RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


XI-ASIS LIETUVOS MUZIKOS MOKYKLŲ JAUNŲJŲ STYGININKŲ KONKURSAS „AKIMIRKOS“


Renginys skirtas sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokytojams ir mokiniams.

*Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti laureato diplomais, konkurso diplomantai bus apdovanojami diplomais.

Organizatoriai:

  • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
  • Kauno 1-oji muzikos mokykla

Kontaktai:

El.paštas: loretakrivaitiene@yahoo.com
+370 610 61880 Loreta Krivaitienė
+370 640 27000 Diana Galdikienė
+370 605 01080 Violeta Polianskienė
Repeticijų ir grojimo konkurse laikas bus paskelbtas po 2019 m. lapkričio 1 d.

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai atlieka po dvi laisvai pasirinktas, skirtingo charakterio pjeses (lyrinę ir techninę). Kūriniai atliekami mintinai, pakartojimai kūriniuose nebūtini. Fonogramų nenaudoti.
Konkurso programos trukmė:
Pirmosios natos iki 5 minučių
A  grupė iki 10 minučių
B  ir C grupės iki 12 minučių
D grupė iki 15 minučių
E grupė iki 20 minučių
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.

Paraiškų priėmimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 20 dienos.
Konkurso stojamasis mokestis 6 €
Įmonės kodas 190144649
Mokestį pervesti į LT 104010042501858637 Luminor Lietuva
Banko kodas 40100
Kartu su paraiška reikia atsiųsti:
Asmens dokumento kopiją;
Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentus prašome siųsti šiuo adresu:
Konkursas „Akimirkos“
Raštinė: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

Vieta ir laikas:

Kauno 1-oji muzikos mokykla (J.Gruodžio g. 25), 2019 m. lapkričio mėn. 16 d.

Konkurso tvarka:

Konkurso dalyviai skirstomi į šešias amžiaus grupes:
 Pirmosios natos – dalyviai iki 7 metų amžiaus
A. grupė – 7 – 8 metų amžiaus dalyviai
B. grupė – 9 – 10 metų amžiaus dalyviai
C. grupė – 11 – 12 metų amžiaus dalyviai
D. grupė – 13 – 15 metų amžiaus dalyviai
E. grupė – 16 – 19 metų amžiaus dalyviai

Bendros sąlygos:

  1. Konkursas vyks 2019 metų lapkričio mėn. 16 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje / J.Gruodžio g. 25, Kaunas.
  2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos mokyklų styginių instrumentų klasės mokiniai.
  3. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Tėvų sutikimas
Tėvų sutikimas
Tvarkaraštis ir grafikas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas