis – 12, 13, 16, 17, 18 val.

RUGPJŪČIO mėnesį: 26, 30 dienomis – 12, 13, 16, 17, 18 val.

Stojantiems į KLASIKINĘ GITARĄ muzikinių gebėjimų patikrinimas – birželio 30 dieną: 12, 13, 16, 17, 18 val.

Pasirinktą datą ir laiką būtina nurodyti prašyme.

Laukiame visų, svajojančių išmokti groti ir dainuoti, o taip pat norinčių tęsti muzikavimą vyresnėse klasėse!

REIKALINGI DOKUMENTAI


  • Tėvų prašymas
  • Gimimo liudijimo kopija

* dokumentai priimami el. paštu info@pirmamuzikos.lt

ŠABLONAI


Tėvų prašymas
Tėvų prašymas

KAUNO PIRMOJI MUZIKOS MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS


Vaikus nuo 7 metų amžiaus į šias specialybes:

Mieli tėveliai ir būsimi Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai,

Nusprendę savo muzikinę ateitį susieti su Kauno 1-ją muzikos mokykla kviečiame išsamiau susipažinti su informacija apie pamokų organizavimą, ugdymo turinį, mokestį už mokslą, stojamuosius į muzikos mokyklą bei kitą aktualią informaciją, kurią Jums pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė RASA DERBUTIENĖ

MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje jūs turite galimybę išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais:

ETNOKULTŪRA: LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-oje muzikos mokykloje yra ir ETNINĖS MUZIKOS programa, kurios tikslas – ne tik atrasti lietuvių tradicinės muzikinės kultūros reiškinius, bet juos įžvelgti bendrakultūriniame kontekste, vertinti, saugoti bei skleisti. Remiantis šia programa, mokiniai supažindinami su dainuojamąja tautosaka, instrumentiniu muzikavimu, etnochoreografija, kalendorinių švenčių apeigomis bei papročiais, mokomi tradicinio kankliavimo, skudučiavimo, grojimo armonikos tipo instrumentais. Taip pat yra  galimybė susipažinti ir muzikuoti retesniais autentiškais bei atneštiniais muzikos instrumentais: cimbolais, basetle, dūdmaišiu, ragais ir kitais instrumentais.

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS FILIALUOSE TURITE GALIMYBĘ MOKYTIS GROTI ŠIAIS INSTRUMENTAIS:


Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos patalpose (V. Čepinskio g. 7): fortepijono, chorinio dainavimo, smuiko, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, akordeono, kanklių, birbynės, gitaros ir priešmokyklinėje klasėse.

Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos patalpose (Rasytės g. 1): fortepijono, fleitos, saksofono klasėse.

Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos patalpose (Demokratų g. 36): fortepijono, gitaros, kanklių, birbynės ir etninės muzikos klasėse.

Kauno Palemono gimnazijos patalpose (Marių g. 37): fortepijono, smuiko, etninės muzikos klasėse.

Kauno P. Daunio ugdymo centro patalpose (Taikos pr. 6a):  klarneto, etninės muzikos klasėse.

Norintiems mokytis bet kuriame Kauno 1-osios muzikos mokyklos filiale, muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Į visus rūpimus klausimus mielai atsakys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Derbutienė tel. 8 37 42 28 47, el. paštas: rasa@pirmamuzikos.lt

MUZIKINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO PAVYZDYS


 
Atliekamą dainelę galima pasirinkti ir atlikti savo nuožiūra.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas