RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


Diplomas

„ATTACCA“ KONKURSO REZULTATAI


Sveikiname visus I respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ dalyvius, juos ruošusius mokytojus bei konkurso dalyvių tėvelius. Džiugu, kad konkurse dalyvavo net 343 dalyviai, kuriuos ruošė 168 mokytojai iš tokių muzikos mokyklų kaip: Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno Sakralinės muzikos mokyklos, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Vilniaus Algrido muzikos mokyklos, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“, Alytaus muzikos mokyklos, Marijampolės meno mokyklos, Kėdainių muzikos mokyklos, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklos, Prienų meno mokyklos, Telšių meno mokyklos, Utenos meno mokyklos, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Klaipėdos Jeronimo Kažinsko muzikos mokyklos, Šilutės meno mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Kretingos meno mokyklos, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos, Vilniaus rajono Nemenčinės muzikos mokyklos, Birštono meno mokyklos ir kitų muzikos ir meno ugdymo įstaigų.

KONKURSO MENO VADOVAS

Kauno 1-oji muzikos mokykla bei Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija bendra iniciatyva organizavusios I respublikinį papildomo instrumento (fortepijono) konkursą „ATTACCA“ nesitikėjo tokio aktyvaus ir gausaus dalyvių kiekio:

9 GRAND PRIX DIPLOMAI

135 I VIETOS LAUREATŲ DIPLOMAI

141 II VIETOS LAUREATŲ DIPLOMAI 

83 III VIETOS LAUREATŲ DIPLOMAI

48 SPECIALŪS DIPLOMAI

Nors konkurso nuostatuose buvo teigta, kad dovanas konkurso dalyviai gaus nurodytais adresas, tačiau daugiau kaip 37% adresų buvo nurodyti nepilni. Todėl visos konkursų dalyvių dovanos iki gegužės 15 dienos bus pristatytos į konkursų dalyvių ugdymo įstaigas. Konkurso dalyvių ugdymo įstaigų administracija turėtų Jus – gerbiami dalyviai, informuoti, kada jos bus gautos ir perduoti Jums. Nuoširdžiai atsiprašome už kilusius nesklandumus.

Sveikinimo žodžius Jums taip pat taria I respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ vertinimo komisijos nariai – GAIVILĖ SIMAITYTĖ, ZITA JUCIUVIENĖ, NERINGA DAINELYTĖ, DR. PAULĖ GUDINAITĖ bei konkurso organizacinio komiteto pirmininkė SILVIJA JERMAKOVAITĖ:

Mieli konkurso „ATTACCA“ dalyviai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su puikiais konkurso pasirodymais. Nuostabu girdėti tiek daug įvairios ir puikios fortepijoninės muzikos. Klausymo metu išgirdau nuo pačių mažiausių iki vyriausių jaunųjų muzikų atliekamus įvairiausių epochų ir žanrų kūrinius, kurių kiekvienas buvo atliktas nuoširdžiai su meile muzikai. Šiuo ypatingu periodu noriu pasidžiaugti, kad tiek daug vaikų sugebėjo prisitaikyti prie naujų muzikavimo sąlygų ir kiekvienas šio konkurso dalyvis rado galimybę tiek fortepijonu, tiek akustiniu ar elektriniu pianinu išreikšti džiaugsmą muzikuoti. Nuoširdžiai sveikinu konkurso dalyvių mokytojus ir tėvelius užauginus ir paruošus tokius puikius fortepijoninės muzikos mylėtojus. Linkiu toliau plėsti savo žinias fortepijoninės muzikos atlikime, mėgautis, kurti ir įgyvendinti muzikines idėjas, kurios vėliau skambėtų koncertų salėse. 

 Nuoširdžiai,

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytoja GAIVILĖ SIMAITYTĖ.

Sveikinu I respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ rengėjus, sudariusius apgalvotas ir patrauklias konkurso sąlygas ir sulaukusius neįtikėtinai didelio jaunųjų atlikėjų susidomėjimo. Tai rodo, kad mūsų vaikai ir jaunuoliai kupini kūrybinio džiaugsmo ir noro juo dalintis net ir susiklosčius neįprastoms aplinkybėms. Malonu, kad muzikuojantys moksleiviai didelį dėmesį  skiria fortepijonui, kuris nėra jų pagrindinis instrumentas.

Sveikinu visus konkurso dalyvius, jų mokytojus ir tėvelius. Jūs visi kartu sukūrėte puikią muzikos šventę. Sveikinu laureatus, GRAND PRIX laimėtojus, linkėdama toliau siekti muzikinių aukštumų.

Moksleiviams linkiu didelių svajonių, prasmingų ieškojimų ir gražių atradimų, drąsios saviraiškos, jaunatviškos energijos ir optimizmo. O jų mokytojams – visokeriopų išsipildymų, lydint savo mokinius į Muzikos pasaulį. 

Nuoširdžiai,

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos papildomo instrumento (fortepijono) dalyko metodinės tarybos pirmininkė, fortepijono mokytoja ekspertė ZITA JUCIUVIENĖ.

Mieli pirmojo respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ dalyviai bei jų mokytojai, sveikinu visus puikiai pasirodžius šiame konkurse, kuris išsiskyrė ne tik ypatinga dalyvių gausa, bet ir profesionaliais, muzikaliais kūrinių atlikimais, ne retai privertusiais užsimiršti, jog klausaisi atlikėjo, kuriam fortepijonas yra tik antrasis instrumentas. Labai dėkoju jums už jūsų meilę instrumentų karaliui – fortepijonui, muzikai, už kantrybę ir kruopštų darbą ruošiantis konkursui net ir šiomis neįprastomis, sunkiomis nuotolinio mokymosi sąlygomis. Kompozitorius Juozas Gruodis yra pasakęs, kad „muzikui nevaldančiam fortepijono – lyg pusę muzikos būtų atimta“. Tad linkiu ir toliau mylėti fortepijoną, gilintis į šio instrumento garsines ir spalvines subtilybes, muzikuoti, patirti kuo didesnį džiaugsmą ir tapti aukšta erudicija pasižyminčiais muzikantais.

 Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji mokytoja, Meno daktarė PAULĖ GUDINAITĖ

Mieli konkurso dalyviai, mokytojai,

Šiandieninė situacija Lietuvoje neleidžia mums susitikti „gyvai“, muzikuoti, koncertuoti, taigi tenka ieškoti kitokių sprendimų. Vienas iš jų- virtualūs konkursai, kurie dabar sparčiai populiarėja.Konkursas „ATTACCA“ taip pat persikėlė į virtualią erdvę ir sulaukė didžiulio dalyvių būrio (virš 360- ties) iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Šis konkursas skirtas mokiniams, kuriems fortepijonas yra antrasis instrumentas, todėl dalyvių gausa maloniai nustebino ir pradžiugino. Reiškia tokie konkursai reikalingi ir prasmingi.

Noriu pasveikinti visus konkurso dalyvius, jų mokytojus, kurie tokiom nelengvom sąlygom nenuleidžia rankų, stengiasi, mokosi, ruošiasi koncertams,konkursams. Buvo malonu ir smagu klausyti Jūsų nuoširdaus muzikavimo. Jūs visi laureatai! Linkiu visiems kūrybiškumo, sėkmės ir ištvermės!

Kauno 1-os muzikos mokyklos Papildomo fortepijono klasės vadovė, fortepijono mokytoja ekspertė NERINGA DAINELYTĖ.

Sveiki, šaunieji I–ojo respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ dalyviai! Esu ypatingai maloniai nustebinta jūsų pasirodymų gausa ir atlikimo profesionalumu. Žinant kiek daug meilės ir pastangų reikia pasirinktame muzikanto gyvenime jus giriu dvigubai. Klausant dalyvių pasirodymų vis šmėsteldavo mintis, jog jūsų grojimo kokybė  skamba taip pat puikiai, kaip ir pianistų, kuriems fortepijonas – specialybės instrumentas. Todėl labai jumis žaviuosi, nes net ir papildomo instrumento konkurse sugebate pademonstruoti ypatingai aukštą atlikimo lygį. Taip pat noriu padėkoti jaunuosius atlikėjus išugdžiusiems mokytojams, kurių nuoširdus atsidavimas darbui dovanoja mums naują profesionalių muzikos atlikėjų kartą. Puoselėdami fortepijono atlikimo meno kultūrą jūs ir kuriate tikrąjį šalies visuomenės elitą – išsilavinusį, gebantį savarankiškai mąstyti jauną talentingą žmogų. Linkėdama sėkmės, naujo įkvėpimo ir idėjų kviečiu jus dalyvauti papildomo instrumento konkurse „ATTACCA“ ir kitais metais. Sukurkime muzikos šventę bei pradžiuginkime vieni kitus savo nuostabiais pasirodymais.

Iki pasimatymo!

Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, vyr. akompaniatorė, I–ojo respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso „ATTACCA“ organizacinio komiteto pirmininkė SILVIJA JERMAKOVAITĖ.

Konkurso „ATTACCA“ GRAND PRIX laimėjo


DAUMANTAS GUDAITIS – (3 grojimo metai)

JONAS KAMINSKAS – (5 grojimo metai)

DOMANTAS PETKUS – (6 grojimo metai)

PAULIUS PLUKIS – (7 grojimo metai)

URTĖ GADEIKYTĖ – (8 grojimo metai)

INDRĖ MANIKAITĖ – (9 grojimo metai)

GABRIELIUS SKEIVELAS – (10 grojimo metai)

AUGUSTĖ BUTKUTĖ – (11 grojimo metai)

MANTAS GONTIS – (konservatorijų grupė)

Konkurso „ATTACCA“ nugalėtojai


Laureatų sąrašas

Konkurso „ATTACCA“ dalyvių diplomai


GRAND PRIX
Pirma vieta
Antra vieta
Trečia vieta
Spec. diplomai

Konkurso „ATTACCA“ programėlė, padėkos dalyvių mokytojams ir plakatas


Konkurso programėlė
Mokytojų padėkos
Plakatas

Dėkojame visiems konkurso dalyviams. Tikimės, kad tai buvo nauja ir naudinga patirtis daugumos iš Jūsų koncertiniame – meniniame gyvenime. Sekantis konkursas numatomas 2022 metų vasario – kovo mėnesį. Išsamesnę informaciją apie būsimą konkursą bei kitus Kauno 1-osios muzikos mokyklos renginius rasite mūsų muzikos mokyklos interneto puslapyje www.pirmamuzikos.lt

Likite sveiki ir laimingi!!!

Parengė: I respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) organizacinis komitetas.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas