NUOTOLINIS UGDYMAS


Solfedis – 6 klasės pamokos


Mieli šeštų klasių mokiniai – jaunieji muzikantai, tęsiame nuotykius muzikoje, tai yra tęsiame pažintį su įdomiąja solfedžio disciplina. Toliau yra pateikiamos pamokos, su mokymo medžiaga, nuorodomis ir užduotimis.

Po kiekvienos pamokos, kurios data (mėnuo.diena) nurodyta pamokos pavadinime, lauksime Jūsų atsakymų (ar jūsų klausimų) kuriuos mums siųskite savo grupinių pamokų metu.

Mums rašykite:
Aldonai Degutienei – aldutesaule@gmail.com  
Eglei Gučaitai – eglegu88@gmail.com
Loretai Šileikytei – loretasileikyte@gmail.com
Arūnui Važinskiui – arunas_vazinskis@yahoo.com
Ilonai Eitmantienei – ilona@ministras.lt

Ritai Girdauskienei – ritav1616@gmail.com
Dainai Šliuželytei – dainasliu@gmail.com
Miglei Chmieliauskaitei – migle.chmieliauskaite@gmail.com
Eglei Biveinytei – biweinyte@gmail.com
Rimutei Brilienei – ribri@baifoteka.com

1 PAMOKA (05.04 – 05.08) – Des-dur tonacija

 1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
 2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5).
2 PAMOKA (05.04 – 05.08) – Des-dur tonacija, pagrindiniai akordai

 1. Atpažinkite skambančius disonansinius intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
 2. Atpažinkite skambančius D7 ir jo apvertimus (5).
3 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Des-dur tonacija, šalutiniai akordai

 1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5).
 2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
4 PAMOKA (05.11 – 05.15) – Des-dur tonacija, septakordai

 1. Atpažinkite skambančius disonansinius intervalus (5).
 2. Atpažinkite skambančius D7ir jo apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
5 PAMOKA (05.18 – 05.22) – Des-dur, harmoninis ir melodinis mažoras

1. Įsiminkite: Mažoras, kaip ir minoras, yra trijų rūšių: natūralus, harmoninis (žeminamas VI laipsnis), melodinis (žeminami VI ir VII laipsniai).

6 PAMOKA (05.18 – 05.22) – Akordų sudarymas nuo garso

 1. Atpažinkite skambančiu intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
 2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
7 PAMOKA (05.25 – 05.29) – b-moll tonacija, natūralus minoras

1. Įsiminkite: Mažoras, kaip ir minoras, yra trijų rūšių: natūralus, harmoninis (žeminamas VI laipsnis), melodinis (žeminami VI ir VII laipsniai).

8 PAMOKA (05.25 – 05.29) – b-moll ton., pagindiniai ir šalutiniai akordai

 1. Atpažinkite skambančiu intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
 2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.
9 PAMOKA (06.01 – 06.05) – b-moll tonacija, harmoninis minoras

1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5).

10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – b-moll tonacija, septakordai

1.  Atpažinkite skambančius disonansinius intervalus (5).

11 PAMOKA (06.08 – 06.12) – b-moll tonacija, trijų rūšių minoras

1. Atpažinkite skambančius intervalus (5).

12 PAMOKA (06.08 – 06.12) – Tonacija – ženklai

1. Parašykite visus diezus smuiko rakte, užrašykite į sąsiuvinį.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"
Duomenų registro Nr.

Visos teisės saugomos © 2023

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas