PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ


Puciam Class Head

Pučiamieji instrumentai – muzikos instrumentai, kurių garsas yra išgaunamas pučiant orą į instrumento vidų. Yra skiriami du pučiamųjų instrumentų tipai: mediniai pučiamieji instrumentai ir variniai pučiamieji instrumentai. Mediniai pučiamieji instrumentai taip vadinami todėl, kad jų pūstuke esantis liežuvėlis yra medinis. Tai saksofonai, klarnetai, fagotai, obojai, išilginės fleitos, o varinių pučiamųjų instrumentų pūstukas yra varinis (kitaip dar vadinamas muštuku). Tai trimitai, kornetai, fliugelhornai, althornai, valtornos, trombonai, tūbos, eufonijai, tenorhornai, ragas.

Pučiamųjų klasėje mokosi 184 mokiniai, kuriuos mokina 24 pučiamųjų instrumentų mokytojai. Tradiciškai Pučiamųjų klasė kiekvienais mokslo metais organizuoja šventinį mokslo metų atidarymo koncertą, Kalėdinį Pučiamųjų klasės koncertą, koncertus skirtus vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui ir kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui, koncertą skirtą melagio dienai „Melagis melavo...“, pirmos klasės mokinių koncertą. Kiekvienais mokslo metais yra rengiamas respublikinis muzikos, meno mokyklų bei gimnazijų varinių pučiamųjų muzikos instrumentų festivalis „Vario spalvos“, Kauno 1-osios muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais muzikos instrumentais pjesės konkursas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir ir mušamaisiais muzikos instrumentais etiudo konkursas „Skambantys pasažai“. Pučiamųjų klasės mokinių tradicinės išvykos į Tarptautinę Trakų vasaros meistriškumo stovyklą ,,Trakai fanfare week‘‘, dainų šventes.

MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas