BUVĘ MOKYTOJAI


Diplomas

Šis skyrius skirtas pagerbti buvusius Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus. Čia galite rasti informacija apie žmones, kurie buvo Jūsų patarėjai ir įkvėpėjai, draugai ir pagalbininkai, o gal būt – tiesiog žmones, kurie padėjo Jums tapti tokiu žmogumi, kokiu esate šiandien. 

Juozą Jagėlą prisiminus – SMUIKO KLASĖS MOKYTOJAS


Smuiko pedagogas, muzikantas, menininkas. Kauno muzikinio teatro koncertmeisteris, dviejų muzikos mokyklų pedagogas, styginių klasės orkestro vadovas, įvairių muzikinių renginių dalyvis.

Pedagoginiame darbe nemažą dėmesį kreipė į muzikanto asmenybės  formavimą. Tai darbšti ir atsakinga asmenybė. Auklėjo ir ugdė muzikus, kurie sėkmingai dirba ir moko smuiko paslapčių.

Juozas Jagėla  buvo pirmasis mano smuiko mokytojas, J. Naujalio muzikos gimnazijoje.   Mokė smuikuoti, bet ir ne tik to – mokė pagarbos žmogui, profesijai ir gyvenimui. Mokytis pas šį mokytoją buvo viena iš didžiausių likimo dovanų mano gyvenime. Visada jį prisimenu su didele meile ir ilgesiu. Jis buvo šiltas, jautrus, nuoširdus, rūpestingas ir dėmesingas kiekvienam žmogui. Be galo mylintis savo šeimą ir gyvenimą.

Prasmingą Juozo gyvenimą tęsia ne tik jo mokiniai. Dukra Undinė taip pat pasirinko smuikininkės kelią. Ji tarptautinių konkursų laureatė, docentė. Tai mano smuiko dėstytoja, pas kurią baigiau Lietuvos Valstybinę Konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Iš kartos į kartą, senelio pėdomis seka anūkė Rūta Lipinaitytė. Šiuo metu ji yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, styginių instrumentų katedros vedėja.

Garsusis pedagogas gimė 1911 metais liepos 8 dieną Marijampolėje. 

Juozo Jagėlos kelio į muzikos pasaulį pradžia galėtų būti puikus pavyzdys, kaip stipri valia, pasiryžimas ir atkaklus darbas gali padėti išsipildyti svajonėms ir troškimams. Griežti smuiku pradėjo gana vėlai, jau būdamas paaugliu. 1936-1941 m. būsimasis smuikininkas meistriškumo paslapčių mokėsi Kauno konservatorijoje iš vengrų kilmės dėstytojo L. Hajošo. Dar studijuodamas, nuo 1939 – ųjų jis jau griežė Kauno operos teatro orkestre.  Baigęs  Konservatoriją buvo pakviestas dirbti į Šiaulių muzikos mokyklą (ji buvo atkelta iš Klaipėdos, kurią tuo metu užėmė vokiečiai). Čia dirbo daug pedagogų ir menininkų tarp kurių ir kompozitorius J. Karosas, violončelininkas P. Armonas. Muzikos meną aktyviai propagavę pedagogai rengdavo daug koncertų Šiauliuose ir jo apylinkėse. J. Jagėla buvo aktyvus vadinamų koncertinių brigadų dalyvis. Jam buvo patikėtos atsakingos teatro orkestro koncertmeisterio pareigose. Po karo persikėlė į Kauną. Aktyviai įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą: griežė koncertuose, įvairiuose renginiuose, susitikimuose. Iki 1971 m. buvo  Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestro koncertmeisteris.     

Labai šiltai apie Jagėlą pasakojo jo žmona, ilgametė Kauno muzikinio teatro solistė Jadvyga Ivaškevičiūtė, pergyvenusi  kartu ir džiaugsmus, ir nesėkmes. „Susituokėme mudu jau Kaune, o susipažinome prieš karą Šiaulių muzikos mokykloje, kur aš mokiausi, o jis dėstė. Jau tada J. Jagėla buvo gerbiamas kaip geras smuiko pedagogas. „Nusižiūrėjo“ jis mane vėliau, kai dainavau Šiaulių operetės teatre. 1944 metais rusų aviacija susprogdino Šiaulių teatrą, teko važiuoti į Kauną. Pradėjome dirbti operetės teatre. J. Jagėla iš karto tapo orkestro koncertmeisteriu. Drauge su kitais teatro artistais koncertuodavo mokyklose, sanatorijose, ligoninėse. Savo temperamentą ir valingą charakterį raiškiausiai atskleidė prie dirigento pulto. Juozui buvo patikėta diriguoti daugumai operečių ir baletų. Jo paramos ir dėmesio susilaukdavo ypač jaunieji orkestro artistai“.

V. Varčiko prisiminimai: „Teatras jam buvo meno šventovė, kuriai jis atidavė savo talentą. Tai buvo tikras orkestro lyderis, įgijęs  visišką teatro dirigentų S. Graužinio, vėliau J. Indros pasitikėjimą“ .

Išėjęs iš teatro, iki mirties dirbo pedagoginį darbą. Trumpiau ar ilgiau pas jį mokėsi žymūs šiuo metu Lietuvos menininkai: prof. J. Urba, prof. S. Sondeckis, prof. E. Paulauskas.

J. Naujalio muzikos gimnazijoje ir Kauno septynmetėje muzikos mokykloje (dabartinė Kauno 1-oji muzikos mokykla) Jagėla vadovavo jaunesnių klasių smuikininkų ansambliui ir mokinių styginių orkestrui, kuriam atidavė savo jėgas ir  sielą. Beje, su šiuo orkestru ne kartą skynė laurus konkursuose ir buvo daug kartų apdovanotas Kultūros ir švietimo ministerijos garbės raštais ir diplomais.

Juozas Jagėla mirė 1988 m. lapkričio mėnesį, palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.

Parengė ir atsiminimais dalinosi: Kauno 1-osios muzikos mokyklos STYGINIŲ KLASĖS vadovė – mokytoja ekspertė Violeta Polianskienė.

1973 m. Styginių orkestras
1973 m. Styginių orkestras
Jagėla Jaunystėje
Jagėla Jaunystėje
Su Mokiniu
Su Mokiniu

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas