RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS “GARSŲ VAIVORYKŠTĖ“


Renginys skirtas skatinti klasikinės muzikos atlikimą. Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

*Visi konkurso dalyviai gaus dalyvių diplomus. Laureatai  apdovanojami laureatų  diplomais, specialiais prizais (už geriausią sonatinos, pjesės atlikimą; jauniausio konkurso dalyvio)

Bendrosios sąlygos:

 • Konkursas vyks 2023 m. kovo 25 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.
 • Konkurso organizatorius – Kauno 1-oji muzikos mokykla.
 • Konkurse gali dalyvauti neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai.
 • Konkurso žiuri komisiją kviečia organizacinis komitetas.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.

Organizatoriai:

 • Organizacinio komiteto pirmininkas M. Labanauskas – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius
 • Kuratorė R.Derbutienė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja ekspertė
  Koordinatoriai:
 • J. Žemaitytė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono jaunesnių klasių vadovė, mokytoja ekspertė (telef. 8686 96438)
 • R. Rimkienė – mokytoja metodininkė
 • S.Mikušauskienė – mokytoja metodininkė (telef. 8651 55898)

Amžiaus grupes:

A grupė – 1 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–3 min.)
B grupė – 2 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–4 min.)
C grupė – 3 kl. mokiniai (Programos trukmė 3–5 min.)
D grupė – 4 kl. mokiniai (Programos trukmė 4-6 min.)
E grupė – 5 kl. mokiniai (Programos trukmė 4–8 min.)

Programa:

 1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos forma arba rondo).
 2. Pjesė.

*Visi kūriniai atliekami mintinai.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Dalyvis konkursui iki 2023 m. kovo 1 d. pateikia:
1. Paraišką
2. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dalyvio mokestį 15 € pervesti į sąskaitą:
Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija,
Sąskaitos Nr. LT134010051003878416
LUMINOR bankas
Konkursui „Garsų vaivorykštė“, dalyvio vardas ir pavardė.

Dokumentus prašome siųsti: garsuvaivorykste@gmail.com

*Esant ekstremaliai situacijai šalyje, konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos konkurso nuostatuose.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio paraiška

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas