• Jaunieji Laprk8
 • Spalio54 Pagauti
 • Spalio18 Pazintiniai
 • Spalio18 Pazangiu
 • Spalio18 Kuprev Akm
 • Spalio11 Rud
 • Mokytojus Spalio5
 • Rusg6 Pasaulis
 • Muzkonf Spalio4

  Apie mus

  Jau daugiau kaip septynis dešimtmečius Kauno 1 -ojoje muzikos mokykloje dirba kūrybiški bei motyvuoti mokytojai, siekiantys mokymo procesą paversti išradingu, patraukliu ir informatyviu. Mokykloje besimokantiems jauniesiems muzikantams suteikiamos visos galimybės išmokti groti savo pasirinktu instrumentu, tobulinti teorinių dalykų, chorinio ir solinio dainavimo įgūdžius. Muzikos mokyklos mokiniams suteikiamos geriausios galimybės savo pasiekimais džiuginti miesto bei visos šalies bendruomenės narius, garsinti mylimojo miesto –  Kauno bei visos šalies vardą respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose!

  Kauno 1 – oji muzikos mokykla  – tai besimokančio miesto ir judrių jo gyventojų, ypač jaunosios kartos, muzikinių gabumų ir inteligencijos ugdymo centras, kuris, per daugybę dešimtmečių sukauptą, meninės kultūros paveldą derina su geriausiais muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje bei visame pasaulyje. Muzikos mokyklos jaunųjų auklėtinių saviraiškos poreikius visada siekiame derinti prie Kauno miesto, Lietuvos bei visos Europos kultūrinio muzikinio paveldo puoselėjimo ir individualios jaunojo muzikanto saviraiškos realizacijos.

  Muzikos mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla.
  Styginiu
  Puciamuju
  Musamuju
  Liaudies Instrumentu
  Gitaros
  Fortepijono
  Chorinio Dainavimo
  Akordeono
  Priesmokyklinis
  Teoriniai

  Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

  "... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas