NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

2  PAMOKA (04.06 – 04.10) – Septakordų ir nonakordų kartojimas


Pamokos tikslas:

1) kartoti D7, VII7, II9 su apvertimais, II9 ir D9. Dainuoti harmoninius keturbalsius junginius, įsiklausyti į jų skambesį;

2) ugdyti koordinaciją: solfedžiuoti dvibalsį pratimą vieną balsą grojant ir diriguojant metrinę schemą.

Užduotys:

1)  Dainuoti: moduliuojanti sekvencija II34-K46-D7-T d.2 aukštyn pradedant D-dur; moduliuojanti sekvencija VII56-D34-T d.2 žemyn;

2)  Solfedžiuoti pratimo pirmą balsą, kaire ranka grojant pianinu antrą balsą, dešine diriguojant metrinę schemą; solfedžiuoti antrą balsą, dešine ranka grojant pirmą balsą, kaire diriguojant metrinę schemą:

Apibendrinimas: pakartojome D7, VII7, II9 su apvertimais, II9 ir D9. Ugdėme intonaciją ir koordinaciją.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas