KONFERENCIJOS


Diplomas

Siekiant kelti  mokykloje dirbančių pedagogų kvalifikaciją, pasidalinti gerąja patirtimi ugdant mokinių kūrybiškumą ir gebėjimus, bei įgyvendinti mokyklos strateginio plano tikslus, Kauno 1-oji muzikos mokykla organizuoja šias konferencijas.

PROGRAMINĖ MUZIKA – INTERPRETACINIS KONTEKSTAS VS. ATLIKĖJO INDIVIDUALUMAS


Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija (toliau – konferencija) vyks 2019 metais, gegužės 10 dieną, KTU III rūmuose (Laisvės al. 13), VI aukšto salėje, nuo 10 val. Konferencijos kalba: lietuvių. Visiems konferencijos aktyviesiems (pranešimų autoriams, atvirųjų pamokų lektoriams) bei pasyviesiems (pristatomų pranešimų klausytojams, atvirųjų pamokų stebėtojams) dalyviams bus išduodami Kauno 1-osios muzikos mokyklos / Kauno technologijos universiteto pažymėjimai.

Konferencijos tikslas


  • Pasidalinti gerąja patirtimi ugdant mokinių kūrybiškumą ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus interpretuojant programinės muzikos kūrinius.

Konferencijos uždaviniai


  • MOKINIAMS: plėtoti mokinių kūrybines, atlikėjiškas, muzikos kūrinių interpretacijos kompetencijas; gebėjimus ieškoti, kurti, atrasti, apibendrinti; įgytas žinias ir kompetencijas perteikti atlikimo praktikos metu.
  • MOKYTOJAMS: ugdyti viešo kalbėjimo, pranešimų rengimo, pristatymo, bendradarbiavimo, savirefleksijos įgūdžius.

Konferencijos dalyviai


  • Mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos Respublikos neformaliojo mokinių švietimo įstaigų, aukštųjų mokyklų, konservatorijų dėstytojai.

Konferencijos struktūra


Konferencijos teorinėje dalyje bus pateikti pranešimai nagrinėjantys fortepijono, akordeono, gitaros programinės muzikos kūrinių interpretacijos ypatumus. Praktinių užsiėmimų metu keturiose skirtingose auditorijose lektoriai (nusipelnę savo srities atlikimo meno pedagogai / praktikai) atvirų pamokų forma, dirbant su konferencijos dalyviais individualiai, nagrinės programinės muzikos interpretavimo ypatumus stiliaus, žanro, kūrinio programos, kompozitoriaus kūrybos braižo, muzikologiniu – istoriniu kontekstu.

Konferencijos struktūraŽinių ir kompetencijų įgijimo/pateikimo formaVieta ir laikas
I ETAPASTeoriniai pranešimų pristatymai programinės muzikos interpretacijos klausimais. Naudojant multimediją bus pristatomi teoriniai – muzikologiniai pranešimai nagrinėjantys programinę muziką, jos kūrėjus, žanro interpretavimo tradicijas, kanonus.KTU III rūmai, VI aukšto salė, nuo 10 iki 12 valandos
II ETAPASPraktinė konferencijos dalis, kurios metu konferencijos dalyviai kartu su lektoriais analizuodami atliekamus programinės muzikos kūrinius gilinsis į stilistinius interpretavimo sprendimus. Atviros pamokos forma lektoriai programinių kūrinių atlikėjams (mokiniams) formuos teisingus programinės muzikos interpretavimo įgūdžius suteikiant muzikologinių istorinių bei praktinių žanrinių, stilistinių, formos interpretavimo žinių, kurias perteikiant atliekamo programinio kūrinio kontekste, būtų siekiama aukštesnio kūrinio meninės interpretacijos lygio. KTU III rūmai, VI aukšto salė, nuo 12 iki 16 valandos
III ETAPASI respublikinis festivalis “MUZIKA, KURI PASAKOJA”. Grįžtamuoju ryšiu grįstas III konferencijos etapas – festivalis, kurio metu visi aktyvieji konferencijos dalyviai atlikdami II konferencijos etape interpretacinės analizės būdų dekonstruotus kūrinius, pademonstruos ir įtvirtins naujai įgytas programinės muzikos interpretavimo žinias bei suformuotus įgūdžius.KTU III rūmai, VI aukšto salė, nuo 17 iki 19 valandos

Konferencijos sekcijos


TĘSTINIO PROJEKTO KOORDINATORIUS / KONFERENCIJOS VADOVAS: Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytojas Domantas Milius

KONFERENCIJOS KURATORIUS: Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas

EtapasLektoriai ir dalyviaiKoordinatorius
I Dr. M. Bazaras, Dr. P. Gudinaitė, D. Milius, K. Dabravolskaitė, E. Žemonė, E. ŽigaitėD. Milius
II
Fortepijono sekcijaLEKTORIUS: Dr. Motiejus Bazaras, Kauno J. Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytojas metodininkasMokytojas D. Milius
Akordeono sekcijaLEKTORIUS: mokytojas Laimonas Salijus, Kauno J. Gruodžio konservatorijos akordeono mokytojasMokytoja K. Dabravolskaitė
Gitaros sekcijaLEKTORIUS: mokytojas Audrius Šerelis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos mokyklos gitaros mokytojasMokytoja E. Žemonė
III I RESPUBLIKINIS FESTIVALIS “MUZIKA, KURI PASAKOJA”D. Milius

Konferencijos nuostatai


Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas