LIAUDIES INSTRUMENTŲ


Choras Class Head

Lietuvoje nuo seno dominavo dvi muzikinės kultūros: styginių (vakaruose) ir pučiamųjų (rytuose). Greičiausiai ši instrumentikos specifika nulėmė ir vokalo ypatybių formavimąsi. Vėlesniais laikais šie arealai niveliavosi, iš kitų kraštų atėjo naujų instrumentų. Vieni populiariausių lietuvių liaudies instrumentai yra kanklės ir birbynė. Kanklės – tai grakšti medinė dėžė su metalinėmis stygomis. Grojama pirštais arba brauktuku. Liaudiškos kanklės turėjo 57 ar 12 stygų. Šiandieninės kanklės turi 22-23 stygas. Panašius instrumentus į kankles turi ir latviai, estai, suomiai, rusai. Lietuvių tautosakoje ir senoviniuose raštuose kanklės minimos jau nuo XVI a.

Birbynę galima pavadinti tautiniu Lietuvos piemenėlių muzikos instrumentu. Ji buvo paplitusi visoje Lietuvoje ir dabar mūsų krašte nėra tokios apylinkės, kurioje birbynė nebūtų žinoma. Lietuvių liaudies instrumentai, tarp jų ir birbynės, gaminami XVI–XVIII a. Vakarų Europos stiliumi – šeimomis. Šiuo metu yra įsitvirtinusios aukštoji, tenorinė ir kontrabosinė birbynės, kurios ir sudaro šių laikų birbynių šeimą. Sukūrus šiuolaikines birbynes, kompozitoriai pradėjo kurti sudėtingesnę muziką.

Liaudies instrumentų klasėje šiuo metu dirba 16 mokytojų, mokosi 109 mokiniai. (Klasės vadovė mokytoja metodininkė Ona Šikšnienė)

Liaudies instrumentų klasės koncertinė veikla labai įvairi. Mokiniai dalyvauja  įvairiuose renginiuose mokykloje, mieste, tautinių muzikos instrumentų, folkloro ansamblių festivaliuose, Kauno miesto ir Respublikinėse dainų šventėse. Gabiausieji skatinami dalyvauti respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų vardus bei prizines vietas.

Liaudies instrumentų klasės mokytojai organizuoja įvairius renginius mokykloje ir už jos ribų. Mūsų tradiciniai renginiai:  „Muzikos valanda Motinai“  Kauno bažnyčiose. Kas du metai organizuojamas renginys kartu su J. Gruodžio konservatorija -  tautinių muzikos instrumentų solistų Festivalis -  Maratonas. Kiekvieną rudenį organizuojamas tautinių muzikos instrumentų festivalį skirtą  Jonui Švedui  „Upokšnis“. Klasės mokytojai kartu su tautinės kultūros centru organizuoja  konkursą „Tramtatulis“. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose „Skamba skamba kankliai“, „Suklegos“, „Griežynė“.

Džiugu, kad mokyklą baigę mokiniai pasirenka muzikos kelią . Nemaža dalis buvusių mokyklos mokinių sėkmingai dirba mokytojais mūsų ar kitose mokyklose. Kiekvienais metais organizuojame kūrybines darbo ir poilsio stovyklas Šventojoje, Birštone Kačerginėje.

MOKYTOJAI


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas