• olimpo

  Apie mus

  Kauno 1 -oji muzikos mokykla įkurta 1948 m. vasario 1 d. Mokykloje dirba kūrybiški, motyvuoti mokytojai, siekiantys mokymo procesą paversti išradingu, patraukliu ir informatyviu. Mokykloje besimokantiems vaikams suteikiama galimybė įgyti įvairių instrumentų valdymo, teorinių dalykų, chorinio ir solinio dainavimo kompetencijų. Mokiniai turi galimybę savo pasiekimais džiuginti bendruomenės narius, miesto ir respublikos piliečius bei garsinti Lietuvos vardą konkursuose bei festivaliuose užsienyje.

  Kauno 1 -osios muzikos mokyklos vizija yra Kauno – besimokančio miesto gyventojų, ypač jaunosios kartos muzikinės inteligencijos ugdymo ir muzikinės kompetencijos įgijimo bei plėtojimo centras, kuris meninės kultūros paveldą derina su geriausiais muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, racionaliai atsižvelgdamas į rinkos poreikius, savo ugdomuoju poveikiu ir mokyklos edukacine aplinka prisidedamas prie Kauno gyventojų darnos jausmo ir kūrybinių galių siekio.

  Kauno 1-osios muzikos mokyklos misija – būti švietimo institucija, dalyvaujančia kompleksinio muzikinio ugdymo tikslo realizavime diversifikuoto švietimo apimtyse, konkrečiai esančia formalaus pradinio, vidurinio muzikinio ugdymo ir neformalaus muzikinio ugdymo institucija ir šia savo veikla prisidedančia prie Kauno miesto gyventojų išjudinimo vystyti besimokantį miestą, Lietuvos muzikinės kultūros (tame tarpe ir profesionaliosios) tradicijų puoselėjimo, bei šalies ir jos gyventojų socialinės integracijos į ES.

  Muzikos mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla.

  Kontaktai

  Raštinė: +370 37 422 834
  Budėtojas: +370 37 423 230
  Faksas: +370 37 422 834
  Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
  Įmonės kodas: 190144649
  El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt


  Styginiu
  Puciamuju
  Musamuju
  Liaudies Instrumentu
  Gitaros
  Fortepijono
  Chorinio Dainavimo
  Akordeono

  Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

  "... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas