NUOTOLINIS UGDYMAS


Šiame puslapyje yra pateikiama visa informacija apie mokyklos ugdymo proceso pertvarką bei skelbiama nuotolinio ugdymo medžiaga. Turinys bus nuolat atnaujinamas.

10 PAMOKA (06.01 – 06.05) – b-moll tonacija, septakordai

1. Atpažinkite skambančius disonansinius intervalus (5).

2. Atpažinkite skambančius kvintakordus ir jų apvertimus (5), užrašykite į sąsiuvinį.

3. Padainuokite b-moll tonacijos t5, padainuokite natūralią ir harmoninę gamas.

4. Nustatykite b-moll laipsnius, padainuokite.

5. Nurašykite į sąsiuvinį, nustatykite b-moll akordus ir jų apvertimus. Pasirinkite ir padainuokite vieną akordų seką.

6. Pasirinkite ir padainuokite vieną melodiją.

Paklausykite b-moll tonacijoje parašytų kūrinių: F. Chopin (F.Šopenas). Mazurka. Op. 24, Nr. 4

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas