Versija neįgaliesiems
Loading

RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


RESPUBLIKINIO MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS „AKCENTAI“


Skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis metodine patirtimi tarpusavyje.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkursas vyks 2024-04-13 Kauno 1-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje (J.Gruodžio g. 25, Kaunas).
 2. Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba mokiniai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams.
 3. Konkursas skirstomas į tris kategorijas:
  3.1. keturių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.2. šešių, aštuonių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.3. koncertmeisterio (akompanavimas iliustratoriui) kategorija.
 4. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.

Konkurso tvarka:

 • I KATEGORIJA – KETURIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • II  KATEGORIJA – ŠEŠIŲ AR AŠTUONIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • III  KATEGORIJA – KONCERTMEISTERIO

Visų kategorijų dalyviai skirstomi į amžiaus grupės (žr. nuostatus).

Repertuaras:

I-II kategorijų ir visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. III kategorijos visų grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio vokalinio ar instrumentinio žanro kūrinius. Konkurso metu draudžiama naudotis audio-video medžiaga.

Dalyvio mokestis :

 • I-II kategorijų konkurso dalyvio mokestis – 12 eurų kiekvienam ansamblio nariui.
 • III kategorijos konkurso dalyvio mokestis – 12 eurų kiekvienam dalyviui (koncertmeisteriui ir iliustratoriui), išskyrus profesionalą atlikėją.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvio dokumentai:

 • konkurso dalyvio anketa;
 • konkurso dalyvio mokesčio įmokos kopija.

Dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 15 d. Dokumentus siųsti: akcentai.konkursas@gmail.com

 • Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku.
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.
 • Konkurso dalyviai iki 2024 m. kovo 15 d.  turi pervesti šiuose nuostatuose nustatyto dydžio konkurso dalyvio stojamąjį mokestį.

Konkurso organizatoriai:

  Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
  Organizacinio komiteto pirmininkas Mindaugas Labanauskas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius

  Kuratorė Rasa Derbutienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja ekspertė

  Koordinatorės:

  Sandra Mikušauskienė, fortepijono mokytoja metodininkė
  (tel. +370 651 55898, el. paštas: akcentai.konkursas@gmail.com)

  Teresė Nida Zubauskaitė, fortepijono mokytoja metodininkė
  (tel. +370 616 50271)

  Dalyvio mokestį pervesti:

  • Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127
  • Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
  • Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

  Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

  Parsisiųsti:


  Renginio nuostatai
  Ansamblių dalyvio anketa
  Koncertmeisterio dalyvio anketa

  Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  "Kauno 1-oji muzikos mokykla"

  Visos teisės saugomos © 2024

  Tel: +370 37 422 834
  Faksas: +370 37 422 834
  Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
  Įmonės kodas: 190144649
  El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

  "... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas