Baigimo pažymėjimų įteikimo šventė

Skaityti toliau

Kauno dainų ir šokių šventėje

Dainų šventė vadinama viena gražiausių Kaune gimusių tradicijų. Tautos bendrumo, vienybės jausmą stiprinanti šventė šiemet skirta lietuvių profesionaliosios muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Jam šventėje skirta daug dėmesio, pasitelkiant vaizdo projekcijas, pasakot jo gyvenimo istoriją. 1924 metais pirmajai dainų šventei vadovavęs kompozitorius pradėjo iki šiol gyvą tradiciją, kuri jau 95 metus suburia lietuvius bendrai dainai ir šokiui.Šventėje skambėjo net 31 kūrinys: žymiausi Juozo Naujalio darbai, populiariausi lietuvių liaudies šokiai bei dainos. Dalyvavo jaunučių, jaunių, mišrūs, vyrų, moterų, vyresnio amžiaus ir kiti chorai, įvairūs tautinių šokių ansambliai. Pasirodė net 94 kolektyvai iš visos Lietuvos.
Parengė: mokytojas metodininkas Arūnas Važinskis

Fausto Labanausko ir Tito Radzevičiaus rečitalis

 

Skaityti toliau

Gatvės muzikos diena

Skaityti toliau

Atviros meistriškumo pamokos

Skaityti toliau

Edukacinė išvyka “Pasivaikščiojimas J. Naujalio pėdsakais Kaune”

Saulėtą balandžio 25 dieną mokytojų Birutės Landsbergytės ir Loretos Šileikytės pakviestos moksleivės susirinko Muzikos mokykloje. Klasėje mokytoja Birutė Landsbergytė pristatė edukacinės išvykos vyksmo planą, o paskui skyrė kiek laiko XIX a. pab. – XX a. pradžios istorinio, kultūrinio konteksto aptarimui. Parodė keletą archyvinių įrašų. Iš mokyklos pajudėjome senamiesčio link, planuodamos susipažinti su vietomis, menančiomis Juozą Naujalį. Iš arti apžiūrėjome Arkikatedros vargonus. Anuometinės Paradų aikštės statiniai priminė Maironį, S. Banaitį, J. Tumą-Vaižgantą, M. Valančių. Naujoje miesto dalyje pasižvalgėme po Valstybės teatro sodelį, pakalbėjome apie J. Naujalio veiklas, susijusias su šia vieta.
Ekskursijos tikslas pasiektas: parodyta kiek daug gali padaryti net ir nedaug, bet įsipareigojusių savo kraštui žmonių.
Parengė: mokytoja metodininkė Birutė Landsbergytė

Babtyno – Žemaitkiemio dvaras mus sužavėjo !

Skaityti toliau

2018 metų laureatų pagerbimo šventės įspūdžiai

 

Skaityti toliau

Solfedžio viktorina ,,Rašau natelę prie natelės’’

Skaityti toliau

EPTA konferencija

Parengė: mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė

2019 metų kovo 7-8 dienomis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko EPTA (Europen Piano Teachers Association) ir LFPA ( Lietuvos fortepijono pedagogų asociacija) XXXVIII Lietuvos pianistų konferencija seminaras-praktikumas. Jį kasmet organizuoja vis kita menų mokykla ar konservatorija.

Kaip konferencijos atidaryme, sveikinimo žodį tarė Fortepijono pedagogų asociacijos prezidentas profesorius Kęstutis Grybauskas, šio renginio tikslas – suburti fortepijono pedagogus ir jų mokinius, kad pabendrautų ir pasidalintų gerąja patirtimi bei pasiekimais. Atviras aukšto meistriškumo pamokas konservatorijų ir menų gimnazijų moksleiviams vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros vedėjas, profesorius Jurgis Karnavičius, o Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų mokiniams – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos spec. fortepijono 1-5 kl. metodinės grupės pirmininkė Inga Vyšniauskaitė.

Mūsų mokyklos pianistai: 2 klasės mokinys Rokas Šadauskas (mokyt. metod. Ramutė Pečeliūnienė) , 8 klasės mokinė Emilia Neverauskaitė (mokyt. metod. V. Grigaitienė) ir 10 klasės mokinė Aistė Merfeldaitė (mokyt. metod. J. Vaičiulienė) puikiai ir atsakingai pasiruošę seminarui išgirdo daug vertingų interpretacijos patarimų iš mokyt. metod. I. Vyšniauskaitės, kuri palinkėjo sėkmės jiems einant MUZIKOS KELIU…

Parengė: mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė

  • 1
  • 2

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas