Atviros meistriškumo pamokos

Skaityti toliau

Edukacinė išvyka “Pasivaikščiojimas J. Naujalio pėdsakais Kaune”

Saulėtą balandžio 25 dieną mokytojų Birutės Landsbergytės ir Loretos Šileikytės pakviestos moksleivės susirinko Muzikos mokykloje. Klasėje mokytoja Birutė Landsbergytė pristatė edukacinės išvykos vyksmo planą, o paskui skyrė kiek laiko XIX a. pab. – XX a. pradžios istorinio, kultūrinio konteksto aptarimui. Parodė keletą archyvinių įrašų. Iš mokyklos pajudėjome senamiesčio link, planuodamos susipažinti su vietomis, menančiomis Juozą Naujalį. Iš arti apžiūrėjome Arkikatedros vargonus. Anuometinės Paradų aikštės statiniai priminė Maironį, S. Banaitį, J. Tumą-Vaižgantą, M. Valančių. Naujoje miesto dalyje pasižvalgėme po Valstybės teatro sodelį, pakalbėjome apie J. Naujalio veiklas, susijusias su šia vieta.
Ekskursijos tikslas pasiektas: parodyta kiek daug gali padaryti net ir nedaug, bet įsipareigojusių savo kraštui žmonių.
Parengė: mokytoja metodininkė Birutė Landsbergytė

Babtyno – Žemaitkiemio dvaras mus sužavėjo !

Skaityti toliau

2018 metų laureatų pagerbimo šventės įspūdžiai

 

Skaityti toliau

Solfedžio viktorina ,,Rašau natelę prie natelės’’

Skaityti toliau

EPTA konferencija

Parengė: mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė

2019 metų kovo 7-8 dienomis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko EPTA (Europen Piano Teachers Association) ir LFPA ( Lietuvos fortepijono pedagogų asociacija) XXXVIII Lietuvos pianistų konferencija seminaras-praktikumas. Jį kasmet organizuoja vis kita menų mokykla ar konservatorija.

Kaip konferencijos atidaryme, sveikinimo žodį tarė Fortepijono pedagogų asociacijos prezidentas profesorius Kęstutis Grybauskas, šio renginio tikslas – suburti fortepijono pedagogus ir jų mokinius, kad pabendrautų ir pasidalintų gerąja patirtimi bei pasiekimais. Atviras aukšto meistriškumo pamokas konservatorijų ir menų gimnazijų moksleiviams vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros vedėjas, profesorius Jurgis Karnavičius, o Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų mokiniams – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos spec. fortepijono 1-5 kl. metodinės grupės pirmininkė Inga Vyšniauskaitė.

Mūsų mokyklos pianistai: 2 klasės mokinys Rokas Šadauskas (mokyt. metod. Ramutė Pečeliūnienė) , 8 klasės mokinė Emilia Neverauskaitė (mokyt. metod. V. Grigaitienė) ir 10 klasės mokinė Aistė Merfeldaitė (mokyt. metod. J. Vaičiulienė) puikiai ir atsakingai pasiruošę seminarui išgirdo daug vertingų interpretacijos patarimų iš mokyt. metod. I. Vyšniauskaitės, kuri palinkėjo sėkmės jiems einant MUZIKOS KELIU…

Parengė: mokytoja metodininkė Jovita Vaičiulienė

Tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai

Skaityti toliau

Solfedžio klasės renginys “Dainų daina”

2019 metų kovo 14 dieną Kauno 1-je muzikos mokykloje  įvyko muzikinis renginys “ Dainų daina“. Renginyje dalyvavo solfedžio klasės mokytojų Ilonos Eitmantienės, Aldonos Degutienės, Reginos Kriščiūnės ir Arūno Važinskio mokiniai.

Skambėjo lietuvių liaudies dainos, kanonai, sutartinės ir muzikinės skanduotės. Akompanavo mokytojas Dalius Mintaučkis.

Skaityti toliau

Forumas „sąmoningas mokinys – misija įmanoma“

Pirmą kartą organizuojamo Forumo iniciatoriai – Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. „Sąmoningas mokinys“ – tema, rodos, visiems seniai suprantama, tačiau visai naujai ir aktualiai skamba šių dienų kontekste, t.y. informacinių technologijų fone, kai tobulėja dirbtinis intelektas, plinta robotizacija.

Kaip tokiomis sąlygomis ruošti mokinį sąmoningam gyvenimo vertės, prasmės pajautimui, kaip ugdyti vertybes, kalbėjo Vilius Sikorskas – Teologijos daktaras, sakralinės muzikos magistras, kunigas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius.

Skaityti toliau

  • 1
  • 2

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas