NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

12 PAMOKA (06.08 – 06.12) – Tonacija – ženklai

1. Parašykite visus diezus smuiko rakte, užrašykite į sąsiuvinį.

2. Nustatykite mažoro tonacijas, užrašykite į sąsiuvinį.

3. Nustatykite mažoro ir lygiagretaus minoro tonacijas (pvz.: C-dur, a-moll), užrašykite į sąsiuvinį.

4. Įrašykite mažoro tonacijų prieraktinius ženklus, užrašykite į sąsiuvinį.

5. Nustatykite lygiagretaus mažoro tonaciją, užrašykite į sąsiuvinį.

6. Įrašykite minoro tonacijų prieraktinius ženklus, užrašykite į sąsiuvinį.

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas