KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS!


Kauno 1-oji muzikos mokykla laukia visų, norinčių išmokti groti bei dainuoti!

  • Vaikus nuo 7 metų: fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, violončelė), akordeono, chorinio dainavimo, etnomuzikos, liaudies instrumentų (kanklės, lumzdelis, birbynė), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba) klasėse.
  • Nuo 8 metų kviečiame mokytis klasikinės gitaros ir mušamųjų instrumentų klasėse.
  • 5-6 metų vaikučių laukiame ankstyvojo muzikinio ugdymo klasėje.

Mieli tėveliai ir būsimi Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai,

Nusprendę savo muzikinę ateitį susieti su Kauno 1-ją muzikos mokykla (J. Gruodžio g. 25) kviečiame išsamiau susipažinti su informacija apie pamokų organizavimą, ugdymo turinį, mokestį už mokslą, stojamuosius į muzikos mokyklą bei kitą aktualią informaciją, kurią Jums pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė RASA DERBUTIENĖ.

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA TURI 5 FILIALUS, KURIUOSE SUDAROMA GALIMYBĖ MOKYTIS:


Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos patalpose (V. Čepinskio g. 7): chorinio dainavimo, smuiko, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, akordeono, kanklių, birbynės, fortepijono* ir gitaros* klasėse.

Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos patalpose (Rasytės g. 1): fleitos, saksofono, fortepijono* klasėse.

Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos patalpose (Demokratų g. 36):  kanklių, birbynės, etninės muzikos, fortepijono* klasėse.

Kauno P. Daunio ugdymo centro patalpose (Taikos pr. 6a): klarneto, etninės muzikos klasėse.

Kauno Palemono gimnazijos patalpose (Marių g. 37): smuiko, etninės muzikos, fortepijono* klasėse.

* šiose klasėse vietų skaičius labai ribotas

Norintiems mokytis bet kuriame Kauno 1-osios muzikos mokyklos filiale, muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Išsamesnė informacija tel. +370 37 422834, +370 37 422847.

REIKALINGI DOKUMENTAI


  • Tėvų prašymas
  • Gimimo liudijimo kopija

Dokumentai priimami užpildant  el. prašymo forma iki rugpjūčio 29 d.

MUZIKINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAI IR POKALBIAI VYKS


Muzikinių gebėjimų patikrinimas ir pokalbis vyks 2023 m. rugpjūčio 29 d. 14-18 val.

Prašome pasirinkti Jums tinkantį laiką ir pažymėti prašyme.

Stojantysis muzikinių gebėjimų patikrinimui turi pasiruošti padainuoti nesudėtingą dainelę (puslapio apačioje yra įdėtas pavyzdys, kaip vyksta muzikinių gebėjimų patikrinimas).

Mokyklos adresas: Gruodžio g. 25, Kaunas

Laukiame Jūsų!

MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje jūs turite galimybę išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais:

ETNOKULTŪRA: LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI


Kauno 1-oje muzikos mokykloje yra ir ETNINĖS MUZIKOS programa, kurios tikslas – ne tik atrasti lietuvių tradicinės muzikinės kultūros reiškinius, bet juos įžvelgti bendrakultūriniame kontekste, vertinti, saugoti bei skleisti. Remiantis šia programa, mokiniai supažindinami su dainuojamąja tautosaka, instrumentiniu muzikavimu, etnochoreografija, kalendorinių švenčių apeigomis bei papročiais, mokomi tradicinio kankliavimo, skudučiavimo, grojimo armonikos tipo instrumentais. Taip pat yra  galimybė susipažinti ir muzikuoti retesniais autentiškais bei atneštiniais muzikos instrumentais: cimbolais, basetle, dūdmaišiu, ragais ir kitais instrumentais.

MUZIKINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO PAVYZDYS


 
Atliekamą dainelę galima pasirinkti ir atlikti savo nuožiūra.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas