TEIKIAMOS UGDYMO PROGRAMOS


Diplomas

Kauno 1-oji muzikos mokykla, būdama neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, savo ugdymo programas ruošia atsižvelgdama į šiuo metu galiojančias švietimo ministerijos rekomendacijas, vadovaudamasi europine praktika bei ilgamete pedagogų patirtimi.  Šiuo metu mokykla teikia:

Priesmok
…kurios metu, vaikai turi galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias. Priimami 5-6 metų amžiaus vaikai.
Pradinis
…teikia galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkretaus instrumento muzikinės raiškos savybėmis. Į programa, priimami 7-9 metų mokiniai. Baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą išduodami mokykliniai programos baigimo pažymėjimai.
Pagrindinis
…teikia konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos, kūrybinės ir meninės terpės pažinimo pagrindus, formuojant praktinius grojimo instrumentu įgūdžius. Į pagrindinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimai.
Pagrindinis
…skirta mokiniams norintiems plėtoti pasirinkto instrumento meninę raišką, kaupti muzikinės kultūros žinias, lavinant muzikinius kūrybinius gebėjimus. Suteikia galimybę ir toliau tęsti koncertinę ir konkursinę veiklą respublikoje ir užsienyje bei lanksčiau rinktis privalomus programos dalykus.

Sutrumpintos ugdymo programos


Nespėjote įstoti nuo 7 metų? Tik dabar atradote, jog Jūsų vaikas turi muzikinių gabumų? Ne bėda.  Mokykla gali pasiūlyti sutrumpintas ugdymo programas. Tai pilnavertės pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, kurių trukmė 6 metai. Tai tarsi „išlyginamosios” studijos, kurios įgalina mokinį „pasivyti” 8-metę programą ir palieka galimybę toliau rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

*Negalioja fortepijono ir styginių instrumentų specialybėms.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas