Styginių instrumentų mokytojų seminaras

2024 metų sausio 23 dieną Kauno švietimo inovacijų centre vyko Kauno miesto muzikos mokyklų styginių instrumentų mokytojų būrelio surengtas 24-asis kvalifikacijos tobulinimo seminaras muzikos ir meno mokyklų mokytojams.

Seminaro metu susirinkę mokytojai džiaugėsi mokinių pasiekimais, dalinosi savo metodine patirtimi. Ypatingas dėmesys buvo skirtas techninių įgūdžių formavimui, kuriam reikia skirti daug dėmesio nuo pat pirmųjų mokymo metų. Pradinis griežimo smuiku etapas – sudėtingas procesas, reikalaujantis ypatingo atsargumo ir tikslumo, ypatingo raumenų darbo diferencijavimo.

Pastebėta, kad norint pasiekti geresnių rezultatų, mokytojas turi ne tik gražiai bendrauti su mokiniu, bet ir palaikyti glaudžius ryšius su jo tėveliais, nes jų parama ir pagalba viso ugdymo proceso metu yra labai svarbi. Taip pat buvo kalbama apie namų darbų užduotis. Užduodant jas svarbu pabrėžti, kokiu tikslu jos skiriamos ir kaip mokinys bus vertinamas, jeigu jas atliks.

Seminare pranešimus pristatė: LORETA KRIVAITIENĖ, mokytoja ekspertė – „Mokytojo pedagoginė sėkmė – tinkamas ir savalaikis konkursų ar kitų viešų pasirodymų parinkimas mokiniui“. GINTARĖ MARUŠKIENĖ, vyresnioji mokytoja – „Pradinių griežimo smuiku įgūdžių svarba ruošiant mokinius pasirodymams scenoje“. DARIUS  VASILIAUSKAS, vyresnysis mokytojas – „Tikslingas pratimų ir etiudų parinkimas – paruošiamasis etapas sėkmingam kūrinių atlikimui“. DIANA GALDIKIENĖ, mokytoja ekspertė – „T. Šernas  – mokytojas, pedagoginio repertuaro kūrėjas“. JURGITA GELŪNAITĖ TERVYDIENĖ, mokytoja metodininkė – „Muzikos/meno mokyklos mokinio viešas pasirodymas – reikšmingas mokymo(si) tikslas“. AUDRONĖ TAMULIENĖ, mokytoja metodininkė – „Kasdienis fizinis pasiruošimas, įgalinantis laisvai ir kokybiškai atlikti kūrinius“. KRISTINA KATAVIČIŪTĖ, mokytoja ekspertė – „Jaunojo stygininko motyvacijos bei atsakomybės ugdymas styginių instrumentų orkestro pamokose“.

Vyresnioji mokytoja JEVGENIJA BABIKOVA (Prienų meno mokyklos Jiezno filialas) vedė atvirą pamoką „Grojimo smuiku įgūdžių plėtra“, kurioje dalyvavo 2 klasės mokinė Dagnė Jonelytė.

Seminaro moderatorė, mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė nuoširdžiai padėkojo lektoriams už išsamius pranešimus, geranorišką bei darbingą atmosferą.

Seminarą organizavo mokytoja ekspertė Loreta Krivaitienė ir mokytoja metodininkė Audronė Tamulienė.

Parengė: mokytoja ekspertė Violeta Polianskienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas