NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

1 PAMOKA (05.04 – 05.08) – Des-dur tonacija


1. Atpažinkite skambančius konsonansinius intervalus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5).

3. Parašykite visus bemolius smuiko ir boso raktuose į sąsiuvinį.

4. Nustatykite Des-dur / Re mažoro tonacijos ženklus, įrašykite į sąsiuvinį, paskambinkite juos pianinu (jei turite galimybę).

5. Įsiminkite Des-dur tonacijos T5, padainuokite Des-dur gamą.

6. Sudarykite ir padainuokite sekundos intervalą ir jo sprendimą nuo visų Des-dur laipsnių. Įsiklausykite kokios sekundos skamba: didžiosios ar mažosios?

7. Padainuokite melodiją:

8. Sudarykite akordus raštu.

T5        T6        S5        S6        D5       D6

Atlikę 1 ir 8 užduotis raštu jas nufotografuokite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Atlikę 5 ir 7 užduotis žodžiu jas padainuokite telefonu sutartu laiku arba įrašykite ir siųskite mokytojai el. paštu.

Mažoro dermė sudaroma nuo visų garsų, tai suteikia jai naujų atspalvių. Paklausykite Des-dur tonacijoje parašytų kūrinių:

F. Chopin (F. Šopenas) Preliudas Nr.15 ‘Raindrop’, op.28 :

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas