RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


I – ASIS RESPUBLIKINIS TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ – SOLISTŲ KONKURSAS „TAUTINIAI GAIDŲ RAŠTAI“


Konkurso tikslai yra populiarinti tautinius instrumentus ir jų atliekamą muziką, atskleidžiant mokinių individualumą, bei instrumentų autentiškumą, plėtoti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, solinį muzikavimą, skatinti muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų ir neformalaus ugdymo įstaigų tautinių instrumentų mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

Organizatoriai:

 • Konkurso kuratorė – Kauno 1- osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja
  ugdymui, fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė.
 • Konkurso meno vadovė ir koordinatorė – kanklių mokytoja metodininkė, Kauno 1
  – osios muzikos mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Evelina Butienė.

Konkurso dalyviai ir programa:

 • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi KATEGORIJAS:
  Tradicinių instrumentų atlikėjai (tradicinės kanklės, armonika, cimbolai, bandonija, labanoro dūda) solistai.
 • Tautinių instrumentų atlikėjai (koncertinės kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai) solistai.
 • Dalyviai mintinai atlieka vieną lietuvių liaudies arba lietuvių kompozitoriaus kūrinį – iki 5 min.
 • Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.

Konkurso dalyviai skirstomi į 4 GRUPES: A GRUPĖ (IKI 9 METŲ), B GRUPĖ (10 – 12 METŲ), C GRUPĖ ( 13 – 15 METŲ), D GRUPĖ (16 – 17 METŲ), E GRUPĖ (18-19 METŲ).

Konkurso bendrosios nuostatos:

 • I respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų – solistų konkurso „Tautiniai
  gaidų raštai“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja tikslus ir uždavinius,
  dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, konkurso vykdymą;
 • Konkursą organizuoja Kauno 1 – oji muzikos mokykla;
 • Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu ir yra nemokamas;
 • Atsiųsta dalyvio anketa patvirtina, kad sutinkate su Konkurso nuostatomis ir sąlygomis.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera, horizontalioje
  padėtyje;
 • Pateiktas kūrinio vaizdo įrašas nufilmuotas nuo pradžių iki pabaigos – be montažo
  ir sustojimų;
 • Atlikėjas vaizdo įraše turi matytis visu ūgiu ir su instrumentu;
 • Pageidautina koncertinė (tautinė) dalyvio apranga.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • Vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeniniame arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, YOUTUBE platformoje;
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą (tai yra „Unlisted“, „Neviešas“);
 • Vaizdo įrašų auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it‘s made for kids“ arba „Taip, jis skirtas vaikams“).
 • Vaizdo įrašo informaciniame lange turi būti įrašomas atlikėjo vardas ir pavardė,
  koncertmeisterio vardas ir pavardė (jei įrašas atliekamas su koncertmeisterio
  pritarimu ar jo paruošta fonograma), mokytojo vardas ir pavardė bei atliekamo
  kūrinio autorius ir kūrinio pavadinimas.
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į dalyvio paraišką.
 • Paraiškos priimamos iki 2021 metų gegužės 16 dienos el. paštu tautiniaigaidurastai@gmail.com

Vertinimas ir paskatinimas:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga žiuri.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso rezultatai bus skelbiami Kauno 1- osios mokyklos internetinėje svetainėje www.pirmamuzikos.lt – 2021 m. gegužės 31 dieną.
 • Konkurso dalyviai bus apdovanoti laureato diplomais, diplomantų diplomais, o
  mokytojai ir koncertmeisteriai – padėkos raštais.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas