MOKYTOJAMS


Diplomas

Šiame puslapyje yra talpinami Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojams svarbūs pranešimai bei profesinės veiklos dokumentai.

Teorinių dalykų tvarkaraštis (2020-2021 mokslo metai)


Fortepijono klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Išplėstinio muzikinio ugdymo klasės planai (atnaujinta 2021-06-22)


Papildomo fortepijono ugdymo klasės planai (atnaujinta 2021-06-22)


Papildomo fortepijono chorinio dainavimo specialybės klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Styginių instrumentų klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Klasikinės gitaros klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Pučiamųjų instrumentų klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Dirigavimo klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Solinio dainavimo klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Liaudies instrumentų ir etno muzikos klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Akordeono klasės ugdymo planai (atnaujinta 2021-06-22)


Atviros pamokos aprašymo forma


Mokytojo tvarkaraščio forma


Akompaniatoriaus tvarkaraščio forma


Pedagoginės veiklos savianalizė (atnaujinta 2022-01-23)


Metodinės veiklos savianalizė (atnaujinta 2022-01-23)


Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (atnaujinta 2020-09-27)


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas