Konkurso „Magic Sounds of Krakow 2019“ akimirkos

Skaityti toliau

Priešmokyklinio ugdymo mokinių koncertas ,,Muzikinis pusrytėlis“

Balandžio 13 dieną, Kauno rajono Samylų kaimo kultūros centre vyko muzikinė pamoka – koncertas „Muzikinis pusrytėlis“, kuriame dalyvavo Kauno 1-osios muzikos mokyklos priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai.

Jauniausių muzikos mokyklos mokinukų  mokytoja metodininkė Irena Bartkuvienė bei koncertmeisteris Domantas Milius paruošė spalvingą ir pavasariškai nuotaikingą muzikinę programą. Vaikai dainavo daineles, tuo pačiu demonstravo muzikinę klausą, ritmo pojūčius, muzikinę atmintį. Žiūrovai taip pat buvo įtraukti į muzikinę pamokėlę – koncertą. Mokytoja su mažaisiais atlikėjais  žaismingai užėmė  žiūrovus muzikiniais pratimais, kuriuose kiekvienas galėjo atrasti ir patirti muzikos garsų ritmiką, lavinti muzikinę atmintį, balsą. Koncerto metu vaikai atliko chorinio dainavimo kūrinius, skirtus vaikams, taip pat sutartinių principu atliekamus kūrinius. Pasirodyme galima buvo pamatyti muzikinio lavinimo dermę kartu su įvairiais teatrališkais judesiais – mažieji Kauno 1-osios muzikos mokyklos auklėtiniai  išraiškingai ir labai nuotaikingai perteikė šeštadienio muzikinį pusrytėlį.

Skaityti toliau

Įspūdžiai iš jaunųjų koncertmeisterių baigiamųjų koncertų

Balandžio pirmosiomis dienomis Kauno I-osios muzikos mokyklos Didžiojoje salėje vyko Ansamblinio grojimo klasės aštuntokų Baigiamieji koncertai, kuriuose mokiniai akompanavo profesionaliems atlikėjams – Kauno Valstybinio Muzikinio teatro solistei Giedrei Juknevičiūtei – Beinarienei (vokalas), ilgamečiams Kauno kvarteto solistams Sauliui Bartuliui (violončelė) ir Daliai Terminaitei (smuikas), Andriui Polianskiui (klarnetas),  Sauliui Prialgauskui (fleita), Edvardui Liutkauskui (saksofonas).

Skaityti toliau

Senosios Vakarų Europos muzikos koncertas

 

Metų kalendoriuje turime dvi dienas, skirtas Muzikos menui. Spalio 1-oji ir kovo 21-oji. Pastaroji atkreipia dėmesį į Senąją Vakarų Europos muziką. Tą dieną ir mes, jau trečią kartą skambiname, dainuojame, kalbame apie atliekamus kūrinius.

Šiais metais koncertas buvo ypatingas dviem aspektais: pakvietėme Kauno Choreografijos mokyklos auklėtines (mokytoja Rasa Banevičienė) pademonstruoti aristokratiškųjų šokių eleganciją ir skyrėme laiko vienai istorinei asmenybei – Lenkijos karalienei ir Lietuvos didžiajai kunigaikštienei Bonai Sforcai. Popietę organizavo mokytojos Birutė Landsbergytė ir Natalija Tereshchenko, muzikavo daugelio mokytojų paruošti mokiniai.

Ačiū visiems!

Parengė: mokytoja metodininkė Birutė Landsbergytė

Smuikininkų koncertas KPKC

 

Kovo 15 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto mokinių meninio skaitymo konkurso finalinis etapas.

Renginyje koncertavo Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyresnių klasių smuikininkų ansamblis, kurį parengė mokytoja ekspertė Audronė Ravkienė. Styginių instrumentų ansambliui akompanavo Silvija Jermakovaitė.

Parengė: mokytoja ekspertė Audronė Ravkienė

Koncertas „Pavasarinis žaismas“

Koncertas „Pavasarinis žaismas“ – tradicinis šventinis renginys, sušaukiantis į vieną sceną visų Kauno muzikos mokyklų ambicingiausius jaunuosius muzikantus. Koncerto iniciatoriai – Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Šiais metais „Pavasarinis žaismas“ buvo skiriamas Laikinosios sostinės atminimo šimtmečiui.

„Pavasariniame žaisme“ skambėjo nuotaikingos kompozicijos, kurias atliko jaunieji Kauno muzikantai – veržlūs, perspektyvūs, ieškantys ir norintys pažinti bei klausytojams perteikti neišsemiamas muzikos gelmes, ir, svarbiausia, klojantys tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai.

Skaityti toliau

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas