KAUNO PIRMOJI MUZIKOS MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS


Vaikus nuo 7 metų amžiaus į šias specialybes:

Mieli tėveliai ir būsimi Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai,

Nusprendę savo muzikinę ateitį susieti su Kauno 1-ją muzikos mokykla kviečiame išsamiau susipažinti su informacija apie pamokų organizavimą, ugdymo turinį, mokestį už mokslą, stojamuosius į muzikos mokyklą bei kitą aktualią informaciją, kurią Jums pateikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė RASA DERBUTIENĖ

Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje Jūs turite galimybę išmokti groti įvairiais muzikos instrumentais

Kauno 1-oje muzikos mokykloje yra ir ETNINĖS MUZIKOS programa, kurios tikslas - ne tik atrasti lietuvių tradicinės muzikinės kultūros reiškinius, bet juos įžvelgti bendrakultūriniame kontekste, vertinti, saugoti bei skleisti. Remiantis šia programa, mokiniai supažindinami su dainuojamąja tautosaka, instrumentiniu muzikavimu, etnochoreografija, kalendorinių švenčių apeigomis bei papročiais, mokomi tradicinio kankliavimo, skudučiavimo, grojimo armonikos tipo instrumentais. Taip pat yra  galimybė susipažinti ir muzikuoti retesniais autentiškais bei atneštiniais muzikos instrumentais: cimbolais, basetle, dūdmaišiu, ragais ir kitais instrumentais.

KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS FILIALUOSE TURITE GALIMYBĘ MOKYTIS GROTI ŠIAIS INSTRUMENTAIS:


Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos patalpose (V. Čepinskio g. 7): fortepijono, chorinio dainavimo, smuiko, fleitos, klarneto, saksofono, akordeono, kanklių, birbynės, gitaros ir priešmokyklinėje klasėse.

Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos patalpose (Rasytės g. 1): fortepijono, fleitos, saksofono klasėse.

Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos patalpose (Demokratų g. 36): fortepijono, gitaros, kanklių, birbynės klasėse.

Kauno Palemono gimnazijos patalpose (Marių g. 37): fortepijono, smuiko, etninės muzikos klasėse.

Kauno P. Daunio ugdymo centro patalpose (Taikos pr. 6a):  klarneto, etninės muzikos klasėse.

Norintiems mokytis bet kuriame Kauno 1-osios muzikos mokyklos filiale, muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Į visus rūpimus klausimus mielai atsakys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Derbutienė tel. 8 37 42 28 47, el. paštas: rasa39@gmail.com

REIKALINGI DOKUMENTAI


  • Tėvų prašymas
  • Gimimo liudijimo kopija

* dokumentai priimami Kauno 1-os muzikos mokyklos raštinėje arba el. paštu info@pirmamuzikos.lt

ŠABLONAI


Tėvų prašymas
Tėvų prašymas

MUZIKINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAS


Informacija apie stojimą į muzikos mokyklą 2021/2022 mokslo metams bus paskelbta 2021 metų BALANDŽIO - GEGUŽĖS mėnesį.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas