BUVĘ MOKYTOJAI


Diplomas

Šis skyrius skirtas pagerbti buvusius Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus. Čia galite rasti informacija apie žmones, kurie buvo Jūsų patarėjai ir įkvėpėjai, draugai ir pagalbininkai, o gal būt – tiesiog žmones, kurie padėjo Jums tapti tokiu žmogumi, kokiu esate šiandien. 

Virginija Milaševičienė – MUZIKOS ISTORIJOS MOKYTOJA


Šioje mokykloje praleidau beveik visą savo gyvenimą, o pedagoginis stažas siekia 50 metų. Pamenu savo pirmus žingsnius į muziką… Kai namie atsirado pianinas, man buvo penkeri ir Tėtis nuvedė privačiai mokytis groti. Iš pradžių ant žalio kilimėlio mokytoja Silvija „statė“ rankas ir tik vėliau ėmėme skambinti tikru fortepijonu. Tad muzikos mokyklos nelankiau. Besimokydama 4 vidurinėje mokykloje lankiau muzikos būrelį. Ją baigus įstojau į vakarinės muzikos mokyklos fortepijono skyrių. Mano mokytoja tapo Elena Kupstienė, kuri sudariusi programą parengė mane stojimui į Vilniaus pedagoginį institutą muzikos specialybę. Teorinius dalykus dėstė A. Ambrazas, K. Jasinskas, fortepijoną A. Lipčiūtė. Labiausiai patiko studentauti, išbandyti daug instrumentų. Baigus mokslus gavau paskyrimą į Raseinius, 2 metus dirbau vidurinėje muzikos mokytoja ir muzikos mokykloje vedžiau muzikos istorijos pamokas. Toks tas mano pirmasis darbas. Labiausiai įsiminė mano pirmoji laida vienuoliktokų 1966/67 m. su kurios mokiniais bendrauju ir šiandien. Aišku buvo visko, bet buvau optimistė ir įvairios išdaigos neliūdino manęs. O rimtų drausmės problemų nebuvo, palyginus su šiais laikais. 1967 metais grįžau į gimtą Kauną ir pradėjau dirbti 4 vidurinėje, o nuo 1970 m. Kauno 1-oje muzikos mokykloje vedžiau muzikos istorijos ir vienerius metus solfedžio pamokas. Teko būti Teorinio skyriaus vedėja, subūrus aplink save puikius kolegas su linksmais posėdžiais. 

Peržvelgus ilgus darbo metus, daug kas pasikeitė atsiradus technologijoms. Buvo laikas, kai nebuvo interneto, video įrašų, teko darytis juos pačiai aukojant savo laiką ir lėšas. Atsiradus galimybei keliauti po Europą, su kolegėmis organizavau pažintines keliones mokiniams : J.Haidno, W.A.Mocarto, L van Bethoveno, J.S.Bacho,J.Bramso, F.Listo, J.Sibelijaus, Dž.Verdi ir R.Wagnerio takais. Pati labai mėgstu Klasikinę muziką, todėl džiaugiausi tiek galėdama pamatyti savo akimis. Dabar klausau ir liaudies muzikos atlikėjų ir populiarią muziką. 

Specialių receptų sudominti muzikai neturiu, bet turiu daug mokinių, kurie tęsia mano pradėtą darbą ir dėsto muzikos istoriją mokykloje, kai kurie iš jų įžymūs atlikėjai, su kai kuriais bendraujame technologijų pagalba. Mano pačios abu vaikai taip pat lankė šią muzikos mokyklą, bet baigė tik vienas. Manau, visada svarbu skatinti mokinį, kad ir kaip nesisektų, o jei atsiranda stiprus nenoras, geriau leisti rinktis pačiam vaikui ar lankyti muziką. Iš naujos kartos mokinių kartais pasigesdavau noro daugiau išmanyti, kas vyko atskirose epochose, kokia muzika skambėjo ir kas ją rašė? Tiesiog trūko užkurto varikliuko žingeidumui. Taip ir norisi mokiniams palinkėti ištvermės, atsidavimo savo specialybei ir gausinimo žinių. 

Kai paklausei, kuo būtumėte buvusi jei ne muzika? Atsakymas vienas – Mokytoja, nes dar vaikystėje, subūrus iš kiemo draugų klasę, žaidžiau mokytoja. Jaučiuosi savo rogėse ir į nieką nekeisčiau savo darbo. Šiuo metu domiuosi skiautiniais, jų technika ir seku koks gyvenimas verda mokykloje. Manau vien todėl verta mokytis Kauno I-oje muzikos mokykloje, nes Kaune ji Pirmoji, kurioje dirba darbštūs, kompetentingi, vaikus mylintys mokytojai,  ir tai vienintelė Mano mokykla.

Parengė: vyr. mokytoja Jūratė Karalevičienė

Su Kolege D. Lapieniene
Su Kolege D. Lapieniene
Prieš Pamoką
Prieš Pamoką
Pamokų Metu
Pamokų Metu
4 Oji Vidurinė Mokykla
4-oji Vidurinė Mokykla

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas