MOKESTIS UŽ MOKSLĄ


Šiame puslapyje yra skelbiama informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokesčius už mokslą.

INFORMACIJA TĖVAMS


  • Prašymus dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą arba mokesčio už mokslą sumažinimo ir juos pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti naudojantis elektroninę prašymų formą tėvams iki einamojo mėnesio 10 d.
  • Prašymus reikia pateikti kiekvienais metais.
  • Pavėlavus pateikti dokumentus, prašymai tenkinami nuo sekančio mėnesio.

Kilus nesklandumams dėl mokesčio už mokslą drąsiai kreipkitės el. paštu: info@pirmamuzikos.lt

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA IR ĮKAINIAI

Mokesčio už mokslą tvarka
Mokesčio už mokslą įkainiai

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas