PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


Pareng Class Head

Mokytoja metodininkė Irena Bartkuvienė, turinti daugiau kaip 42 metų pedagoginio darbo patirties, ­su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirba nuo 1993 metų.

Kaip teigia pati mokytoja:

„Vaikai, tai tuščia drobė, kurią mes - tėvai, mokytojai pildome ir tapome įvairius paveikslus. Manau, kad ką ankstyvajame vaiko amžiuje pateiksime, tai vaikas ir atskleis savyje, su tuo gyvens ir panaudos savo labui ir gerovei“.

Priešmokyklinio muzikinio  ugdymo paskirtis – vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, specifinių gebėjimų ugdymas. Teikiamos programos tikslas -  atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus: muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį ir ugdyti muzikos suvokimą. Ugdyti muzikinius gabumus (dermės pojūtį, muzikinę atmintį), lavinti muzikinę klausą, balsą, intonaciją, frazuotę ir kitus muzikinius niuansus. Ugdyti vaiko sensorinius gebėjimus, muzikinio garso aukščio, trukmės, stiprumo, tembro suvokimą.

Vaikų muzikinis ugdymas vyksta žaidimo forma. Tai padeda vaikams lengvai įsisavinti užduotis. Jie atsipalaiduoja, pradeda improvizuoti, kurti. Natų rašto pradmenys (pratybų sąsiuvinis “Natų miestelis“  - autorė I. Bartkuvienė) padeda žengti pirmus žingsnius rašant nateles.

Programa skirta 5-6 metų vaikams. Pamokos vyksta du kartus per savaitę.

MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas