MOKESTIS UŽ MOKSLĄ


Šiame puslapyje yra skelbiama informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokesčius už mokslą.

INFORMACIJA TĖVAMS


Prašymus dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą arba mokesčio už mokslą sumažinimo ir juos pagrindžiančius dokumentus reikia pateikti naudojantis elektroninę prašymų formą tėvams iki einamojo mėnesio 10 d.

Pavėlavus pateikti dokumentus, prašymai tenkinami nuo sekančio mėnesio.

Kilus nesklandumams dėl mokesčio už mokslą drąsiai kreipkitės el. paštu: info@pirmamuzikos.lt

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA IR ĮKAINIAI

Mokesčio už mokslą tvarka
Mokesčio už mokslą įkainiai

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas