NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

9 PAMOKA (06.01 – 06.05) – b-moll tonacija, harmoninis minoras

1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5).

2. Atpažinkite skambančius kvintakordus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Padainuokite b-moll tonacijos t5, padainuokite natūralią gamą ketvirtinėmis ir gamą su pauzėmis, kai vienas laipsnis atliekamas balsu, o kitas – mintyse.

 4. Nustatykite b-moll laipsnius, padainuokite, įsiklausykite į harmoniniam minorui būdingą paaukštintą VII laipsnį.

5. Padainuokite b-moll harmoninę gamą, jai būdingą pad.2 intervalą ir jo sprendimą bei šių metų „naujoką“ – padidintą kvintakordą.

6. Pasirinkite ir padainuokite vieną melodiją.

Paklausykite b-moll tonacijoje parašytų kūrinių: F. Lizst (F. Listas). Transendentinis etiudas. Nr. 12

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas