MOKYTOJAMS


Diplomas

Šiame puslapyje yra talpinami Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojams svarbūs pranešimai bei profesinės veiklos dokumentai.

Išplėstinio muzikinio ugdymo planas


Muzikinio ugdymo planas


Konkurso aprašymo forma


Mokytojų prašymo forma


Atviros pamokos aprašymo forma


Atviros pamokos aprašymo forma atestacijai


Mokytojo tvarkaraščio forma


Koncertmeisterio tvarkaraščio forma


Pedagoginės veiklos savianalizė


Metodinės veiklos savianalizė


Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas