RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


II-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ KONKURSAS – M U Z I K A – @


Konkurso tikslas – Nuotolinio / mišraus / tiesioginio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, VDU Muzikos akademija;
 • Konkurso direktorius – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas;
 • Konkurso meno vadovė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė.

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visų specialybių jaunieji instrumentalistai – solistai.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
  Konkurse reikia mintinai atlikti vieną kūrinį.
 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti nuo balandžio 20 iki balandžio 30 dienos.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas gegužės 15 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų bei diplomantų diplomais (jie bus Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje elektronine forma).
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliuose pogrupiuose, tačiau už kiekvieną pogrupį mokant atskirai.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą.
 • Video pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą reikia atsiųsti elektroniniu paštu muzikaetakonkursas@gmail.com balandžio 20 – 30 dienomis.
 • Norint išvengti nesklandumų, pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir mokesčio patvirtinimo kopiją prašome SIŲSTI VIENAME LAIŠKE.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.

Kontaktai:

Rūpimais klausimais kreiptis elektroriniu paštu: muzikaetakonkursas@gmail.com

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „MUZIKA-ETA“.
Pvz: Jonas Jonaitis MUZIKA-ETA.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Konkurso kategorijos:

Konkurso dalyviai skirstomi į 12 grupių pagal klases ir 5 pogrupius pagal kūrinio žanrą.

*smulkiau žr. nuostatus.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – muzikaetakonkursas@gmail.com.
Elektroniniame laiške (NE PRIEDE PRISEGTUKE) pateikti:

 • Nuorodą į pasirodymo video youtube;
 • Kūrinio pavadinimą ir autorių (ORIGINALO KALBA);
 • Dalyvio vardą, pavardę;
 • Grupę ir pogrupį;
 • Specialybės mokytojo vardą ir pavardę;
 • Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą;
 • Miestą.

Prašome visą informaciją pateikti prieš tai nurodytu formatu ir būdu, kitu atveju dalyvio duomenys nebus priimami.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas