XI – asis respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas

Legato, staccato, forte, piano… Tai tik štrichai dirigento partitūroje. Taip jie ir liktų gulėti baltame popieriaus lape, kompozitoriaus muzikinėse svajose, jei ne dirigento rankos, jei ne choro atlikėjai.

Dirigentu per dieną netampama. Tai sudėtingas ir ilgas darbo procesas, reikalaujantis anaiptol ne tik tvarkingai išmoktos dirigavimo schemos, tačiau tai, ko išmokti neįmanoma: muzikos pajautimo, atsakomybės ne tik prieš save, išminties, žinių, gebėjimų perteikimo.

2022 metų balandžio 2 dieną Kauno 1 – oji muzikos mokykla aidėjo nuo skambančios muzikos, kurią dovanojo jaunieji choro dirigentai. Savo tvirtais ir išraiškingais rankų mostais kalbino chorinį meną, kuris turi gilias nuo 1924 metų Lietuvoje puoselėjamas meno vertybes.

Jau XI – asis Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas sukvietė dalyvius iš Kauno (Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, Kauno sakralinės muzikos mokyklos, Kauno Juozo Naujalio gimnazijos, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos), Vilniaus (Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos) muzikos mokyklų, gimnazijų.

Jaunuosius choro dirigentus ruošę pedagogai savo žinias perteikė jaunajai kartai su viltimi, jog chorinis menas ir toliau nenutrūkstamai gyvuotų dar ne vieną šimtmetį.

Konkursą vertino žiūri komisija: komisijos pirmininkė – KTU akademinio choro „Jaunystė“ meno vadovė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Danguolė Beinarytė; Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Auksė Stankevičienė; Kauno 1 – osios muzikos mokyklos, chorinio dainavimo klasės vadovė, mokytoja metodininkė Miglė Chmieliauskaitė.

Dalyviai buvo vertinami diplomais ir laureatų diplomais, apdovanojami diplomais už privalomojo kūrinio interpretaciją, bei visi konkurso dalyviai gavo po ypatingą, tik dirigentui priklausantį muzikinį instrumentą – kamertoną.

Tarp laureatų buvo ir Kauno 1 – osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasės mokinės, kurias ruošė chorinio dainavimo klasės pedagogės – L. Mačienė, A. Bagočienė, M. Chmieliauskaitė.

Koncertą vedė – vyr. mokytoja J. Karalevičienė.

Choro dirigentu gali tapti tik tuomet, kuomet tavo rankos mostui paklūsta visi dainuojantys ta pačia didinga, kilnia, skambia muzikine kalba.

Parengė: Kauno 1 – osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas