Versija neįgaliesiems
Loading

Metodinė diena “Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“

Spalio 23 dieną, Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje, didžiojoje salėje vyko styginių instrumentų, gitaros, chorinio dainavimo ir teorinių dalykų metodinė diena „Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“.

Metodinės dienos metu buvo skaitomi pranešimai, dalijamasi gerąja patirtimi. Mokytoja J. Karalevičienė skaitė pranešimą „Mano mokytojai iš arčiau“ apie mūsų mokykloje daug metų dirbusias mokytojas V. Milaševičienę, E. Mistiuk, G. Rupšienę bei papasakojo apie edukacinę išvyką „J. Naujalio keliais Kaune“.

Mokytoja L. Krivaitienė kalbėjo tema „Smuiko meistrai. Žinomos nežinomos istorijos“ bei pasidalino savo gerąja patirtimi ir pakvietė stebėti atvirą pamoką „Elementaru. Gama“, kurioje dalyvavo mokytojos mokinė I. Švenčionytė.

Mokytoja A.Tamulienė papasakojo apie suorganizuotą edukacinę ekskursiją savo klasės mokiniams po Panemunės šilą. Mokytoja K. Katavičiūtė aptarė atviras pamokas, kurias su savo mokiniais Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje vedė smuiko mokytojos K. Katavičiūtė, D. Galdikienė, V. Polianskienė, supažindino su integruotų pamokų ugdymo tikslais ir uždaviniais, pasidžiaugė teigiamais integruoto mokymo rezultatais.

Malonu, kad mokytoja G. Bankietienė pristatė „šviežiai” parengtą natų rinkinį „M. Karkassi Andantino ir Andante”. Mokytojo A. Norvaišo pranešimas „Vaizduotė ir improvizacija” sukėlė nemažai diskusijų bei geranoriškos kritikos.

Mokytoja R. Girdauskienė papasakojo apie planuojamą metodinį renginį „Dainų diena”, o mokytoja Ilona Eitmantienė pristatė muzikinės popietės ,,Žiema žiemužė‘‘ antrų-trečių klasių mokiniams tikslus bei uždavinius. Metodinę dieną užbaigė mokytoja B. Landsbergytė, kuri labai įdomiai papasakojo apie edukacinę išvyką į Petrašiūnų kapines „Vėlių suolelis” ir išklausėme pranešimą „Beethoveno pasikalbėjimo sąsiuviniai. Kas tai?”. Po to sekė diskusijos bei metodinės dienos apibendrinimas.

Parengė: mokytoja ekspertė Diana Galdikienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas