RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


II-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ KONKURSAS – M U Z I K A – @


Konkurso tikslai – Suteikti galimybę jauniesiems muzikantams atskleisti savo gabumus. Išskirti gabiausius jaunuosius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai. Ugdyti mokinių saviraišką, motyvaciją, kūrybiškum

Konkurso dalyviai:

V respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse „MUZIKA@-2024“ gali dalyvauti muzikos/meno, gimnazijų fortepijono, akordeono, klasikinės gitaros, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų (solistai) ir įvairios sudėties ansambliai bei orkestrai.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
 • Konkurso dalyviai solistai, įvairios sudėties ansambliai ir orkestrai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį. Solistai kūrinį atlieka mintinai, ansamblio ir orkestro dalyviams galima groti iš natų.
 • Ansamblių kategorija nustatoma pagal ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį.
 • Mokytojai ansamblių pasirodymuose nedalyvauja.
 • Orkestrų pasirodymuose gali dalyvauti ir mokytojai.
 • Konkurse fonogramos nenaudojamos.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas (žr. nuostatus)
 • Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal instrumentą: fortepijono, akordeono, klasikinės gitaros, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, įvairios sudėties ansambliai, orkestrai.
 • Konkurso dalyvių amžius skaičiuojamas iki 2024 m. gegužės 24 dienos imtinai.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas birželio 14 dieną Kauno 1-osios muzikos
 • mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliose kategorijose, tačiau už kiekvieną kategoriją mokant atskirai.
 • Video pasirodymas įkeliamas į savo asmeninę arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyrą.
 • Konkurso dalyvio mokesčio banko pavedimo kopija įkeliama į elektroninę dalyvio paraišką iki gegužės 24 dienos.
 • Atsiųsta dalyvio paraiška patvirtina, kad sutinkate su Konkurso nuostatais, sąlygomis bei viešinimu internetinėje erdvėje nekomerciniais tikslais.

Dalyvio paramos mokestis:

Dalyvio solisto mokestis – 10 eurų.
Kiekvieno ansamblio nario mokestis – 7 eurai.
Orkestro mokestis – 30 eurų.

Dalyvio mokestis pervedamas į banko sąskaitą:
Gavėjas: Kauno akordeonistų draugija
Įmonės kodas 193294725
Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS
Sąskaitos Nr. LT457180900000606650
Pervedant dalyvio mokestį, mokėjimo paskirtyje įrašyti: konkurso „MUZIKA@-2024“ dalyvio mokestis ir konkurso dalyvio(ių) vardą(us), pavardę(es).

 • Konkurso mokesčio banko pavedimo kopija įkeliama į elektroninę dalyvio paraišką iki 2024 m. gegužės 24 d.
 • Konkurso dalyvio mokestis bus naudojamas konkurso organizavimo išlaidų padengimui.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera.
 • Vaizdo įraše turi matytis visas(i) atlikėjas(ai). Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis. 
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“). 
 • Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“). 
 • Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę. 
 • Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje įrašyti atliekamo kūrinio kompozitorių (originale) bei tikslų kūrinio pavadinimą.
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio elektroninėje paraiškoje.

Konkurso vertinimas ir apdovanojimai:

 • Konkurso dalyviai bus apdovanoti I, II, III vietų laureatų diplomais, Grand Prix nugalėtojai – laureatų diplomais ir taurėmis.
 • Dalyvius paruošusiems mokytojams bei koncertmeisteriams mokyklos internetinėje svetainėje bus patalpinti padėkos raštai.
 • Konkurso vertinimo komisiją sudarys kompetentingi Lietuvos pedagogai.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

Organizatoriai:

 • Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto akordeonistų draugija.
 • Konkurso kuratorius – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas.
 • Konkurso meno vadovė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė Agnė Sipavičienė.
 • Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas – Kauno 1-osios muzikos mokyklos akordeono klasės vadovas, mokytojas ekspertas Marius Laurynaitis. (Iškilus klausimams kreiptis elektroniniu konkurso pašto adresu: muzikaeta2023@gmail.com arba tel. +37061013435)

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas