NUOTOLINIS UGDYMAS


1 PAMOKA (03.30 – 04.03) – D ir II nonakordai


Pamokos tikslas: dainuoti D9 ir II9 keturbalsiame išdėstyme pusinėse ir baigiamosiose

kadencijose; lavinti intonaciją dainuojant pratimus įvairių rūšių minore.

Apie šiuos akordus mokėmės harmonijos pamokose. Solfedžio pamokoje mažorinėse ir minorinėse tonacijose su 1-3 ženklai dainuosime harmoninius junginius: II9-D7-T; D9-D7-T.

Užduotis: 1) abu jumginius dainuoti dviem variantais: siauras išdėstymas, nonos padėtis, platus

išdėstymas, nonos padėtis.

2) Solfedžiuoti pratimus:

2.1

2.2

Apibendrinimas: mokiniai pamokoje išmoksta dainuoti harmonines kadencijas su II9 ir D9 (keturbalsiame išdėstyme), įsiklauso į jų skambesį. Solfedžiuoja melodijas, stengiasi tiksliai intonuoti.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas