Mėnuo: 2021 kovo

Laimėjimai solfedžio olimpiadoje „Virtualusis solfedžio“

Kovo 18 dieną Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriuje vyko I – oji tarpmokyklinė solfedžio olimpiada „VIRTUALUSIS SOLFEDŽIO“. Olimpiadoje dalyvavo mokytojo metodininko Arūno Važinskio 8 klasės mokiniai: Martyna Puskunigytė, Urtė Lembutytė, Patricija Buržinskaitė ir Liepa Baublytė. Solfedžio olimpiadą sudarė dvi dalys: pirmoje 15 teorinių užduočių, o antroje – melodinis diktantas.

Norint suprasti solfedžio, neužtenka išgirsti, reikia žinių. Žinios buvo geros: I LAIPSNIO DIPLOMAS – BAUBLYTEI LIEPAI; II LAIPSNIO DIPLOMAS – PUSKUNIGYTEI MARTYNAI; III LAIPSNIO DIPLOMAS – LEMBUTYTEI URTEI.

Olimpiadą vedė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos teorinių dalykų ir solfedžio vyresnioji mokytoja Vitalija Mockutė.

Parengė: mokytojas metodininkas Arūnas Važinskis

Tęstinis 5-7 klasių solfedžio konkursas ,,Solfedžio valanda‘‘

Atėjęs pavasaris atnešė ne tik bundančią gamtą, šiltus saulės spindulius, tačiau padovanojo ir mielas mokinių šypsenas, nekantrų jaudulį bei spindinčias akis.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai, 2021 metų kovo 26 dieną dalyvavo jau tradicija tapusiame solfedžio konkurse „SOLFEDŽIO VALANDA“. Tiesa, šiais metais solfedžio konkursas persikėlė į virtualią erdvę, tačiau tai nesutrukdė mokiniams išbandyti savo žinias ir gabumus solfedžio dalyke.

Solfedžio konkursui „SOLFEDŽIO VALANDA“ mokinius ruošė mokytojos: I. Eitmantienė, D. Šliuželytė, M. Chmieliauskaitė, E. Gučaitė, R. Girdauskienė. Konkursą stebėjo ir vertino Kauno 1 – osios muzikos mokyklos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė R. Derbutienė, Garliavos meno mokyklos mokytoja N. Vrubliauskienė, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokytoja M. Chmieliauskaitė.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokiniai apdovanoti laureatų diplomais, kurie primins apie pasiekimus, žinias, norą tobulėti ir geras emocijas mokantis solfedžio dalyko.

Parengė: mokytoja Miglė Chmieliauskaitė

Festivalis “Laiko ritmu”

Kviečiame pasiklausyti interaktyvaus respublikinio akordeono muzikos festivalio “LAIKO RITMU” dalyvių, kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Džiugu, kad karantino laikotarpiu festivalis susilaukė aktyvaus dėmesio iš daugumos Lietuvos muzikos ir meno mokyklos jaunųjų akordeonistų. Festivalį pamatysite paspaudę ant šalia esančio festivalio plakato.

Parsisiųsti renginio programėlę galite čia.

Parsisiųsti seminaro skaidres galite čia.

Kviečiame pasiklausyti interaktyvaus respublikinio akordeono muzikos festivalio “LAIKO RITMU” dalyvių, kurį organizavo Kauno 1-oji muzikos mokykla. Džiugu, kad karantino laikotarpiu festivalis susilaukė aktyvaus dėmesio iš daugumos Lietuvos muzikos ir meno mokyklos jaunųjų akordeonistų. Festivalį pamatysite paspaudę ant šalia esančio festivalio plakat

Rokas Diržys – „Sėkmės inkilėlio“ projekto laimėtojas

Noriu pasidžiaugti, kad ROKAS DIRŽYS tapo 2021 metų „Sėkmės inkilėlio“ projekto laimėtoju. Rokas – jaunas ir talentingas smuikininkas, besimokantis Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje mokytojos ekspertės Dianos Galdikienės smuiko klasėje. Rokas pasižymi savo stropumu, darbštumu, žingeidumu bei noru išmokti nepriekaištingai groti savo pasirinktu instrumentu. Savo jauname amžiuje yra sudalyvavęs dideliame kiekyje nacionalinių ir tarptautinių konkursų, kuriuose tapo laimėtoju bei laureatu. Tai – gražus pavyzdys kaip būdamas nepaprastai atkaklus ir užsispyręs gali pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. „Sėkmės inkilėlio“ finansinė parama – tai didžiulis paskatinimas tobulėti.

„Sėkmės inkilėlis” yra nuo 2013 metų Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract klubo vykdomas projektas, kuris finansiškai remia jaunuosius Lietuvos talentus.Parengė: mokytoja ekspertė Diana Galdikienė

Koncertas “Muzikuokime šeimoje”

Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė. Muzikuojančioje šeimoje darna – savaime suprantamas dalykas, nes muzikuoti nedarniai – neįmanoma. Gilesniam žmogiškumo pajautimui ir supratimui tikrai didžiulės reikšmės turi muzika. Muzikavimas šeimoje suteikia galimybę bendrame kūrybiniame procese įtvirtinti savivertę, stiprina šeimyninius saitus, skiepija kultūringo laisvalaikio tradicijų puoselėjimą.

Šeima, mokykla ir muzika – puikus trio, kuris tikrai padeda įveikti pandemijos ir karantino sunkumus. Tradiciniame, bet virtualiame „Muzikuokime šeimoje“ koncerte šiemet DALYVAUJA NET 52 ANSAMBLIAI! JUOS ĮKVĖPĖ 39 MOKYTOJAI!

Koncerte girdėsime ansamblius šešiomis ir keturiomis rankomis fortepijonu, fleitas, smuikus, saksofoną, birbynių trio, violončelę, gitarų duetą, akordeonų duetą, kvartetą gitarai, smuikui, fortepijonui ir trikampiui. Savo partiją atlieka netgi šuo Biksas!

Skaityti toliau

Su kovo 11-ąja diena!!!

Brangūs mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai,

LAISVĖ – tai pati didžiausia dovana. Tik laisvoje šalyje galime laisvai jaustis, bendrauti, keliauti, pamatyti pasaulį. Tik būdami laisvi galime laisvai mąstyti ir kurti!

Visa tai prieš 31 metus mums suteikė atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Kovo 11-oji yra viena svarbiausių naujausios mūsų šalies istorijos datų. Ją ypač suvokia tie, kurie, patyrę sovietinę okupaciją, patys buvo šių ypatingų įvykių liudininkais. Jaunimui ji taip pat yra svarbi data, suteikianti daug galimybių rinktis, ko ir kur mokytis ar dirbti, kaip save realizuoti.

Gerbdami savo tautos istorinę atmintį, stiprūs vienybe ir turtingi išmintimi šiandien visi esame Valstybės kūrimo kelyje.

Brangūs mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai,

LAISVĖ – tai pati didžiausia dovana. Tik laisvoje šalyje galime laisvai jaustis, bendrauti, keliauti, pamatyti pasaulį. Tik būdami laisvi galime laisvai mąstyti ir kurti!

Visa tai prieš 31 metus mums suteikė atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Kovo 11-oji yra viena svarbiausių naujausios mūsų šalies istorijos datų. Ją ypač suvokia tie, kurie, patyrę sovietinę okupaciją, patys buvo šių ypatingų įvykių liudininkais. Jaunimui ji taip pat yra svarbi data, suteikianti daug galimybių rinktis, ko ir kur mokytis ar dirbti, kaip save realizuoti.

Gerbdami savo tautos istorinę atmintį, stiprūs vienybe ir turtingi išmintimi šiandien visi esame Valstybės kūrimo kelyje.

In Memoriam Kęstutis Jauniškis 1946-11-21 – 2021-03-08

Skaityti toliau

M. Vaitkus ir J. Jakelis groja N. Hess

Britų kompozitoriaus Nigel Hess (g. 1953) kūrybą sudaro muzika kino filmams, teatro spektakliams, baletui, televizijai, pučiamųjų ansambliams. Vieni žymiausių kūrinių: muzika filmui „Ladies in Lavender“ (2004); muzika baletui, kuris buvo užsakytas ir pristatytas Didžiosios Britanijos Nacionalinio jaunimo baleto, remiantis 1980 metais Velso princo Čarlzo parašyta knyga vaikams „The Old Man of Lochnagar“; „Kalėdų uvertiūra“, kurios premjera įvyko 2007 metais Royal Albert Hall’e, atliekant Karališkosios filharmonijos orkestrui, ir, be abejonės, garsusis koncertas fortepijonui su orkestru, sukurtas pagal išties neeilinį prašymą. Už šį kūrinį britų klasikos apdovanojimuose N. Hess buvo nominuotas metų kompozitoriumi.

Nigel Hess koncertas fortepijonui ir orkestrui buvo užsakytas Velso princo Čarlzo su dedikacija jo močiutei Karalienei Elžbietai Motinai atminti, mirusiai 2002-aisiais, sulaukus 101 metų. Kaip teigė princas, šis kūrinys turėtų būti „…kažkas, kas galbūt patiktų pačiai Karalienei Motinai“. Koncerto premjera įvyko 2007 metais, fortepijono partiją kartu su Londono kameriniu orkestru atliko pasaulinio garso pianistas Lang Lang. Kūrinys buvo įrašytas atliekant šiam solistui 2007-ųjų liepą Šv. Jokūbo bažnyčioje koncerto metu. N. Hess koncertą fortepijonui su orkestru sudaro trys dalys: I – Šypsena, II – Meilė, III – Pareiga.

Skaityti toliau

Koncertas „Pavasarinis žaismas“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno muzikos mokyklų mokytojų metodikos būrelis sveikina Jus, sulaukusius pavasario ir maloniai kviečia pasiklausyti Kauno muzikos mokyklų mokinių tradicinio koncerto „Pavasarinis žaismas”.

Koncertas „Pavasarinis žaismas“ – jau tapęs tradiciniu renginiu, sušaukiantis į vieną sceną visų Kauno muzikos mokyklų ambicingiausius jaunuosius muzikantus. „Pavasariniame žaisme“ išgirsite nuotaikingas kompozicijas, kurias atliko jaunieji Kauno muzikantai – veržlūs, perspektyvūs, ieškantys ir norintys pažinti bei klausytojams perteikti neišsemiamas muzikos gelmes, ir, svarbiausia, klojantys tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai.

Parengė: mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno muzikos mokyklų mokytojų metodikos būrelis sveikina Jus, sulaukusius pavasario ir maloniai kviečia pasiklausyti Kauno muzikos mokyklų mokinių tradicinio koncerto „Pavasarinis žaismas”

Koncertas „Pavasarinis žaismas“ – jau tapęs tradiciniu renginiu, sušaukiantis į vieną sceną visų Kauno muzikos mokyklų ambicingiausius jaunuosius muzikantus. „Pavasariniame žaisme“ išgirsite nuotaikingas kompozicijas, kurias atliko jaunieji Kauno muzikantai – veržlūs, perspektyvūs, ieškantys ir norintys pažinti bei klausytojams perteikti neišsemiamas muzikos gelmes, ir, svarbiausia, klojantys tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai.

Parengė: mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas