RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


RESPUBLIKINIO MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS „AKCENTAI“


Skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis metodine patirtimi tarpusavyje.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkursas vyks  2022-04-09  Kauno  1-osios  muzikos  mokyklos  didžiojoje  salėje  (J.Gruodžio  g.  25, Kaunas).
 2. Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba mokiniai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams.
 3. Konkursas skirstomas į tris kategorijas:
  3.1. keturių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.2. šešių, aštuonių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.3. koncertmeisterio (akompanavimas iliustratoriui) kategorija.
 4. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.

Konkurso tvarka:

 • I KATEGORIJA – KETURIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • II  KATEGORIJA – ŠEŠIŲ AR AŠTUONIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • III  KATEGORIJA – KONCERTMEISTERIO

Visų kategorijų dalyviai skirstomi į amžiaus grupės (žr. nuostatus).

Repertuaras:

I-II kategorijų ir visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. III kategorijos visų grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio vokalinio ar instrumentinio žanro kūrinius. Koncertmeisterio kategorijos kūriniuose būtina akompanimento partija. Negalima atlikti kamerinių sonatų ir koncertų. Konkurso metu draudžiama naudotis audio-video medžiaga.

Dalyvio mokestis :

 • I-II kategorijų konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų kiekvienam ansamblio nariui.
 • III kategorijos konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų kiekvienam dalyviui (koncertmeisteriui ir iliustratoriui), išskyrus profesionalą atlikėją.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvio dokumentai:

 • konkurso dalyvio anketa;
 • konkurso dalyvio mokesčio įmokos kopija.

Dokumentai priimami iki 2022 m. kovo 1 d. Dokumentus siųsti: akcentai.konkursas@gmail.com

 • Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku.
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.
 • Konkurso dalyviai iki 2022 m. kovo 1 d. turi pervesti šiuose nuostatuose nustatyto dydžio konkurso dalyvio stojamąjį mokestį.

Dalyvio mokestį pervesti:

 • Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127
 • Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
 • Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Renginio afiša
Renginio dienotvarkė
Ansamblio kategorijos programa
Koncertmeisterio kategorijos programa
Konkurso 
rezultatai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas