BUVĘ MOKYTOJAI


Diplomas

Šis skyrius skirtas pagerbti buvusius Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojus. Čia galite rasti informacija apie žmones, kurie buvo Jūsų patarėjai ir įkvėpėjai, draugai ir pagalbininkai, o gal būt – tiesiog žmones, kurie padėjo Jums tapti tokiu žmogumi, kokiu esate šiandien. 

Genovaitė Rupšienė – FORTEPIJONO MOKYTOJA


Kalbiname ilgametę ir viso kolektyvo ypatingai gerbiamą Kauno I-osios muzikos mokyklos fortepijono klasės mokytoją, direktoriaus pavaduotoją ugdymui GENOVAITĘ RUPŠIENĘ.

Kokie prisiminimai iš vaikystės ir muzikos mokymosi laikų ?

Gimiau ir augau Panevėžyje. Kaip šiandien pamenu, kad pas mus atvyko ir apsigyveno fortepijono mokytojas Vladas Butkevičius su žmona dainininke, todėl dažnai namuose skambėdavo muzika, o jis vis grodavo F. Šopeno „Revoliucinį“ etiudą. Man buvo šešeri ir tai pastūmėjo mane stoti į muzikos mokyklą. Netikėtai mirus V. Butkevičiui mokytojų turėjau daug, vienas jų buvo pianistas ir kompozitorius V.Mikalauskas, baigęs fortepijono klasę pas St. Vainiūną. Kaip šiandien prisimenu, kad V. Mikalauskas mane vadino „patranka“, nes grojau greitai ir labai garsiai, tad reikėdavo stabdyti. Mano darbą namuose prižiūrėjo ir skatino Mama. Įsiminė solfedžio pamokos, kai pirmoji parašydavau diktantus be didesnių pastangų. 1963 m. įstojau į Panevėžio muzikos technikumą. Buvau labai daug koncertuojanti. O prieš stojant į Vilniaus Valstybinę konservatoriją gavau rekomendacinį laišką, skirtą profesoriui St. Vainiūnui. Visą naujų tekstų analizę praeidavo su manimi dėstytoja R.Karosaitė. Tad St. Vainiūnas buvo kaip šventadieninis dėstytojas. Antrame kurse užėjo noras išbandyti vargonų studijas pas L. Digrį, bet buvo per sunku. Dar nuo muzikos technikumo laikų, besimokydama 3 kurse ėmiau dirbti, tapau koncertmeistere. Įspūdis buvo toks, tarsi į Konservatoriją būtų įstoję labai gabūs ir stiprūs instrumentalistai. Pamenu, kad per stojamąjį egzaminą niekaip negalėjau užbaigti spręsti harmonijos uždavinio, tad pasisiūlė padėti dabartinis džiazo muzikantas V. Ganelinas.

Koks naujas etapas Jūsų gyvenime prasidėjo baigus Konservatoriją?

Po baigimo 1968 m. gavau paskyrimą į Kauno meno mokyklą, dėsčiau spec. fortepijoną. Mano pirmieji mokiniai buvo septyni pirmokai, du šeštokai ir vienas aštuntokas, dabar šviesaus atminimo kompozitorius Vidmantas Bartulis. Teko dirbti akompaniatore su V. Petrausku, J. Jagėla, K. Ivaškevičiumi ir jų mokiniais. Čia dirbau iki 1973 kol buvau pakviesta į Kauno 1-ąją muzikos mokyklą direktoriaus pavaduotoja ugdymui iki  2000 m. Šis darbas mane išmokė tolerancijos bendraujant su skirtingais žmonėmis. Gerai pamenu, jog be tiesioginio fortepijono mokytojos darbo atsirado krūva popierinio darbo, tai tarifikacijos, pamokų paskirstymas mokytojams…, kurį veždavausi į namus ar atostogaudama prie  jūros. Iki šiol turiu išsaugojusi tą knygą pildytą ranka, nes kompiuterių nebuvo.

Sakėte, kad dirbote „Stumbro“ vyrų kolektyvo akompaniatore? Ieškodama informacijos  radau senuose laikraščiuose aprašytas kolektyvo viešnages.

Nežinau kaip suspėdavau tiek aprėpti. Su šiuo kolektyvu teko daug koncertuoti Europoje ir Amerikoje lietuvių bendruomenėse. Akompanavau dainoms, šokiams, susipažinau su jų gyvenimu iš arčiau bei pamačiau pasaulio. Smagus buvo laikas ir savotiška patirtis.

Kas jus džiugino tiesioginiam darbe su mokiniais?

Per savo gyvenimą išleidau 54 mokinius, 15 iš jų pasirinko muziko kelią. V. Bartulis nacionalinės premijos laureatas – kompozitorius, L. Kačiauskaitė- Biliunskienė, J. Kazlauskaitė – Karalevičienė bei jos dukra Agnė ir sūnus Deividas mokėsi, D. Čekanavičiūtė (JAV) ir brolis Dainius, Ž. Sarafanova (JAV), J. Kazlauskas, D.Lavrinavičiūtė (Vokietija), K.Siurbytė (dainininkė), J.Zaniauskytė (JK), G. Rimkutė – Kantminienė, D.Stankevičiūtė… mokiau skambinti fortepijonu mokytojų vaikus, buvę mano mokiniai atvesdavo savo vaikus. Visus vienodai mylėjau ir dirbdama atidaviau savo širdies dalelę. Tuo metu konkursų pasirinkimo nebuvo, todėl teko su mokiniais dalyvauti tik B. Dvariono konkursuose ir skinti laurus su Ž. Sarafanova, D. Lavrinavičiūtė… Prisimenu smagius Kalėdinius koncertus Tėveliams ir vaikams, nuoširdžią mūsų bendrystę. Ko nebe pasakyčiau apie šiuolaikinius tėvelius ir kitokį požiūrį į mokytoją.

Kokius kompozitorius ir atlikėjus išskirtumėte savo gyvenime?

Mylimiausias J. S. Bachas, po to  L. van Bethovenas ir romantikai kompozitoriai – pianistai. Pati mėgau groti S. Rachmaninovą. Iš atlikėjų galiu išskirti E.Gilelsą, H. Neihauzą, M. Argerich. Esu surinkusi pasaulinio garso pianistų plokštelių auksinę kolekciją. Pirštai dar bėga…

Jei ne muzika, kuo būtumėt buvusi?

Mama siūlė gydytojos specialybę, bet aš rinkčiausi Lietuvių kalbą ir literatūrą. Labai mėgau rašyti rašinėlius, dienoraščius ir dabar laisvalaikiu skaitau.

Esate propaguojanti Tai Chi kinų sveikatingumo, savireguliacijos ir visapusiško tobulėjimo sistemą, kuri padeda tobulinti kūną, sąmonę ir dvasią.

O taip, vienu metu labai domėjausi tuo ir mokiausi. Bei Ciguną – tai  rytų sveikatingumo sistema, padedanti įveikti ligas, prailginti gyvenimą ir atstatyti fizines bei dvasines jėgas. Esu pasiekusi net 4 lygį, turiu sertifikatus.

Tai štai iš kur ta stiprybė ir vidinė ramybė Jumyse, miela Mokytoja.

Ar turite palinkėjimų mūsų mokytojams?

Taip. Gerbti mokinių nuomonę, jais tikėti ir skatinti atsivėrimui  ir aišku supratimo kokiame laikotarpyje gyvename.

Visada žavėjausi Jumis, Jūsų geru žodžiu, šypsena, draugiškumu, apglėbta šilumos ir nuraminta prieš koncertus. Užlipusi ant scenos groti jaučiau Jūsų buvimą šalia. Džiaugiuosi, kad mus suvedė likimas ir noriu pasakyti AČIŪ  už save, už mano abu vaikus, kurie pamilo muziką.

Parengė: vyr. mokytoja Jūratė Karalevičienė

Mokytoja Ir Mes Mokiniai
Mokytoja Ir Mes Mokiniai
Būdama Pavaduotoja
Būdama Pavaduotoja
Jaunystėje
Jaunystėje
Mokytoja Pirmoje Eilėje
Mokytoja Pirmoje Eilėje
Studijų Laikai
Studijų Laikai
Su B.Vainiūnaite
Su B.Vainiūnaite
Mokytoja
Mokytoja
Su Vyrų Choru
Su Vyrų Choru
Su Mokiniais
Su Mokiniais

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas